Joris Swinkels - 3 oktober 2023

Spiritual Business Meditation 1

Dit is een meditatie over het loslaten van gedachten en emoties om volledig in het moment te zijn. Er komen 7 niveau’s aan bod.

Het niveau ‘Spirit’ gaat over eenheid, liefde, overvloed en ontspanning van het ego.

Het niveau ‘Mind’ gaat over dualiteit, inspiratie en complexiteit.

Het niveau ‘Self-expressie’ gaat over authentieke expressie en communicatie.

Het niveau ‘Harmony’ gaat over samenwerken, vertrouwen op je hartgevoelens en harmonieuze distributie van energie en geld.

Het niveau ‘Commitment’ heeft betrekking op zuivere keuzes maken en 100% toewijding tonen aan de richting die zuiver is. Actiegericht zijn met impact als focus is belangrijk op dit niveau.

Het niveau ‘Sens-Sexualiteit’ gaat over aantrekking, richting en spelen. Moeiteloosheid leidt tot gezamenlijke genialiteit. Innerlijk vuur is essentieel voor activiteiten. Plezier en flow zijn belangrijk in projecten en samenwerkingen. Context creëert ruimte voor groei en ontwikkeling.

Het niveau ‘Body’ draait om het leven in het moment en focus van binnen naar buiten. Essence geeft focus en alignment brengt resultaat voort. Vertrouw op het onderbewustzijn om stappen te zetten in de juiste richting.

Meditatie

Dit is de spirituele business plan meditatie. Ga ontspannen zitten, ontspannen liggen in een houding die je de lange tijd vol kan houden. Begin met het loslaten van de dag, de ochtend, de middag, gisteren. Het loslaten van je agenda, je to-do’s, wat je allemaal nog zou moeten. Het loslaten van morgen. En land helemaal hier. Adem diep in en uit en ontspan. Ontspan je lichaam. Ontspan je geest. Ontspan je emoties. Je hoeft even helemaal niets. Als er in de meditatie iets getriggerd wordt, een emotie, of een gedachte, of een inspiratie, laat het los. Laat het los en ga terug naar de volledige openheid. Laat alle woorden door je heen stromen. Je hoeft er niets mee te doen, je hoeft ze niet te onthouden. Je bent in een grote, lege, donkere, liefdevolle ruimte, jouw bewustzijn. Deze ruimte is wat er is als jij er bent. Deze ruimte is waar al het andere in opkomt en weer gaat.

Deze ruimte is altijd nu en altijd hier. Breng je aandacht nu naar de kruin van je hoofd. Niveau Spirit. De WHO. Niveau Spirit is waar alle andere niveaus samenkomen. All is one. Het leren kennen van de diepste lagen, de meest authentieke versie. Wat vraagt het leven, wat vraagt de wereld in deze puurheid? Wat is het werkelijke doel of purpose? Wat wil dit leven? Het hoofdprincipe van niveau spirit is eenheid, oneness en de kwaliteit is zijn, being. Wat nu gaat volgen zijn een reeks principes van het niveau Spirit. Love, liefde. Liefde is de drijfveer. Eenheidsbewustzijn de basis. Komen vanuit liefde geven en bewegen naar liefde toe. Eenheidsbewustzijn is de weg naar onvoorwaardelijke liefde. Alles is één. Alles is met elkaar verbonden. En alles heeft impact en invloed op elkaar. Geen impact hebben bestaat niet. Abundance, overvloed. Overvloed is alom aanwezig. Alles wat echt nodig is in het leven is in overvloed aanwezig.

Liefde, verbinding, energie, geld. Geven is het nieuwe ontvangen. Ego- relaxation Ego-relaxatie Een streven naar een zo ontspannen mogelijk ego. Ego-spanning is de verbinding naar verleden, naar trauma, naar beperking, naar separatie, Een ontspannen ego is de weg naar eenheid, naar verbinding met het leven en de opening voor levensenergie en verbinding. No limits. Niets hoeft en alles mag. Zijn kent geen beperkingen. Authentieke expressie vanuit zijn kent geen beperkingen. Het totale spectrum van niets tot alles. Sacred Trinity, het bevrijden van de drie energieën, de mannelijke uitgaande, de vrouwelijke ontvangende en de neutraal. Ontwikkel de healthy masculine, de healthy feminine tot volledigheid waar ze opgaan in de neutraal. Geen weerstand, geen voorkeur, totale vrijheid. SILENCE Stilte is het goud. Stilte en het niks is de bron, de basis, de voedingsbodem en het startpunt voor de meest creatieve en liefdevolle impulsen die expressie mogen vinden. Spiritual Journey Alles wat moet gebeuren, gebeurt.

