Joris Swinkels - 26 oktober 2023

Reversed Leadership Seminar

(video bevat hoofdstuk indeling – zie controls)

Seminar summary:

Sacha begint de bijeenkomst door iedereen eraan te herinneren aanwezig te zijn en niet afgeleid te zijn. Ze stelt zichzelf voor en vertelt iets over de locatie waar ze zich bevinden. Vervolgens gaat Joris in op het thema van de dag, reversed leadership, en legt uit dat

Leiderschap een fenomeen is dat voortkomt uit bepaalde bewegingen in de wereld.

Hij benadrukt het belang van bewustzijn en transparantie in leiderschap en legt uit hoe dit kan bijdragen aan harmonie op verschillende niveaus. Tot slot stelt hij een vraag die betrekking heeft op de bedoeling van ons leven en onze relaties, wat uiteindelijk ook verband houdt met leiderschap.

Het bewustzijn is de basis van wie we zijn en heeft als bedoeling onvoorwaardelijke liefdevolle aanwezigheid.

en

Het leven creëert allerlei ervaringen, zowel positief als negatief, zonder voorkeur.

Na het ervaren van gebeurtenissen maken we een interpretatie en labelen deze als goed of slecht.
In dit deel van het transcript wordt besproken hoe ons leven en onze ervaringen worden geïnterpreteerd in onze gedachten en verhalen. Er wordt benadrukt dat het creëren van polariteiten en het omarmen van alles onderdeel is van ons complexe leven. Het potentieel aan ervaringen is oneindig, wat ons de mogelijkheid geeft om verschillende verhaallijnen te creëren. Leiderschap wordt ook besproken, waarbij opgemerkt wordt dat

Traditionele leiderschapsprincipes beperkingen hebben omdat ze gebaseerd zijn op één visie of oplossing.

Er wordt gesuggereerd dat er een andere set principes nodig is die samen met de bestaande principes een completer perspectief vormt. De auteur verwijst naar het boek ‘Reinventing Organizations’ als bron voor nieuwe ideeën over organisatiestructuren.

Het is belangrijk dat individuen hun bewustzijn vergroten en zich ontwikkelen op zowel individueel als teamniveau om succesvol te kunnen zijn in een horizontale structuur. Om te groeien als geheel, moeten alle aspecten van het bedrijf betrokken worden bij de besluitvorming en een rol krijgen.

Nieuw leiderschap moet gebaseerd zijn op eigenaarschap, verbinding en persoonlijk leiderschap,

waarbij iedereen gehoord wordt en er ruimte is voor verschillende lagen van bewustzijn.

Samenvatting:

Discussie over veiligheid, structuur en persoonlijk leiderschap.
Nieuw leiderschap is gericht op bewustzijn en vertrouwen.
Doel: een organisatie met eigenaarschap, transparantie en betrokkenheid.
Gesprek over het stoppen van beperkende processen, zoals eindeloze vergaderingen en targets.
Het grotere systeem is nog niet klaar voor verandering, maar steeds meer mensen zien het potentieel.
Kritiek op inefficiëntie in de maatschappij en bedrijven die bijdragen aan problemen.

Action items:

Uit de transcriptie zijn enkele follow-ups en actiepunten te identificeren:
1. Het organiseren van een 10-weken durend programma: Er wordt gesproken over het opzetten van een 10-weken durend programma waarin de thema’s en concepten die tijdens het seminar zijn besproken verder worden uitgewerkt. Mensen worden uitgenodigd om deel te nemen en kunnen contact opnemen met de organisatoren voor meer informatie.
2. Het delen van de outline en de acht modules: De spreker noemt dat de outline en de acht modules vrij te gebruiken zijn door iedereen. Dit betekent dat de thema’s en concepten die tijdens het seminar zijn behandeld, beschikbaar zijn voor verdere studie en toepassing.
3. Het benaderen van de organisatoren voor meer informatie: Aan het einde van het seminar worden de deelnemers aangemoedigd om contact op te nemen met de organisatoren voor verdere vragen of om te bespreken wat er nog meer gedaan kan worden op basis van de informatie die tijdens het seminar is gepresenteerd.

Het is belangrijk om op te merken dat deze follow-ups en actiepunten specifiek zijn voor de context van het seminar en mogelijk niet van toepassing zijn voor andere situaties.

Outline:

Hier is een overzicht met hoofdstukken op basis van de transcriptie, samen met de bijbehorende tijdstempels:
1. Inleiding en de bedoeling (11:13 – 28:55). Wat is de bedoeling? (11:22 – 14:15). Interpretatie van ervaringen en verhaallijnen (25:18 – 26:46). Ingewikkeldheid van ons verhaal over de wereld en leiderschap (28:55)

2. Hiërarchisch denken en horizontale structuren (39:02 – 41:20). Problemen met hiërarchisch denken in horizontale structuren (39:02 – 41:20)
3. Generatiekloof en verbinding in leiderschap (41:20 – 48:22). Generatiekloof in leiderschap (41:20 – 48:22)
4. Verbindend leiderschap en meerdere lagen (48:22 – 56:10). Behoefte aan verbinding en verbindend leiderschap (48:22 – 52:43). Toepassing van termen op verschillende niveaus (52:43 – 56:10)
5. Feedback en communicatielagen (1:08:46 – 1:36:53). Feedback geven en communicatielagen (1:08:46 – 1:36:53)
6. Onderlaag van verbinding en eenheid (1:36:53 – 1:39:58). Fundament van verbinding en eenheid (1:36:53 – 1:39:58)
7. Resultaat en werkvormen (1:38:38 – 1:45:06). Eerst resultaat en werkvormen (1:38:38 – 1:45:06)
8. Gezamenlijk perspectief en richting bepalen (2:10:25 – 2:36:38). Gezamenlijk perspectief en richting bepalen (2:10:25 – 2:36:38)
9. Werken met meerdere perspectieven (2:36:38 – 2:49:50). Werken met meerdere perspectieven (2:36:38 – 2:49:50)
10. Van spokesperson naar groter geheel (2:53:04 – 2:54:57). Van spokesperson naar groter geheel (2:53:04 – 2:54:57)
11. Reflectie en toekomst van leiderschap (3:03:34 – 3:12:20). Reflectie op leiderschap (3:03:34 – 3:12:20)
12. Het neerzetten van kaders en fundament (3:22:06 – 3:23:40). Het neerzetten van kaders en fundament (3:22:06 – 3:23:40)
13. Afronding en toekomstige mogelijkheden (3:23:56 – 3:33:24). Afronding van het programma en toekomstige mogelijkheden (3:23:56 – 3:33:24)
Dit overzicht geeft een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen en tijdstempels in de transcriptie. Het kan worden gebruikt als leidraad om specifieke delen van de tekst gemakkelijker terug te vinden.

Notes:
17:56 – Je kunt dat op dit moment ook ervaren, want waarschijnlijk ben je nu aan het luisteren naar wat ik zeg en reflecteren mijn woorden, in jouw bewustzijn op jouw geheugen en doen daar iets.
25:55 – We zijn bewust, er gaan ervaringen door ons heen van het leven en die ervaringen gaan wij interpreteren in onze mind en dat wordt een verhaallijn.
1:50:16 – Voor deze oefening wil ik je vragen om de zeven mensen op te schrijven die het meeste impact hebben op jou gedurende een week.
1:50:23 – Dus waar jouw energie het meeste van omhoog of omlaag gaat en schrijf dat dan ook erbij.
1:50:29 – Dus de naam in zo’n rondje of daarnaast en een plusje en een minnetje en soms kan het een plusje en een minnetje zijn.
1:51:57 – Om een manier te vinden hoe jij om moet gaan met de minnetjes op dit papiertje. 1:54:29 – En alle minnetjes die je dus op papier hebt, als je daarna gaat kijken, gaat zien dat je die aantrekt, juist omdat ze iets van jou laten zien wat als je daaroverheen groeit, Als je dat transformeert, als je met bewustzijn gaat bekijken wat daar gebeurt, zodat je naar de volgende band kan gaan, dan zul je zien dat het fantastisch is dat je een heleboel minnetjes om je heen verzamelt, met als doel om te groeien.
2:08:39 – en daarmee niet die trigger goed of fout maakt, maar gewoon aanwezig kan blijven met de persoon, die vervolgens kan delen wat hij gisteren allemaal heeft meegemaakt toen ik zei van ga eens even naar de kant.

