Joris Swinkels - 30 september 2023

Reversed Leadership

Ons leiderschap op individueel, collectief en politiek niveau vraagt om verduurzaming en harmonisatie op een nieuw level. Deze nieuwe competenties hebben veel minder te maken met ‘nieuwe acties’ of ‘slimmere marketing’, maar veel meer met de intentie waar ze mee ingezet worden. 

Leiderschap Evolutie.

Leiderschap is net als evolutie altijd in beweging. Op dit moment in onze tijd zijn we aan het einde van een patriarchale cyclus en zie je de opkomst van een nieuwe balans met meer feminine principes. Er ontstaat een opening naar een nieuw niveau van eenheid. Dit zie je allemaal terug in het leiderschap. ‘Reversed Leadership’ zijn aanvullende perspectieven op deze ontwikkeling.

De uitdagingen.

Om te begrijpen wat ‘reversed leadership’ is, moeten we eerst dieper kijken naar het huidige leiderschap. Daarin zit namelijk een weerspiegeling van de kern waarom het fout gaat in deze wereld. Het huidige leiderschap is mede oorzakelijk voor bijna alle problemen waar de mensheid nu mee kampt. Of het nu gaat om ongelijke verdeling, misbruik van fossiele brandstoffen, racisme, armoede, gender ongelijkheid of welke andere uitdaging dan ook, de wortel zit hem in de manier waarop wij mensen kijken en we leiderschap beoefenen.

Ego.

Ondernemer- en leiderschap is een gevolg van de manier hoe mensen keuzes maken. Dit is een gevolg van het perspectief van mensen, hoe zij denken en voelen. En dit  is weer een gevolg van hoe het in het ego geordend is. Het ego identificeert zichzelf met een bepaalde vorm met kenmerken en ordent zichzelf vervolgens ten opzichte van alles wat het identificeert in de (buiten)wereld. 

Er is altijd iets of iemand groter, beter, sterker, slimmer en altijd iets of iemand kleiner, slechter, zwakker, dommer.

Op deze manier maakt het ego een geprojecteerde wereld waar het van tekort naar overvloed wilt en dit eerst voor zichzelf gaat creëren. Vertaald betekent dit dat de meeste ondernemers en ondernemingen op lange termijn het eigen belang boven dat van het collectief belang plaatsten en daarmee op termijn niet succesvol zijn, ze werken vanuit de illusie ‘ik eerst’. Oorzaak: ego.

Masculine leiderschap.

In het huidige patriarchale en masculine leiderschap is ‘normaal’ dat er één persoon als eindverantwoordelijke, logischerwijs de eindbeslissingen neemt die nodig zijn om de visie te realiseren. Echter is het zo, dat zelfs wanneer deze visie op democratische wijze is gekozen, dit niet op de lange termijn de gezamenlijke of collectieve visie kan blijven vertegenwoordigen. 

Het is tot nu toe onmogelijk gebleken om vanuit één visie vrede en gelijkheid te creëren op de wereld.

Mensen worden vaak enthousiast van een idee en kunnen hier een tijd in meegaan, maar uiteindelijk zullen ze toch gedeeltelijk of geheel afhaken en in weerstand gaan. Je ziet het op grote, en op kleinere schaal. In bedrijven is een management of leider zelden tot nooit in staat om de vertegenwoordiger te zijn van het gehéle bedrijf. Uiteindelijk leidt dit tot weerstand, separatie en tegenwerking. 

Één enkele leider in het huidige leiderschap paradigma kan nooit de vertolking zijn van het collectief.

Hoe dan wel?

Reversed leadership: bewegen richting eenheid en harmonie. Er is niet één leider die weet waar we heen gaan, maar collectief komen we in beweging. Het collectieve voelen bepaalt de richting. Een leider moet het masculine volledig ontwikkelen, om zich hier vervolgens weer van te bevrijden. Want aan het einde van het weten, komt het voelen. Hierdoor ga je openstaan voor wat je klanten eigenlijk willen, oftewel, wat er nodig is in de wereld.

Je kunt leren intunen op elkaar. Want het collectief kan voelen welke richting jij uit zou moeten gaan. Wanneer je je bewust bent van het moment waarop de spanning wegvalt in een groep, dan weet je welke richting je uit moet gaan. Wanneer je jezelf als leider leegmaakt en je de ontspanning in het collectief kunt volgen dan beweeg je richting duurzaam en harmonieus leiderschap. Dit is een meer aardse, natuurlijke, feminine manier die naast het masculine staat.

Ontwikkeling.

Het is hierin belangrijk dat je eerst het masculine leert en daarna het feminine. Ironisch genoeg is er echter in de wereld eerst het feminine nodig, om het vervolgens met het masculine compleet te maken.

Hoe maken we dit concreet in de training?

We bewegen van plan & act, naar sense & respond. In de groep leer je voelen en de feedback van de groep en het universum of leven te interpreteren. 

Je bent het resultaat van jezelf én de 6 mensen waar je het meest mee omgaat.

Voor welke leiders / ondernemers is Reversed Leadership bedoeld?

Voor iedereen die impact wil maken en de wereld naar en vredevolle, harmonische wereld wil brengen. Van de ondernemers, tot CEO’s van grote bedrijven, tot de grote politieke leiders van ons land. Voor jou.

PS: Regelmatig organiseren we een eendaags seminar over Reversed Leadership. Een dag om jou en je team te inspireren en kennis te laten maken met de RL competenties. Check de website.

Het leven is iets héél bijzonders!

Maar soms moet je daar even aan herinnerd worden.

Regelmatig deel ik mijn bevindingen en reflecties over het leven. Dingen die ik ben tegengekomen die me opvielen, me verwonderden. Zoals dat vergeven niet de handdoek in de ring gooien is, maar ruimte voor jezelf creëren. Of dat een breakdown het begin is van een breakthrough. Ik leer je op een andere manier kijken naar het leven, zodat je dit kan blijven vieren.

Dingen als deze, die ik graag wil delen met je. Zodat jij je leven net zo gaat waarderen als ik dat doe.

Wil je deze mails ontvangen? Leuk! Meld je aan, dan krijg je eens per week een mailtje van me. Geen poespas, geen ellelange mails, gewoon wat gedachtes.