Joris Swinkels - 16 oktober 2023

De bedoeling van het leven is heel simpel

Wat is de bedoeling van het leven? Een vraag die bij iedereen ooit op zal komen.

Deze notitie liever in audio?

De bedoeling, stap voor stap.

Wat is nou de bedoeling? Nou, als ik met een groep naar een onderwerp kijk, dan vind ik het fijn om op te halen wat eigenlijk de bedoeling is van dat onderwerp. Waarom hebben we het over dat onderwerp? Waarom staat dat onderwerp op de agenda? Waarom bestaat het onderwerp eigenlijk? Waarvoor is het nodig? Hoe zou het zijn als het er niet was? Wat zou er missen dan? Wat is de functie van dit onderwerp? Wat is de bedoeling van het onderwerp? En ik gebruik daar een flip voor, onder andere. En op die flip, trek ik een streep en bovenaan staat voor gewaarzijn, bewustzijn. Eigenlijk is het 7-kompas wat ik op die flip schrijf en boven het 7-kompas, of misschien op spiritniveau, zet ik bewustzijn zelf. Niveau 0 is van het 7 compass. En onderaan zet ik een streep en dat is het leven, dat is het aardse, het gemanifesteerde.

De bedoeling van bewustzijn.

En dan begin ik bovenaan, want daar is het heel simpel eigenlijk. Als ik ga kijken naar wat is de bedoeling van bewustzijn, het is bij het gaan kijken naar de bedoeling soms zo simpel om gewoon alleen maar te kijken naar wat doet het. Dus wat is de bedoeling bijvoorbeeld van voelen, of van een gevoel, om gevoeld te worden. Dat is wat het doet. Er is iets om gevoeld te worden. Dus de bedoeling van een gevoel is om gevoeld te worden. Het is eigenlijk heel simpel. Wat is de bedoeling van een gedachte? Een gedachte is er om gedacht te worden. Dat is de meest primaire functie. Wat is de bedoeling van bewustzijn? Wat doet bewustzijn? Bewustzijn doet opmerken, bewust worden. Het opmerken van alles wat er is onvoorwaardelijk. Bewustzijn heeft geen voorkeur voor het ene op te merken of het andere op te merken.

Bewustzijn is datgene wat absoluut onvoorwaardelijk zichzelf opmerkt en zijn inhoud opmerkt. Kan het iets sexier maken door nog toe te voegen, God die zichzelf, het goddelijke dat zichzelf wil kennen. Onverwaardelijk, de hoogste pieken, diepste dalen, zonder daar enige sturing, enige voorkeur in te hebben.

De bedoeling van het leven.

Wat is de bedoeling Van het leven, als we gaan kijken naar het leven, naar de natuur, leven in ons lichaam, alles wat leeft, dan heeft dat als bedoeling dat het creëert. Het is continu aan het creëren. Wat doet het? Wat is het aan het doen? Continu aan het creëren. Het leven is voort aan het leven. Het is leven aan het creëren. Het is groei. Groei, creatie. Wat is de bedoeling van leven? Groei, creatie. Dat is het aan het doen. En zomaar, het is het hele spectrum van mogelijkheden aan het creëren. Het is continu aan het groeien en aan het splitsen in de dualiteit.

En in het splitsen in de dualiteit creëert het volledige spectrum. Alle smaken die er te proeven zijn, alle kleuren die er te zien zijn, alle vormen die er te vormen zijn. Dus de bedoeling van het leven, de bedoeling van het aardse leven, is creatie en het creëren van het totale spectrum. Alle polariteiten, het mooiste, het minst mooie, het nieuwe leven en de dood. En zowel het nieuwe leven als de dood zijn de bedoeling. Anders zou het leven dat niet creëren.

Alles wat er is, is de bedoeling, anders zou het er niet zijn.

Dus als ons leven en onze essentie, bewustzijn en in dat bewustzijn het leven wat daardoor heen stroomt, dan is het de bedoeling dat we ervaren, dat we opmerken, dat we de pieken en de dalen opmerken. Dat is de bedoeling. Ervaren en wat opmerken, alles, het hele spectrum. We zijn gemaakt, dit is de bedoeling, dat we het hele spectrum ervaren en opmerken.

Dat is wat bewustzijn en het leven doen. Dus daar zit geen voorkeur in voor een bepaald leven of een bepaalde vorm of dit wel en dat niet. Dat is daar helemaal niet, want dan zou namelijk het leven of Bewustzijn zou dan dit wel creëren en dat niet. Zou het wel flow creëren en geen stagnatie. Zou het wel liefde en verbinding creëren, maar geen separatie. Maar het creëert beide net zoveel. Het creëert het bij elkaar komen en het elkaar weer verliezen. Het creëert het nieuwe leven en de dood. Het creëert de gedachten en het weer weggaan van de gedachten. Het creëert het allemaal, het hele spectrum. Dus dat is de bedoeling. En daar is het nog heel simpel. Maar dan komt het stukje waar het ingewikkeld wordt.

De bedoeling van de mind.

En dat is dat onze mind, nadat de dingen gebeuren, nadat we in het nieuwe moment iets creëren en iets opmerken, Vervolgens dat opmerken gaat vertalen naar het meest logische rationeel of het meest logische verhaal conform hoe onze mind georganiseerd is, geconditioneerd is.