Volledige Transcriptie:

00:01

Als dit belletje afgaat, is het om je eraan te herinneren dat je hier bent. Niet daar. Je bent hier. Dus als iemand van ons het gevoel heeft dat jullie ergens anders zijn met je aandacht… Of als Joris een punt maakt, dan doet hij ook. Heeft iedereen een plek om te zitten? Ja, dat is goed gegaan. Wil je ook zitten, Tari? Ik ga ook heel even zitten om te ontspannen, want ineens kijken er weer 40 paar ogen naar mij. En dat wendt nooit. Wat ontzettend fijn dat jullie er allemaal zijn. Een deel van jullie ken ik, een deel van jullie ken ik niet. Wie is voor het eerst op deze plek? Toch best een hoop mensen. Oké, waar ben je terecht gekomen? Een aantal van jullie weten het dus wel, zijn hier al een keer, kennen een beetje de energie van de plek. Zelfs als je niet gevoelig bent voor energie kan het zijn dat je dat vandaag ineens wel wordt.

01:17

Ik zelf heb helemaal niet zoveel met energieën. Althans niet met energieën waar andere mensen het soms over hebben als ze hier zijn. En toch, nu wij hier 2,5 jaar zitten, kom ik er steeds vaker achter dat als we hier een event organiseren of als ik hier iets sta te vertellen, dat ik wat minder hard hoef te werken. Ik zei net al, we kunnen net zo goed gewoon de hele dag hier gaan zitten en niks vertellen en waarschijnlijk loop je dan echt met een nieuw idee over leiderschap deur uit. De plek wil ik jullie uitnodigen om gewoon te ontspannen. Ook ons even uitnodigen om te ontspannen, jou ook en mezelf. Joris is echt heel spannend. Net op het laatste moment naar binnen gekomen, moest nog vanmorgen de kinderen naar school brengen in Roermond. Gymtassen vergeten. Sorry, net op een dag vandaag dat je door de school moet rennen, niet weet welk klaslokaal je zoon zit, wat natuurlijk ook weer zo embarrassing is.

02:23

GELACH. Echt he, niks menselijks. En dan toch om 17.50 uur naar binnen komen. Ik heb gisteren speciaal voor deze gelegenheid dit fantastische pak gekocht. En ik dacht vanmorgen zal ik Joris laten weten dat ik een nieuwe outfit heb, omdat het toch voelt als een soort nieuw begin. Nee, dat moet ik niet doen, want hij moet ook nog die kinderen naar school brengen. Dan krijgt hij wel stress over wat hij aan moet. Kijk nou. Weet dat-ie normaal… Echt! Echt, hè? Wij lopen normaal hier de hele dag gewoon in joggingbroek en op de stokken. Sommige van jullie hebben ook de schoenen uit, mag hier. Wij houden ze vandaag aan. En deze locatie… Iemand zei net dat het een dorp lijkt waar ik aankom. En het klopt een beetje, want dit terrein is een oud GGZ-terrein. En nog voordat het GGZ werd, 500, 600 jaar geleden, is hier een klooster gestart.

03:27

Dus er is een heel groot wit gebouw. Dat is het oorspronkelijke klooster. En een vrouwenoorde kwam hier en die ging op een gegeven moment psychiatrische patiënten opvangen. En dat kreeg een heel eigen leven en werd een heel eigen dorp. En zo’n 100 jaar geleden woonden en werkten hier inmiddels zo’n 700 mensen, dus echt heel veel. En het gros van die mensen mocht het terrein helemaal niet af. En als ze al het terrein af mochten, dan waren ze in de kerk in het dorp eigenlijk helemaal niet welkom. Maar ja, dat zijn wij ook, dus het is goed dat wij nu hier zitten. En deze kerk werd daarom gebouwd, omdat er wel een plek moest zijn om naartoe te komen. En aan de ene kant om het geloof te beleiden, zoals dat heet, maar ook gewoon een plek om samen te komen. En toen wij 2,5 jaar geleden hier voor het eerst binnenkwamen, viel ook daarmee onze weerstand tegen een kerk meteen weg, omdat het een soort veilige plek is, ook omdat die ramen zo hoog zijn.

04:26

En dan zijn we helemaal zo hier in een soort cocon, in een soort baarmoeder, om de diepte te verkennen. Doorgaans geven wij hier trainingen, maar ook deepdives met de businesscircle, met een groep ondernemers. En dan is dit echt niet de opstelling. De mensen van de businesscircle, doorgaans, hebben meteen in de gaten waar de zitzakken zijn, gaan daarop liggen. Hé, Fina? Gaan gewoon liggen en dat is dan deepdive. En dan gebeuren er allemaal mooie processen, omdat de plek het werk doet. Business coaching, en dan kom je bij Sasha en mij aan het altaar te zitten, hier achter ons. Ja, dus iedereen die bij ons aangesloten is, mag de plek, kan de plek gebruiken en hier op allerlei manieren zijn. En vandaag is het op deze manier. Voel je vrij als je wilt bewegen om op te staan en naar achter te lopen? Daar is water, daar is thee, straks ook koffie.

05:22

Toiletten zijn daar. Daar hangt een klok. Heb je verder niks aan? Er hangt een klok? Nee. Er zal ergens tussendoor een soort break zijn, kort. En dan gaan we om half 1, denk ik, lunchen. Zodat je even een beetje gevoel hebt van de tijd. Gaan we een uurtje lunchen, het is prachtig weer. Ik hoop dat we buiten kunnen zitten straks. Ja, ik denk logistiek was dat wel het belangrijkste. Dan rest mij niks anders om je te vragen om echt gewoon een standje ontspannen te gaan zitten. Je hoeft even helemaal nergens anders naartoe. Je hoeft nergens anders naartoe dan hier te zijn en te kijken wat er op je afkomt, te luisteren, meten, reflecteren, mee te onderzoeken. Het thema is reverse leadership, maar wij zeggen altijd tegen mensen, waarvoor je denkt dat je hier komt, is meestal niet de reden waarvoor je hier bent. Ontdek het maar, kom er maar achter en aan het einde van de dag weet je misschien waarom je hier vandaag moet zijn.

06:31

En misschien pas over een week en misschien pas over een jaar. Wij weten ook nooit wat de bedoeling is. Ja? Ja, welkom. Ik zie een aantal gezichten van mensen die ik alleen nog maar online ontmoet heb ooit. Leuk dat jullie er zijn. Ik vind het heel bijzonder om zeker ook weer met een grote groep mensen die blijkbaar geïnteresseerd zijn in leiderschap en waar het naartoe gaat met leiderschap in deze wereld. Ik ben enorm gepassioneerd aan het onderzoeken hoe dat leiderschap in deze wereld in elkaar zit en wat daar allemaal in goed gaat. Maar ook wat er allemaal niet in goed gaat, want mijn God, wat een ellende wordt er gecreëerd op dit moment. En ons leiderschap is daar een mede-oorzaak van, in mijn ogen. Ik wil jullie graag meenemen door een perspectief. Wat iets verder gaat dan leiderschap, omdat leiderschap niet iets is wat op zichzelf staat.

07:56

Leiderschap is een fenomeen, een uitingsvorm van een aantal bewegingen in deze wereld. En als we leiderschap gaan separeren en sec naar leiderschap gaan kijken, kunnen we er heel veel kanten mee op en kunnen we er heel veel van vinden. Maar ik vind het fijn om dingen altijd in het perspectief te plaatsen, waarom ze hier zijn en hoe ze hier komen. Omdat we dan veel meer het grote plaatje kunnen zien en ook waar de bewegingen naartoe aan het gaan zijn. Mijn specialiteit is eigenlijk bewustzijn. En bewustzijn is nu nog een woord waarvan veel mensen wel weten wat het is en zich ook wel bewuster aan het zijn. Het ook wel een belangrijk woord vinden en misschien zelfs in de bedrijfsdoelstellingen of in de waardeopstellingen van het bedrijf dit soort woorden al voorkomen. Maar bewustzijn van ons bewustzijn dat is nog niet een mainstream term. Maar het is wel een heel belangrijk fundament omdat vanuit bewustzijn eigenlijk alles ontstaat en alles zichtbaar wordt.