Het is de natuurlijke loop en een hoge waarheid in het leven. Niets kan ooit anders zijn dan dat het is. Alles is precies goed zoals het is. De ziel laat zich niet sturen. Transformatieve business De zakelijke context is de voedingsbodem van groei en ontwikkeling. Je mag nu je aandacht brengen naar je voorhoofd, niveau Mind, de Why. All exists as two. De bakens in de koers zijn inspiraties. De mind gaat vanzelf naar inspiraties. De weg naar liefde, purpose en legacy. Ook gaat de mind naar complexiteiten, om deze op te lossen, te verminderen en aan te wijzen waar niet verder te gaan. Expansie, lichtheid en inspiratie zijn het licht. Het principe van mind is dualiteit. En de kwaliteit is zien. Inspiration. Volg de mind. Volg de mind naar inspiratie. There is no I. Er is geen ik. Er is deelzijn van een grotere beweging. Ik is slachtoffer.

Ik is rebel. Ik is dominator. Ik is een illusie, een verhaal dat volgt met een contractie, een beperking en een identificatie van gewaarzijn. Zoals het hart klopt en de longen ademen, zo denkt het brein. Het is een mechanisme, geen ik. Als het mechanisme dat denkt boos is, let er dan eens op dat wat gewaar is van boosheid zelf niet boos is. Als het mind- body mechanisme verdrietig is, let er dan eens op dat wat gewaar is van dat verdriet zelf niet verdrietig is. Er is een grotere beweging waar de illusie van het Ik in meestroomt. TRUST Er zijn geen contracten, wel werkafspraken. Samenwerken is kiezen voor vertrouwen. Transparency Transparantie De weg naar radicale transparantie. Non-transparantie is de broedplaats van het ego. Transparantie is de natuur, is de verbinding, is wat echt is. Mind maakt het verhaal, de illusie, maya. In deze film is het niet transparant te donker, Simplicity Alles is zo eenvoudig mogelijk.

Genialiteit volgt uit eenvoud. Essentie is eenvoud. Alineering is eenvoud. Collective wisdom. Er is de wijsheid van het collectief. Collectief denken en voelen. Collectief sensing and seeing. De harmonie van het collectief is de richting, de hoofdstrategie. De beweging naar helderheid. Helderheid behoeft geen keuze. De kracht van het niet-weten. Het niet-weten is de voedingsbodem voor creativiteit en potentieel. Beweeg nu je aandacht naar je keel, het niveau zelf-expressie, de wat. As within, so without. Krachtige zelf-expressie, communicatief vaardig, in lijn met de essentie van het zijn, in lijn met de visie van de toekomst. Zelf-expressie is veel meer dan woorden. Zelf-expressie in al haar vormen is de paint of your painting. Zelf-expressie is de verbinding, het huwelijk tussen jouw binnen- en buitenwereld. Het hoofdprincipe op het niveau zelf-expressie is equilibrium en de kwaliteit is spreken. Authenticiteit, expressie in lijn met essentie, zuiver, puur en krachtig. Taal is de ordening van energie, de bouwstenen van ervaring in het bewustzijn.

Alles heeft taal. Leven is een expressie van deze taal op alle vlakken. Beweeg dan nu je aandacht naar je hartruimte. Het niveau Harmony. Met wie? Er is alleen één hart. Samen Het hart wijst de weg door te openen en te sluiten. Samen werken is samen voelen, samen zijn, samen leren. Het hart vertelt je met wie en met wie niet. Het hart voelt. Het hart voelt timing, juistheid, puurheid, bedrog, gevaar, liefde. Vertrouw het hart. Het hoofdprincipe van het niveau hart is harmonie en de kwaliteit is voelen. Harmonie en harmonische distributie Harmonie is leven en leven is harmonie. Verdelingen van energie en geld volgen een harmonische verdeling naar een duurzame samenwerking. Disharmonie kan alleen door ego en egosystemen in stand gehouden worden. Dat is de weg naar separatie, armoede, ongelijkheid en oorlog. Niets in het natuurlijke universum is in disharmonie. Connection. Er is verbinding. Verbinding komt voor actie, voor afspraak en voor feedback.

We dragen zorg voor elke verbinding en completeren elke relatiespanning en separatie al voor ons in actie te komen. Organic. Zelfsturendheid, leven en zelfvoedendheid. Organische ordening heeft geen menselijke hiërarchie nodig. Harmonic Yes. Er is een collectieve zuiverheid, geen onderhandeling, geen compromissen. De weg wordt aangegeven door een collectieve ja. Reverse Leadership Door alle informatie niet uit te zenden, maar op te halen, samen te voelen, ontstaat een harmonie, die de meeste ontspanning geeft aan het geheel. Dat is de weg. Beweeg nu je aandacht naar je buik. Niveau Commitment, de How. Power. Zuivere keuzes. 100% ja is ja, de rest is nee. Een leven en een business in lijn met de richting en activiteiten die zuiver zijn. Een zuiverheid die volledige overgaven mogelijk maakt. Het hoofdprincipe op niveau commitment is action- direction en de kwaliteit is doen. Focus en commitment is het kader waarbij creatieve creatie-energie in alle vrijheid kan stromen en dromen realiteit worden.