Maar dat doet hij pas nadat we gewaar zijn geworden van iets in het hier en nu. Daarna maakt hij er een verhaal van. En daar is het ingewikkeld. Dat wordt ingewikkeld als we gaan vragen aan onze mind wat is de bedoeling van iets ja dan is het maar net welk perspectief dat we in onze mind hebben welk label welke mening dat we geplakt hebben welke ordening dat we hebben wat daar dan uit gaat komen en dat is nooit waar, het is nooit waar en misschien is het een tijdelijke waarheid of een afgesproken waarheid het collectief, maar in feite is het nooit waar, want het is maar een verhaal. Het is luchtfietserij, het is gebouwd op niks. Het kan ook net zo goed een omgekeerde reden hebben, afhankelijk welk perspectief dat je doorkijkt. Dus in het verhaal van de droom waar we in zitten, of de story, daar wordt het ingewikkeld.

Maar die droom wordt ook opgemerkt in ons bewustzijn en die droom is ook de bedoeling. Dus de droom zelf, de story, is ook de bedoeling. En als ik kijk naar het blissful, extatisch, loving awareness opmerken en de aardse polariteiten die daardoor heen gaan door het opmerken en vervolgens dat verhaal wat gaat door het opmerken, dan is dat verhaal behoorlijk gevarieerd en levendig. Het aardse polariteitsspectrum creëert het honderdduizend miljard andere ervaringen bovenop doordat we er een verhaal van maken. En dat is dus de bedoeling. Het is dus de bedoeling dat we onze eigen film maken. Dus wat de bedoeling is van de film, dat is heel ingewikkeld. Dat weten we eigenlijk niet, dat kunnen we volgens mij niet zeggen. Maar de film is wel de bedoeling. Het brengt wel heel veel leven, heel veel ervaren, heel veel perspectieven binnen dat geheel. Dus dat is de bedoeling.

Het is het goddelijke dat zichzelf leert kennen.

Samenvatting:


De bedoeling van bewustzijn is om alles onvoorwaardelijk op te merken.
De bedoeling van een gevoel is om gevoeld te worden.
De bedoeling van een gedachte is om gedacht te worden.
De bedoeling van bewustzijn is om op te merken en bewust te worden.
Het leven heeft als bedoeling om te creëren en het hele spectrum van mogelijkheden te ervaren.
Het leven creëert polariteiten, zoals het mooie en het niet zo mooie, nieuw leven en dood. Het doel van ons leven is om te ervaren en alles in het spectrum op te merken.


Onze mind vertaalt wat we opmerken naar een verhaal, gebaseerd op onze geconditioneerde gedachten.
Het verhaal dat onze mind creëert is ingewikkeld en afhankelijk van ons perspectief.
De droom of het verhaal dat we ervaren is ook de bedoeling.

Volgende notities beantwoorden de vragen:

Bestaat er een vrije wil om de inhoud van ons leven te bepalen?

Wat is de bedoeling van leiderschap?

Outline:
1. Inleiding (00:01 – 00:42). Wat is de bedoeling?. Waarom is het belangrijk om de bedoeling van een onderwerp te begrijpen?.

2. De bedoeling van bewustzijn (00:49 – 03:10). Wat is de bedoeling van gevoelens en gedachten?. De rol van bewustzijn bij het opmerken van alles onvoorwaardelijk.. Het idee van het goddelijke dat zichzelf wil kennen.. Het begrip van het leven als creatie en groei.
3. Het totale spectrum van het leven (03:25 – 06:30). Het leven is voortdurend aan het creëren en groeien.. Het creëren van polariteiten en het volledige spectrum van ervaringen.. De bedoeling van het leven om alles te ervaren.
4. De complexiteit van de geest en het verhaal (06:32 – 08:03). De rol van de geest bij het vertalen en interpreteren van ervaringen.. De subjectieve aard van perspectieven en meningen.. Het besef dat verhalen slechts constructies zijn en geen absolute waarheid bevatten.
5. De droom als de bedoeling (08:13 – 09:39). Het besef dat de droom, oftewel het verhaal, ook de bedoeling is.. Het contrast tussen het extatische bewustzijn en de aardse polariteiten.. Het idee dat we onze eigen film maken en dat dit de bedoeling is.
Conclusie (09:50). Het erkennen van de complexiteit en veelzijdigheid van de bedoeling.. Het belang van het ervaren en opmerken van het hele spectrum van het leven.

Het leven is iets héél bijzonders!

Maar soms moet je daar even aan herinnerd worden.

Regelmatig deel ik mijn bevindingen en reflecties over het leven. Dingen die ik ben tegengekomen die me opvielen, me verwonderden. Zoals dat vergeven niet de handdoek in de ring gooien is, maar ruimte voor jezelf creëren. Of dat een breakdown het begin is van een breakthrough. Ik leer je op een andere manier kijken naar het leven, zodat je dit kan blijven vieren.

Dingen als deze, die ik graag wil delen met je. Zodat jij je leven net zo gaat waarderen als ik dat doe.

Wil je deze mails ontvangen? Leuk! Meld je aan, dan krijg je eens per week een mailtje van me. Geen poespas, geen ellelange mails, gewoon wat gedachtes.