09:13

En op het moment dat er geen bewustzijn is of onvoldoende bewustzijn, dan zitten wel in perspectieven, dan zitten wel in meningen en overtuigingen, maar een soort van blind. En door dus bewustzijn te vergroten, gaan we minder blind zijn, gaan we meer zien, gaat alles transparanter worden. En misschien is het je opgevallen dat alles wat heel transparant wordt op deze wereld, Daar gaan andere dingen mee gebeuren. Landen die onderdrukt zijn, maar niet weten dat het anders kan, het moment dat er transparant wordt, dat er meer in de wereld is waar je op een andere manier kan leven, dan gaan mensen massaal willen op een andere manier leven en mogelijk naar andere landen toe vertrekken. Niet dat allemaal heel erg positieve bewegingen zijn misschien, maar transparantie creëert een ander niveau van harmonie. Tussen mensen, tussen continenten, van universum tot mensheid, tot natuur. Transparantie creëert harmonie. En als er weinig transparantie is, dan is ook het level van harmonie in deze wereld of in de samenwerking, of het level van harmonie in je relatie, als er geen transparantie is.

10:31

Als er dingen gebeuren die niet zichtbaar zijn en eigenlijk niet passen in de context van een relatie, dan zul je dat merken. En doordat dingen transparant worden, ga je eigenlijk… Met je zijn-staat naar daar waar alles is, daar waar het is, daar waar de realiteit zich afspeelt. En daar kunnen we bewegen, daar kunnen we daadwerkelijk het verschil maken, daar kunnen we veranderen, daar kunnen we verbinden, daar ervaren we de ander, daar ervaren we mening, daar ervaren we waarom we het doen. Dus bewustzijn, transparantie zijn twee… Thema’s waar ik heel veel mee werk en die ik vandaag ook op het gebied van leiderschap wil plaatsen. En ik wil starten met even uit te zoomen in een iets groter plaatje met eigenlijk een vraag die je misschien ooit wel tegen gaat komen, misschien heb je hem al eens gesteld, misschien nog helemaal niet, misschien vind je hem helemaal niet interessant, misschien denk je wat heeft dat nou met leiderschap te maken, maar wat is nu eigenlijk de bedoeling?

11:43

Wat is nu eigenlijk de bedoeling? De bedoeling van je leven, de bedoeling van die hele rit, de bedoeling van die relaties die je hebt, die helemaal goed gaan en helemaal fout gaan, de bedoeling van die tijden dat je goed voelt en die bedoeling van die tijden dat je helemaal crasht, de bedoeling dat je een heel aardig persoon bent en de bedoeling dat je een enorme eikel, excuse me, bitch, Wat is de bedoeling? Wat is nou de grotere bedoeling? Waarom dat we hier zijn en waarom dat we uiteindelijk een keer over leiderschap gaan hebben? Nou, de bedoeling is hetzelfde als zoals ik net begon. Als we gesegmenteerd kijken naar wat is de bedoeling, komen we niet uit. Komen we echt niet uit. Kunnen we allerlei dingen overroepen en alles is waar en alles is niet waar. Het is maar een beetje wat je ervan maakt. Maar als je gaat uitzoomen naar wat nou de bedoeling is, dan maak ik dat heel simpel.

12:48

Voor mij is een heleboel heel simpel. Ik wil niet zeggen dat ik gymtassen naar mijn kinderen brengen niet ook heel ingewikkeld vind, als ik niet weet waar de lokalen zijn. Maar in essentie is alles heel simpel. Als we gaan kijken hoe wij in elkaar zitten. We starten vanmorgen het allereerste moment dat je wakker werd. Het allereerste moment, nog voordat je de eerste gedachten had over… Te gek! Event vandaag! Voordat die gedachte binnenkwam. Voordat er een gevoel kwam of je dat leuk vond of niet leuk, of dat je moest haasten of niet. Wat was er aanwezig als allereerste? Het moment dat jij je besefte dat het vandaag was en dat jij er weer was. Dat is je bewustheid. Is er elke dag jouw bewustzijn aanwezig. Je hebt nog nooit één ervaring gehad, in je hele leven niet. Niemand op deze aarde heeft ooit één ervaring gehad…

13:57

Die buiten zijn of haar bewustzijn plaats heeft gevonden. Elke ervaring vindt plaats in ons bewustzijn. En het allereerste dus, als jij smorige zwakker wordt, is bewustzijn. Even aangeven in een tekening. Als het allereerste wat aanwezig is. Voor sommigen is dit misschien een beetje far- fetched, maar als je dit vat, wordt het zo simpel allemaal en ga je alles wat er gebeurt in de wereld en in de geschiedenis en allerlei dingen worden zo simpel te ordenen en te bevatten, wat de bedoeling is, Dat bewustzijn, wat is de bedoeling? Dat allereerste primaire bewustzijn wat jij bent, wat er aanwezig is als jij er bent, wat is daarvan de bedoeling? Is dat bewustzijn bezig met een bepaalde ervaring na te gaan, na te streven? Is dat bewustzijn… Dat bewustzijn is aanwezig. Dus het aanwezig zijn is een van de primaire bedoelingen van het bewustzijn. Present zijn, presentie, aanwezigheid. De aanwezig zijn in het hier en nu met een andere persoon.

15:28

Aanwezig zijn. Maar vervolgens gaat dat bewustzijn op zoek naar bepaalde ervaringen. Heeft die voorkeur? Was jouw bewustzijn meer aanwezig… Toen jij je heel goed voelde, of was het meer aanwezig toen jij je heel slecht voelde? Of allebei net zoveel? Dat laatste. Je bewustzijn is onvoorwaardelijk liefdevol aanwezig, zoals wij dat noemen. Onvoorwaardelijk liefdevol aanwezig bij alles wat er gebeurt, zonder enige voorkeur. Onvoorwaardelijk. Niks in jouw bewustzijn, …gaat zeggen vandaag voel jij je slecht, laat ik vandaag maar niet bewust zijn. Nee, je bent met volle aandacht, jouw volle aandacht is… …volledig bezig met jou niet goed voelen, met jou wel goed voelen, met de beste momenten, met de slechtste momenten. Dus in de essentie, in de kern van wie jij bent en wat jij bent en waar je elke dag mee wakker wordt… …ben jij een onvoorwaardelijke, liefdevolle aanwezigheid. Dit is de kern van wie we zijn en hetgene wat we ons hele leven eigenlijk naar op zoek zijn.

16:52

Dit is waar de filosofen, schrijvers en dichters over schrijven als de agape of de onvoorwaardelijke liefde. Dat is de essentie die in jou zit in de vorm van bewustzijn. En als jij alles wat vervolgens in dat bewustzijn komt, dus alle gedachten en emoties, als die er even helemaal niet zouden zijn, en de hele vorm die je daarin gekregen hebt, dan is de staat waar je in bent, een blisvolle, liefdevolle, extatische staat. Later vandaag komen we erop terug, dat we die staat die zo kern is van onze essentie, dat we die vaak projecteren op dingen en nagaan jagen. Maar dat die in ons zit en de basis is, voor mij moet dat in de basisschoolopleidingen, of in ieder geval in de scholing, laten ervaren. Je kunt dat op dit moment ook ervaren, want waarschijnlijk ben je nu aan het luisteren naar wat ik zeg en reflecteren mijn woorden, in jouw bewustzijn op jouw geheugen en doen daar iets.

18:11

Ze vinden dat fijn of niet fijn. Misschien vind je het interessant, misschien niet. Misschien worden er gedachtenprocessen geprikkeld. Maar dat wat aanwezig is, wat opmerkt dat je die gedachtenprocessen hebt, dat bewustzijn, dat ben jij. Dat is je kern. Dat is altijd aanwezig als jij er bent. En de bedoeling daarvan is onverwaardelijke aanwezigheid, onverwaardelijke liefde. Onverwaardelijke liefde is ook zo’n begrip wat in het corporate omgeving wat whooshie, whooshie is. En tegelijkertijd, geef het de naam die je wil, de onverwaardelijkheid, het gezien worden van de mensen, het ertoe doen, het aandacht hebben, je talenten kunnen laten gebruiken, al die termen, het bewegen als eenheid, het bijdragen in de eenheid waar we in leven, de eenheid van het bedrijf, de eenheid van de wereld, daar onze talenten aan kunnen geven, vallen wat mij betreft heel erg allemaal in dezelfde richting. Dus geef er de woorden aan die je zelf wilt.