Het is de gezonde, masculine kracht. Het biedt de veiligheid en het kader voor spelen en geven. Giving a hundred percent. Geef honderd procent. All in. No holding back. Talenten laten woekeren en vertrouwen dat het leven hiervoor zal belonen. 100% commitment of niet. Impact Actie is gericht op impact. Wat maakt vandaag de meeste impact? Monitor impact en manifestatie. De sneeuw De slak-strategie is de basis van samenwerking. Duurzaam bewegen en in actie zijn is de weg naar impact. Een sprint is heerlijk in een korte cyclus. Sense & Respond geeft de mogelijkheid om maximaal open te blijven voor synchroniciteit en support van buitenaf. Honderd procent ja. Ja is altijd het uitgangspunt. Honderd procent nee. Nee is nee. Nee zijn grenzen. Nee is ruimte. Nee is zuiverheid. Nee is liefde. Korte cyclus Dynamisch en efficiënt. Elke cyclus mag weer alles anders en ook volledig hetzelfde zijn. Elke cyclus is embedded in een heldere lijn binnen de visie.

Dit geeft vertrouwen, helderheid, betrouwbaarheid en laat ego’s ontspannen. Beweeg dan nu met je aandacht naar je bekken. Het niveau sensseksualiteit of allow. Life is play. Hoge levels van sensuele energie zijn de weg naar verliefdheid, naar verliefd worden op klanten en vice versa. Breng eenvoud en schoonheid aan in alles. Flirt, speel en bouw een juicy business. Het hoofdprincipe op het niveau Sens-Sexualiteit is Attraction- Direction en de kwaliteit is Spelen. Effortless Leven en werken is moeiteloos. Moeiteloosheid als richtingwijzer naar gezamenlijke genialiteit. Inner Fire Innerlijk vuur wijst de weg. Elk fundament van een activiteit heeft minimaal één vuurtrager nodig om het in leven te houden. Play Plezier en flow is altijd aanwezig. Als een project of samenwerking geen plezier en geen flow brengt, is het tijd voor completion of iets anders. Vluchten met elkaar, het leven en met de samenwerkingen. De speelenergie heeft altijd een plek binnen onze samenwerkingen.

Context. Context boven plannen. Geen gefixeerde plannen. Context creëert de vruchtbare ruimte om dingen te laten ontstaan. En je mag nu je aandacht bewegen naar het laatste niveau, het niveau body. When. What is. Manifesteer, inschrijvingen, omzet, resultaat, no bullshit, impact. Het hoofdprincipe van het niveau body isness en de kwaliteit is leven. Alignment Voel waar al het vorige samenkomt, waar alle niveaus in alignment geraken. Essence Het resultaat van alignment is essence. Essence is nu. Het is dit moment. Het is de kwaliteit en de richting. Essence geeft focus. Focus van binnen naar buiten. MUZIEK Dan is het nu tijd om alle woorden, alle inzichten, alle gedachten, alle niveaus, alle separaties, alles weer los te laten. Vertrouw erop dat het onderbewustzijn het juiste eruit gehaald heeft, de juiste alineering plaatsgevonden heeft, en dat het onderbewustzijn vanuit hier vanzelf, zonder dat je daar iets voor hoeft te doen, stappen gaat zetten in de juiste richting.

Breng nu langzaam je aandacht weer terug naar je gehele lichaam, je voeten, je handen. En kijk of je ze een beetje kan bewegen, je even stretchen. En als je er klaar voor bent, mag je ogen openen en weer komen zitten.

Het leven is iets héél bijzonders!

Maar soms moet je daar even aan herinnerd worden.

Regelmatig deel ik mijn bevindingen en reflecties over het leven. Dingen die ik ben tegengekomen die me opvielen, me verwonderden. Zoals dat vergeven niet de handdoek in de ring gooien is, maar ruimte voor jezelf creëren. Of dat een breakdown het begin is van een breakthrough. Ik leer je op een andere manier kijken naar het leven, zodat je dit kan blijven vieren.

Dingen als deze, die ik graag wil delen met je. Zodat jij je leven net zo gaat waarderen als ik dat doe.

Wil je deze mails ontvangen? Leuk! Meld je aan, dan krijg je eens per week een mailtje van me. Geen poespas, geen ellelange mails, gewoon wat gedachtes.