19:22

Maar voor mij mag ook het begrip liefde prima terug in het bedrijfsleven. En als het niet vanuit liefde komt, dan doe het maar lekker niet. Het bewustzijn is niet alles. Als bewustzijn alles was, bewustzijn is misschien in een opzicht alles, want alles vindt plaats in bewustzijn en de vorm waar het dan in gaat ontstaan, is een dynamische vorm ook van bewustzijn, maar dit bewustzijn waar ik het nu over heb, is zeg maar de basis. Vervolgens gaat er door dit bewustzijn leven. En leven, daar kan ik een soort van tweede lijn voor maken, Leven, als bewustzijn even de bovenkant is, of een meer spirituele, en leven het aardse wat beneden door ons bewustzijn heen gaat, wat is de bedoeling van het leven? En dan heb ik het niet zozeer over jouw verhaal van het leven, maar het leven zelf. Op dit moment voel je leven in je lichaam, Door je heen gaan voel je emotionele staten, misschien leven in de vorm van gedachten.

20:45

We onderscheiden zeven verschillende lagen waarin we leven in bepaalde vormen ervaren. Maar wat is de bedoeling van dat leven? Ervaren? Ja, dus het bewustzijn ervaart en het leven creëert ervaringen, allerlei soorten. Wat voor soorten ervaringen creëert het leven? Heeft het leven een voorkeur voor bepaalde ervaringen en bepaalde niet? Ja, dus mooie en niet-mooie, maar het leven zelf. Dus wij hebben misschien een voorkeur voor niet-mooie, nee, voor mooie. Maar het leven zelf, creëert het leven meer mooie of niet zo mooie ervaringen? Doodgaan of meer levend? Nieuw leven. Waar heeft het leven de voorkeur voor? Voordat we allemaal doodgaan of dat we allemaal levend worden? Als je gaat kijken naar het leven, dan is het leven keihard. Het is helemaal niet bezig met onze voorkeuren. Ik weet niet hoe jullie leven is, maar ik heb na 13 jaar dit te bestuderen… Nog steeds niet gelukt om alleen maar mooie ervaringen te hebben.

22:11

Want het leven creëert beide. Het creëert juist de polariteiten. En doordat het leven beide polariteiten, hoe verder die polariteiten uit elkaar zijn, Hoe groter die polariteiten zijn, hoe rijker de verschillende ervaringen zijn die we hebben. En even los van dat het fijne en niet fijne ervaringen zijn, het is door het leven, het is de bedoeling van het leven, dat we dat hele palet hier hebben. Kijk naar de planten, kijk naar de dieren, kijk naar… Het universum, kijk naar deze wereld, kijk naar de mensen, kijk naar de verbindingen, kijk naar al die ervaringen, kijk wat het leven allemaal creëert als dat een snoekwinkel was of een ijswinkel. Het hele palet aan ijs, zeg maar, dat is er voor ons om te ervaren. En dat de een chocolade niet lekker vindt en de ander fantastisch, Dat is een volgende stap. Maar de bedoeling van het leven is om het volledige palet van mogelijkheden te creëren.

23:14

Het leven creëert, en wat creëert het? Het creëert alles, zonder voorkeur. Dus de bedoeling van het leven is onvoorwaardelijke aanwezigheid, onvoorwaardelijke liefde. En de bedoeling van het leven is dat het leven… Alles creëert wat er is in al zijn polariteiten en daarmee een ontzettend mooi, rijk palet en ervaringen creëert. Vervolgens… Als dat twee gegevens zijn waarvan ik zeg dat is de bedoeling. Het is de bedoeling dat je ook niet goed voelt. Het is de bedoeling dat je in je bedrijf uitdagingen hebt. Het is de bedoeling dat er dingen tegen zitten. Het is de bedoeling dat je soms uit relatie gaat en dat je relatie-issues hebt, dat je niet lekker voelt. Al die dingen zijn allemaal de bedoeling. Omarm dat. Maar vervolgens is er, nadat wij ons bewust worden en nadat het leven door ons heen die polariteiten creëert, vervolgens gebeurt er nog iets. Wat gebeurt er nadat de ervaring heeft plaatsgevonden?

24:38

Ja, we groeien dus van ervaringen. Maar er is nog iets. We zijn ons bewust van ervaringen. Zeg even een ervaring dat iemand zegt, in dit geval even een misschien niet zo fijne ervaring. Ik zie het niet meer zitten met jou, ik vertrek. Even een ervaring te pakken. We zijn onvoorwaardelijk aanwezig bij dat iemand dat zegt. Dat is onderdeel van het leven, mensen komen en mensen gaan. En wat gebeurt er vervolgens? Wij gaan vervolgens een interpretatie maken. Ik zeg wij, maar onze mind maakt nadat events plaats hebben gevonden… Een interpretatie van het event en die labelt daaraan… Dat vond ik fijn of dat vond ik niet fijn. Dit was een goede ervaring, dit was geen goede ervaring. En dat vindt plaats in eerste instantie in onze mind, in ons hoofd, nadat een event heeft plaatsgevonden. Dus er is een soort derde wat er gebeurt. En dat is, ik teken het even zo, We zijn bewust, er gaan ervaringen door ons heen van het leven en die ervaringen gaan wij interpreteren in onze mind en dat wordt een verhaallijn.

26:11

Een verhaal. Dit stukje is heel simpel. De bedoeling van het leven. Dit stukje is ook heel simpel. Creëren van polariteiten, omarm alles. Wat er is, donker en licht, alles wordt erbij. En dit is het stukje waar ons leven complex wordt, als we er een verhaal van gaan maken. Maar ook dat verhaal is weer de bedoeling. Hoeveel verschillende verhaallijnen en hoeveel verschillende mogelijkheden geeft het leven ons in ons bewustzijn met alle mogelijkheden van het leven en alle mogelijkheden van een verhaal daarover te maken? Hoeveel films kunnen wij creëren in deze enorme videotheek? Jullie weten nog wel wat dat was, hè? Oneindig, ja. Deze combinatie geeft een oneindig potentieel aan ervaringen. In de meer spirituele termen is het goddelijke wat zichzelf leert kennen door een menselijke ervaring. We kunnen onszelf leren kennen in oneindig veel variaties. Hoe fantastisch is dat? Hoe mooi is het dat we op deze manier…

27:42

De videotheek met films van alle potentiële mogelijkheden… Kunnen creëren en ervaren met alle pieken en dalen en achtbaans… En mensen en relaties en breakdowns en breakthroughs. Toch fantastisch? Dus in essentie is de bedoeling heel simpel. In essentie is het leven heel simpel. Maar het leven wordt ingewikkeld als we in ons verhaal gaan leven. In ons verhaal, waar onze voorkeuren zitten, waar onze ervaringen van pijn zitten, waar onze moeder te lang gewacht heeft voordat ze ons drinken brak, Toen we drie maanden oud waren, het verhaal waar m’n broertje me op m’n kop sloeg toen ik vier was, waar m’n vriendje op school niet met me wilde spelen, waar m’n buurmeid… Al die verhalen en al die ervaringen worden verhalen. En daar wordt het ingewikkeld. De bedoeling is dus dat al deze dingen plaatsvinden, maar in ons verhaal over de wereld, in ons verhaal over leiderschap, in ons plaatje hoe dat er uit moet zien, daar beginnen we langzaam te zien dat het daar heel ingewikkeld begint te worden.

29:19

Wie heeft er al eens een managementopleiding gedaan met leiderschapsprincipes, of persoonlijke krachtprincipes, of principes om meer in je kracht en beter leiding te geven? Wie heeft er al eens boeken over gelezen? Ondanks dat die stromingen van de competenties die je daar gaat leren, waar ik het later nog over ga hebben, dat we daar nog lang niet uitgeleerd zijn, ondanks dat, is als we naar de stroming van leiderschap gaan kijken, dan kunnen we eigenlijk al voorspellen dat het helemaal vast gaat lopen. En het is nu helemaal vast aan het lopen. En de reden daarvoor is dat we met z’n allen in een verhaal beland zijn. We zijn in een verhaal over de wereld, een verhaal over hoe het opgelost moet worden. En binnen dat verhaal maken we gebruik van één type leiderschapsprincipes. De type leiderschapsprincipes die tot nu toe gewerkt hebben, die superkrachtig zijn om op korte termijn iets goeds neer te zetten, om met mensen samen te werken, om te vertellen wat we willen, om de wereld te laten zien wat een mooie visie zou zijn, om daadkracht te ervaren en actie aan te sluiten op de beloftes die we doen, Deze leiderschapsprincipes, en ik ga er later nog verder op in, hebben heel veel kracht in zich zitten, maar ze hebben ook een paar hele grote nadelen.

30:58

Deze principes noem ik de masculine principes. Het zijn de uitgaande principes. Het zijn de principes waarmee we vanuit een gedachte, Dit is de oplossing, een visie, een expressie geven aan deze visie en vervolgens in de actie gaan of een plan gaan maken om deze visie realiteit te creëren. Hoe komen we van A naar B? In een commitment gaan stappen, in een 100% ja, 100% nee, dit doen we niet. Dit doen wel en vervolgens in acties gaan die opvolging zijn, integriteit zijn met ons woord om vervolgens resultaten te krijgen. Superkrachtig, superkrachtig. Kunnen we nog heel veel in leren. Kunnen we nog heel veel met teams in werken om je woord te zijn en gewoon te leveren wat je moet leveren. Als jij zegt op vrijdag stuur ik jou dat antwoord of vrijdag heb jij dat document, dan stuur je dat op vrijdag en niet op maandag.

31:50

Het zijn hele simpele dingen. Maar het nadeel van deze beweging is, waar de hele beweging ingezet wordt, dat vaak één visie is. Of één gedachte. Of de oplossing die bedacht wordt, mogelijk met een groepje, maar dat maar één oplossing is. En die oplossing in zichzelf is een soort van blind. Als je gaat kijken naar hoe jij in je bedrijf functioneert, of hoe je in een doelstelling functioneert, hoe krachtiger jij je energie op deze doelstelling zet, en hoe krachtig dat ook is, hoe meer blind je gaat worden voor al het andere. Hoe meer je stopt met voelen of de omgeving, of de thuissituatie waar je vandaan komt, je partner of je kinderen, of je collega’s, of de natuur of de omgeving het er wel mee eens is, of het wel het juiste is. Hoe meer dat wij in onze kracht gaan staan om in die masculine energie ons doel te gaan bereiken, Hoe blinder we eigenlijk worden voor een groter plaatje.

33:11

En mogelijk, als je nu naar de wereld gaat kijken, is dit exact wat er aan de hand is. Of in ieder geval één van de dingen die er aan de hand is. Dat er mensen, en dan heb ik het nog even niet of het slechte intenties zijn, maar die in ieder geval met goede intenties voor zichzelf, goede intenties of in ieder geval een visie, een beeld van een oplossing, volle kracht aan het zetten zijn om in die richting van overleven en dat creëren voor zichzelf, zeg maar de afstemming met het totaal verloren zijn. Of waarschijnlijk ook niet bewust zijn. En dit principe begon voor mij zichtbaar te worden toen ik vijf, zes, zeven jaar… In die persoonlijke ontwikkelings- bewustwordingsbranche… Training aan het geven was, allemaal van de trainingen van… De wereld is maakbaar als we ervoor gaan, hè? Commitment, let’s go! Toen begon me op te vallen dat de mensen die deze principes allemaal beschreven…

34:21

En grote stromingen hadden… Waarin deze principes geteached werden, dat als je die twee naast elkaar zette, dat ze nog steeds ruzie gingen maken. En ik snapte niet van hoe kunnen nou mensen die nu 10, 20, 30 jaar met bewustzijn bezig zijn, en helemaal weten hoe dat in elkaar zit allemaal, en je zet dat twee naast elkaar en die gaan ruzie maken? Ze kunnen niet samenwerken. Hoe in hemelsnaam moet ik van deze mensen nu gaan leren hoe dat het zit om vervolgens met mensen uit het bedrijfsleven in een vierdaagse training of in een halfjaartraject of een aantal businesscoachings te gaan vertellen hoe dat zij moeten leren wat deze mensen in 10, 20, 30 jaar niet voor mekaar krijgen. En daarom stond een opening van wat als deze teachings Deze, ik noem het nog een keer de maskuline, en de maskuline heeft op zich niks te maken met het mannelijke.

35:24

Het is gewoon het uitgaande, het yin of het yang van het yin. De uitgaande en de ingaande. Ik noem het de maskuline, de uitgaande beweging. En de yin of de feminine, de ingaande beweging. Het voelen in harmonie, en zo komen we later nog op terug. Maar wat als deze principes, waar ongeveer de hele wereld opgestoeld is en zeker de corporate wereld opgestoeld is en door functioneert, wat als dat een enorme blinde vlek is dat deze principes niet alles zijn? Wat als deze principes niet compleet zijn zonder ook een andere set van principes die samen eigenlijk het totaal vertegenwoordigen? En als je vervolgens gaat kijken naar de natuur, dan zie je in de natuur waar al miljoenen jaren in een complete, heilige harmonie, het allergrootste met het allerkleinste in totale verbinding fantastisch functioneert, daar zie je dat er een heleboel andere principes gevolgd worden die wij in het zakelijke wereldje nog niet hebben kunnen vertalen, laat ik het zo zeggen.

36:44

We volgen er wel een aantal. Maar niet omdat we ze bewust inzetten. En vandaag is het mijn opdracht en mijn passie om dat tweede gedeelte, om dat zichtbaar te maken, zodat we niet een vervanging hebben van de masculine principes van leiderschap, maar dat we ze kunnen aanvullen en in een groter perspectief kunnen plaatsen, waarin ik denk dat als we die beide kunnen omarmen, dat dingen echt, Het kan echt heel anders gaan. We gaan zo’n oefening doen om ook bij jullie even op te halen van… Hoe kijk jij daarnaar? Hoe ben je hiermee bezig? Waar gaat het naartoe? Het laatste wat ik nog wil delen voor nu, voor de oefening, is dat… Ik denk acht jaar geleden, tien jaar geleden, kwam het boek Reinventing Organizations van Frederic Lalou. Wie kent dat boek? Ik heb het zelfs iemand gegeven ooit, die hier zit. Ja, je ziet het.

38:00

Oh, dat maakte mij zeker een week zo gelukkig! Ik was zo blij dat er eindelijk mensen waren… Die de principesfilaal van Ken Wilber vertaalden naar een bedrijfsomgeving. He, he! Eindelijk, de wereld wordt wakker, de corporate wereld wordt wakker. In die beweging, en dat kwam niet door ons, maar gewoon door die hele beweging, kwam er van alles op gang waarin het bedrijfsleven zag van oké, hierarchische vormen hebben een plek en hebben een functie en hebben kracht, maar ze hebben ook een nadeel en meer horizontale vormen hebben andere mogelijkheden en misschien moeten we naar veel meer horizontale vormen. Maar wat we daarin zagen de laatste eigenlijk tien jaar een beetje vanaf dat ingezet wordt, dat daar een paar bedrijven wel succesvol in zijn geworden, maar ook een heleboel niet. En terugkijkend van wat gebeurt hier nu, zien we eigenlijk dat als je een bewustere structuur die bewustzijn vraagt en een bewuste samenwerking vraagt, als je die vult met mensen die nog zelf in een hele hiërarchische manier van denken zitten, die hun emotionele staat van zijn nog op hun partner plakken, die een leider nog verantwoordelijkheid geven voor jij moet vertellen waar we naartoe moeten en jij moet de kaders en jij moet Als dat nog de manier van individueel denken is van een persoon, dan gaat dat in een horizontale structuur niet werken.

39:45

Dus je kunt structuur wel willen veranderen, maar je zult ook de individuele persoon een bewustwordingsproces aan moeten bieden. Of in ieder geval, individuen zullen individueel hun bewustzijn naar een bepaalde expansie moeten brengen om vervolgens heel goed in zo’n structuur te kunnen gedijen. Dus we hebben individuele ontwikkeling en die individuele ontwikkeling die moet eerst vertaald worden naar teamontwikkeling, want op het moment dat ik met mijn partner en mijn team nog in mijn kinstukken ga en getriggerd wordt omdat mijn partner mij niet ziet en ik met mijn partner in allerlei dingen zit en mijn collega dat ook triggert en ik vervolgens dat helemaal ga uitspelen op de werkvloer, dan is het nog steeds heel ingewikkeld om in een horizontale structuur te komen. Dus wil je groeien, dan is dat niet alleen maar door mensen in een opleidingstraject te zetten, of door alleen maar teamontwikkeling te doen, of om door de beste structuur uit te kiezen, maar je zult als geheel op al die vlakken samen moeten groeien.

40:59

En op een gegeven moment zal er uit de teams en uit de mensen vanzelf ontstaan dat daar bepaalde structuur- en werkvormen bij horen. Ja, dat was het laatste, maar dit is echt het laatste voor de oefening. De neiging hierin is ook om te zeggen, ik had dit gesprek van de week nog met een corporate die in de productie zit van windmolens, waarin zeiden ja het middelmanagement vanuit de HR en een aantal managers willen een andere koers, maar de directie die net een wat generatie eerder is, Die snapt het niet. Die weten wel dat het niet werkt, maar ze snappen het niet. Dus wij gaan het doen. En we moeten het doen met de vloer. En niet met het management, want dat is ook allemaal te ingewikkeld. Dus we gaan projecten doen met de mensen van de vloer. En dit is ook weer een gedachtespinsel waarvan je zegt, nou, dat lijkt slim.

42:04

Het lijkt zo van, oké, jullie zien het wel hoe dat het werkt. En misschien is het heel goed dat je de vloer meeneemt. Als we de bewustzijnsprincipes in ere houden, dan moeten we bewegen als één. Dat betekent dat elk onderdeel van je bedrijf, of het nou de meest lastige administrateur is, en dan zeg ik niet dat administrateurs altijd lastig zijn, of het directielid wat het nooit ermee eens is en een enorm vastgeroeste beeld heeft hoe het moet, Of de medewerkers die altijd roepen dat het nooit goed genoeg is. Allemaal maken ze onderdeel uit van het totaal, van het geheel waar je als bedrijf in zit. En je zult nooit succesvol als geheel kunnen bewegen als je de verschillende onderdelen die erin zitten niet allemaal een stem en een rol geeft in dat geheel. Ja, ook dat is zo’n simpel principe eigenlijk waar we zo makkelijk eventjes langs kunnen grijpen door maar weer een project of weer een nieuwe visie in het bedrijf erin te zetten of maar weer het management dit laten doen of maar weer het management niet in de vloer, wel.

43:29

De toekomst, als we naar een bewustere toekomst bewegen en volgens mij kunnen we met z’n allen zien dat de toekomst bewuster aan het worden is of dat de mensheid bewuster aan het worden is en wakkerder aan het worden is, dan zullen we gaan bewegen naar meer één. In de wereld, in de landen, in de bedrijven. En is dat de richting? Oké. We gaan een oefening doen. Zeker? Ja. Ik vind het zo lief dat je het een oefening noemt. Want een oefening geeft mij een beetje het idee alsof we iets gaan oefenen. Dat is niet helemaal zo. Wat je eigenlijk gaat doen is reflecteren op… Ik zou bijna zeggen de paradigma’s die er al bestaan in je bedrijf. En of je nou een bedrijf hebt met personeel of een bedrijf hebt als zelfstandige, je hebt daarin ergens een soort van last van bestaande… Systemen, bestaande feiten, bestaande perspectieven.

44:38

En, zoals Joris net ook al zei, we merken al heel lang dat daar steeds een shift in plaatsvindt. Dus na tien jaar geleden, Reinventing Organizations, maar volgens mij kwam dat boek twee jaar nadat The Golden Circle uitkwam. En in die hele periode is heel veel gebeurd. En je ziet dat er nu weer een hele nieuwe golfgaande is. We zijn ineens anders naar burn-outs aan het kijken. We zijn ineens anders naar work- en life-balance aan het kijken. Dat gebeurt al. Dus het is niet dat we ergens onderaan beginnen nu. Er is al een hele beweging in. Zijn we het met z’n allen nog aan het verkennen? En jullie dus ook, want anders zat je hier niet. En het kan zijn dat je hier alleen maar zit omdat je zo’n aardige uitnodiging hebt gekregen… …en je dacht, nou ik ga toch eens kijken wat ze doen. En toch weet ik zeker dat je niet per ongeluk nu hier bent.

45:35

Want we hebben het heel duidelijk vandaag over nieuw leiderschap. En voordat we daar weer een volgende lagen afbellen, aan jullie de vraag… …wat is volgens jullie dan de bedoeling van nieuw leiderschap? Als wij hier, stel dat wij het met elkaar moeten gaan verkennen vandaag, en dat wij straks met een of ander manifest moeten komen zodat de rest van de wereld snapt dat ze een volgende stap moeten zetten. Wat is dan dat lonkende perspectief? Welke nieuwe realiteit zie je als er een nieuw leiderschap, whatever that may be, succesvol zou zijn? De uitnodiging is om even in groepjes van drie of vier naar elkaar toe te draaien. Je mag zelf kiezen of je dat doet met de mensen met wie je gekomen bent of dat je juist even omdraait naar iemand anders. En het daar eens over te hebben. Je kan het niet fout hebben, want het kan zijn dat het voor jou iets heel persoonlijks is…

46:25

…en het kan zijn dat je iemand bent die heel erg wereldwijd kijkt. Wat betekent dat voor, weet ik veel, de oorlogen of wereldleiderschap? Maar ook, wat betekent het jou voor klein zelfstandig ondernemerschap? Als er nieuw leiderschap zou bestaan? Vijf minuten? Tien minuten? 15 minuten en dan hoor je dat belletje en dan wil ik 10 goeie antwoorden. Go! En? Wat is de bedoeling? Waarom willen we, of waarom wil je en we is toch hetzelfde, willen we nieuw leiderschap? Wat kwam eruit? Wij hebben eigenlijk vooral geconcentreerd aan alles gemerkt dat wat nu gaat is dat wat vreemd, Oké, dus het kan beter? Ja, ik ben bang. Ja, dat dacht ik al. Oké, iedereen die iets deelt vanaf nu, opstaan en aan iedereen vertellen. Ja, Laura. Er komen weer afhakers. We hadden het dus ook over Vrede en Klaar Doen en daarin zagen we dat we in twee werelden zitten, echt een ballerigma-verschuiving van het rode, dus kom aan, kom vol, na, merci, ja, vol met het vertrouwen.

48:22

En ook de behoefte aan verbinding, leiderschap, echt met elkaar dialoog aangaan in plaats van Ik schrijf hem op als verbindend leiderschap. Verbindend leiderschap, oké? What else? Ja. Je neemt alles wat er mag zijn. Zelfs je eigen gekke verdachten. Dan creëer je veiligheid. En dan creëer je opties en onbeperkte mogelijkheden die je daarvoor nooit voor mogelijk had verhouden. De veiligheid dat alles er mag zijn. Mooi. De volgende mag al opstaan hoor. Wie of wie? Ja. Dus eigenaarschap, dus het nieuwe leiderschap heeft ook als doel om eigenaarschap te… Ja. Ja, een mooie volksconversatie, bijvoorbeeld in een organisatie zit en er wordt van jou gevraagd om veranderingen door te voeren, maar je voelt gewoon van binnen dat iedereen weer met jezelf gaat en dat je ook de eigenaarschap hebt gekozen om ergens anders heen te gaan. Eigenaarschap en je had het over het lichaam of het ervaren in het lichaam.

51:21

Dus dat er meerdere lagen zijn dan alleen maar wat we met het hoofd kunnen of zullen. Even een tussendoortje daarin. Onze mind of onze ego’s moeten kunnen ontspannen. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld hier termen hoort waarvan je denkt, ja dat is wat ver van mijn bed of dat is wel heel erg individueel. Maar als ik jou bijvoorbeeld hoor praten over dat lichaam, dan kan ik me voorstellen dat op individueel niveau iets doet, dus dat je kan herkennen van inderdaad, ik heb een hoofd en ik heb een lichaam. En waarvan Joris zei, wij kijken heel erg naar zeven lagen daarin, want je hebt ook nog een emotioneel lichaam en een spiritueel lichaam en een mentaal stuk, maar daar zitten ook nog andere factoren in. Maar dat kun je dus ook op een bedrijf plotten. Een bedrijf heeft namelijk ook een collectieve mind of een collectief lichaam.

52:22

Als wij het hebben over vitaliteit op het individuele niveau, dan heb ik het over mijn fitheid, die voortkomt uit of ik sport of niet, wat ik eet en hoe fit ik me voel. Maar als bedrijf heb je ook een vitaliteit. En daarvan kun je zeggen dat zijn gewoon de cijfers, je fysieke bestaansrecht, noem maar op. Dus al die termen kun je plotten op zowel op jij als persoon, of op een team, of op een heel bedrijf, of zelfs op een collectief in de wereld. Dus zo kijken we ook steeds naar dat leiderschap. Meerdere lagen of lichaam, dat zal ik er wel even bij zetten. Dus leiderschap, nieuw leiderschap moet ook in dienst staan daarvan. Iets van achteruit. Dus niet, wat is het doel ervan? We hadden drie pijlers. Eerst was engagement. Dus betrokkenheid. Dus dat je iedereen hoort. Dat je iedereen afgaat. En ook de minorities, zeg maar.

53:26

Want dat creëert ook eigenaarschap. En daar neem je mensen echt in mee. Anders voelen ze zich gebaseerd. Stukje zelfkennis. Dat je mensen stimuleert zichzelf te kennen. Beter wie ze zijn. Waar je eigen talenten liggen. En de laatste is ook persoonlijk leiderschap binnen je organisatie. Want dan laat je zien wie je bent en daarin neem je mensen mee. Je neemt mensen mee in je emotie. Mooi. En dan creëer je in dat geheel, creëer je iedereen op de juiste plek. Iedereen komt zo op de juiste plek en dan krijg je een mooie emergence, zeg maar. Ja, persoonlijk leiderschap. En ik vind dat nog steeds echt een antwoord op de vraag. Uiteindelijk, nieuw leiderschap moet dat dus faciliteren. En heeft dus dat als doel, dat veel meer ruimte krijgt. Iets aan deze kant van de zaal. We kwamen eigenlijk op dezelfde punten aan. We hadden het over veiligheid, we hadden het over de structuur van de omgeving, de veiligheid, het grondelijke aspect waaruit wij bestaan.

54:36

En dat het inderdaad persoonlijke leiderschap is. Dus ik denk dat we steeds meer de veiligheid gaan bepalen om van binnenaan te roelen, of te weten, of diepere weten aan te spreken in ons. Nou, ik ga een paar woorden gewoon lekker van jou bij elkaar halen. Ja. Het is interessant om te horen, want je merkt het inderdaad. Het komt zo van los. En zo… En dit is gewoon een soort samenraapsel en vervolgens kunnen we voelen wat er staat als we zeggen een structuur voor het goddelijk weten. En wat moet er lukken? Nou ja, er gaat ergens iets fout. En als het wel lukt dan? Nee, dan is iedereen bewust. Het probleem is niet de structuur, want het verhaal is het verhaal, maar het probleem is dat iedereen denkt dat het verhaal waar is. Dus als iedereen bewust is, en als de leiders ervoor zorgen dat iedereen helpt om bewuster te worden, dan is er geen probleem meer.

55:58

Dus nieuw leiderschap is er ook om bewustzijn te faciliteren. Oké, zet ik die er ook nog bij? Het is wel heel belangrijk om vertrouwen te hebben in een organisatie. En transparantie komt ook daaruit. Eigenlijk dat je een onderstroom, wat het altijd is in een organisatie, dat je dat met elkaar kan bespreken. Dus dat je dat transparant maakt. En dat je dus ook echt werkt aan vertrouwen. Volgens mij is dat de basis. Volgens mij is dat de basis. Volgens mij is dat de basis. Volgens mij is dat de basis. Volgens mij is dat de basis. Volgens mij is dat de basis. Volgens mij is dat de basis. Volgens mij is dat de basis. Volgens mij is dat de basis. Volgens mij is dat de basis. Volgens mij is dat de basis. Volgens mij is dat de basis. Volgens mij is dat de basis. Volgens mij is dat de basis.

56:28

Volgens mij is dat de basis. Volgens mij is dat de basis. Volgens mij is dat de basis. Volgens mij is dat de basis. Volgens Als dit er allemaal zou zijn, probeer je even in te beelden dat de dag er is dat dit er allemaal is. Nee, stel je voor, want weten niet wat er op dit moment buiten deze kerk gebeurt, dat we dadelijk naar buiten lopen en dat blijkt dat dit allemaal al gemanifesteerd is. Gewoon omdat wij hier zaten is ineens de hele wereld veranderd. En er is ineens verbindend leiderschap. Iedereen is in verbinding met elkaar. Het kan beter, voelt iedereen. Iedereen zit ook met een soort commitment van en we gaan het ook beter doen. Je voelt de veiligheid en het vertrouwen. Er is eigenaarschap op alle lagen, zowel voor individuele processen als voor elkaars welzijn. Engagement. Zelfkennis vind ik het mooie, omdat zelfkennis kan gaan over wie ben ik en wie zijn mijn kwaliteiten.

57:34

Maar wat is het zelf, als ik dat niet ben, maar iets groters? Dat er een structuur is voor het goddelijk weten. En dat we in een soort constante drive leven om elkaar en onszelf bewust te houden en bewustzijn te vergroten. Wat zou je dan in je bedrijf, in je business, welk ding heb je nu daar draaien of lopen of doe je nog? Een soort van slaaf wat je meteen overboord kan gooien. Niet eens dat… Ja, dat doe je dan omdat het niet meer nodig is. Wat zou er dan niet meer nodig zijn wat er nu wel nog is? Wat doe je dan niet meer? Welke structuur of processen stop je dan mee? Eindeloze vergaderingen. We noemen ze een oud patroon wat je los zou laten. Vergaderingen, oké. We kunnen gaan turven gewoon. Ik denk dat het gaat over de beperkende overtuin. Het gaat even niet over dat we allemaal 24-7, maar in dat stukje.

59:09

Maar vergaderingen en meetings en overleggen en targets hoorde ik ook inderdaad. En waarom zouden we targets niet meer nodig hebben als dit er allemaal is? Ja, omdat er eigenaarschap is en dat allemaal, oké. Ja? Ik denk, dit is ook zo’n ding, je hebt een target als een doel, maar een target zoals we hem net voelden, zijn de targets die wat Ja, edgy en die eerder een druk opleveren dan iets goeds creëren. Maar oké, dus we zeggen als dit er allemaal zou zijn, dan zouden we dat morgen allemaal daarmee stoppen. En ik denk dat we echt nog wel een paar van die dingen kunnen benoemen. Maar waarom doen we dat niet? Het systeem werkt in en aan het systeem. Ja, dus het grotere… Ga je even, want ze kunnen jou daar natuurlijk niet horen. Maar I get the point. Het grotere systeem is nog niet zover.

01:00:46

Het grotere systeem is nog niet zo ver, maar ook niet ieder individu en zelfs heel veel individuen. Sterker nog, wij zijn hier al een behoorlijke tijd bezig met het op een andere manier te doen en flikkeren om de havenklap op onze bek, omdat we erachter komen dat we zelf nog niet zo ver zijn. En er ontstaat steeds een nieuw potentieel of een nieuwe plek waar ik naartoe wil, En dan blijk ik dat ik daar nog niet ben. Maar we zien iets, we zien een potentieel en steeds meer mensen zien dit. Maar we zien ook dat we niet kunnen zeggen van oké, dan lopen we nu naar buiten en dan flikkeren we de boel even om, want dan gaan er andere dingen raken glem. Het oude is succesvol en op meerdere lagen ook weer. En het heeft ook te maken met een soort ego-kramp. En als die egokramp er zit, dan gaat het allerlei kanten op.

01:01:48

Een voorbeeld van dat oude wat succesvol is. Ik hoorde een paar maanden terug van mijn zusje, die werkt op school, dat ze een kraantje wilde op de speelplaats voor de kinderen, zodat ze kunnen drinken. En nu bleek dat bij de gemeente… In het kader van vitaliteitsprojecten, subsidie was en een aantal opdrachten konden lopen die dus waterpunten in de gemeente plaatsten. Dus er komt vanuit de gemeente op die vraag twee of drie mensen die dan een project toegewezen krijgen om een waterkraantje op de basisschool bij mijn zusje te krijgen. Nou, dat duurt natuurlijk even, want dan moet je een projectplan schrijven en er moeten dingen gegraven worden. Maar vervolgens gaan ze ook kijken naar de voorwaarden van de subsidie. En nu blijkt dat er per groep gemeentes twee van die waterkraantjes in de subsidie vallen… En dat er in het dorp waar zij dus wonen al eentje staat.

01:02:55

Dus binnen de vijf dorpen kunnen ze niet die twee kraantjes in één van de dorpjes zetten. Dus gaat het project verder met de plek zoeken waar dan dat tweede kraantje wel neergezet moet worden. Met als gevolg dat ze een half jaar later dus een kraantje gaan plaatsen voor het bejaardenhuis in het dorpje naast de school van mijn zusje. Ja, nou vervolgens, dat bedrijf wat die aanbesteding heeft gekregen, die eigenaar daarvan, die is echt super succesvol. Die is echt super succesvol. Die heeft een goed leven, heeft het goed voor elkaar, heeft een mooi bedrijf. Dus alles voor elkaar heeft in onze maatschappij, denk ik, super succesvol. Maar toch, als we kijken naar wat er vervolgens allemaal van links naar rechts bewogen is… En wat het vervolgens opgeleverd heeft in het totaal, dan is het echt waanzin wat wij allemaal aan het doen zijn. En vervolgens denken ze op school, nou ja, oké, laten we dan maar de bidonnetjes vullen.

01:04:04

En dan denk je, ja, dat had je ook van tevoren kunnen bedenken om dat gewoon te gaan doen. Zoveel dingen worden naar links en naar rechts geschoven en plannen gecreëerd, wat uiteindelijk op bepaalde lagen dan succesvol lijkt, maar als we echt bottom line gaan kijken wat dat succes dan is het echt helemaal leeg. Als je nu gaat kijken naar wat er met de wereld aan de hand is en welke bedrijven waar aan het bijdragen zijn, Hoeveel bedrijven zijn dan echt succesvol? Het is wel iets om wakker van te worden. Als het gaat over de waanzin van waar we soms het doel voorbijgeschoten zijn… Met de processen die we hebben gecreëerd voor onszelf. Ik moest straks denken toen Joris het had over de gevoeligheid van de term liefde in een corporate wereld, of onverwaardelijke liefde, of als ik goddelijk weet, Noteer. Ja. En echt, ik weet gewoon…

01:05:28

Ik bedoel, ik weet hoe ik zelf misschien een jaar geleden nog op diezelfde term zou reageren. Dus ik weet zeker dat er een heleboel mensen zijn die dat nu ook nog hebben. En… Ergens is het ook heel bizar dat we… Als je gaat kijken naar hoe werken en leven met elkaar, waar we dan in terecht zijn gekomen. Dan gaat het er niet om dat iedereen goddelijk of liefde zou moeten willen gebruiken. Maar het feit dat we zoveel tijd stoppen in iets waar we liever zo snel mogelijk klaar mee willen zijn… Hoe vaak mensen niet de vraag beantwoorden, weet je, als je de vraag krijgt van wat zou je doen als je stinkend rijk zou zijn, weet je, dat je dan niet meer zou doen wat je zou doen. Dat is ook heel gek ergens. Er zijn landen waar die vragen, dat ze je aankijken van ja, hoezo, wat ik doe?

01:06:25

Wat ik doe is namelijk de bedoeling. Maar wij zijn hier de hele tijd op zoek naar dat wel iets moeten doen dat moet kloppen met wie we zijn. Daar zijn we heel druk mee. Wij zijn echt heel druk met ontdekken wat onze talenten zijn en die dan goed ontwikkelen en die dan zo goed mogelijk inzetten. En echt een baan vinden die bij ons past. En als we daar niet meer passen, dan beginnen we voor onszelf. En dan nog, als we de vraag krijgen, wat zou je doen met 10 miljoen? Ja, stoppen. Ook dat is waanzin. En eigenlijk manoeuvreren we ons nog steeds een stukje op wat we denken dat ons potentieel is. Als ik aan jullie vraag hoe het voelt als we naar buiten lopen en dit zou er allemaal zijn, je hebt nog steeds geen idee. Je hebt een idee omdat je net met deze termen bent gekomen vanuit een probleem wat je wilt fixen.

01:07:21

Of een pijn die we willen oplossen. We voelen dat ergens iets mis zit en we willen dat heil maken. Maar als ik je echt uitnodig om te gaan kijken hoe de wereld eruit ziet als dat opgelost is, zie je veel meer eigenlijk. Er is veel meer mogelijk en ik heb het hier en daar al wat gehoord. Maar omdat we vanuit een bepaalde behoefte aan veiligheid en structuur en zekerheid kijken, zien we slechts een heel klein stukje van ons potentieel. Wil je een plaspauze? Ik niet, maar… We doen een plaspauze. En maak je klaar voor het ontdekken van potentieel. En dan gaan we het hebben over potentieel. Yes! Ik kreeg net een goede vraag. Waarom heb je de Israelische vlag hier? Nee, dat was niet de vraag. Maar waarom de twee driehoeken? Wat natuurlijk een bekend symbool is op allerlei vlakken. Ik ga het nu hebben over potentieel en ik ga beginnen met die vorm.

01:08:35

Ik hoorde ook even de discussie hier in het vorige gedeelte over wel- targets, geen-targets. Targets horen wat mij betreft, bij een stukje masculine neerzetten van kracht, helderheid, duidelijkheid. Er is een vorm, een versie waarin targets fantastisch zijn. Laten we vandaag gaan voor honderd. Honderd? Oh, dat kan helemaal niet. Jawel, we gaan. We gaan ervoor. Honderd. Zo ken ik iemand die wil, zonder enige euro te hebben, in de komende 21 dagen een miljoen crowdfunden. De energie die vrijkomt in gewoon te gaan staan in dat onmogelijke, dat is fantastisch. Fantastisch! Daar spat de levensenergie vanaf. Daar spat de liefde, daar spat de impact, daar spat actie. Verbinding is ze op aan het zoeken. Echt geweldig! De downside daarvan is wel dat als je elke dag in die energie leeft, dat je na 3 maanden of een half jaar in een burn-out zit, je relatie er niet meer is, je kinderen je misschien niet meer kennen, en je dat miljoen misschien gecreëerd hebt, maar een heleboel andere dingen niet.

01:10:08

In de masculine energie is potentieel iets waar we een heleboel dingen zoals dagens prima onder kunnen scharen. Het losmaken, het bevrijden van het masculine potentieel, dat is heerlijk. Dat is gewoon niet lullen, poetsen, lekker in actie gaan. Gewoon hou op met dat spirituele nonsens van dat goddelijke gedoe. Huppakee! Laten we mooie dingen neerzetten, laten we steden bouwen. Laten we dat samen doen. Fantastisch! Daar is helemaal niks mis mee. Het is eerder dat vele van ons in burn-outs en allerlei resultaten zijn gegaan, van continu in die energie zitten, waardoor we er een weerstand tegen gekregen hebben en het liefste alleen nog maar… Ja, ik doe alleen nog maar effortless. Ja, ik spreek hier echt over mezelf. Alles gaat vanzelf. Nou, daar ben ik ook een beetje van teruggekomen. Dat was een dure overtuiging, zullen we maar zeggen. De priesters in de kloosters in de buurt waar ik opgegroeid ben, die hebben een heel groot klooster en die doen vijf keer per dag bidden.

01:11:35

Want ja, je moet allemaal in je goddelijke flow verbonden zijn met God en dan gaat alles vanzelf. Maar die hebben ook maïsvelden en boerderijen eromheen van alles. Ik zeg maar, hoe werkt dat dan? Ja, daar hebben ze dan boeren voor in dienst. Dus het kan wel allemaal effortless gaan, zolang als je onder in de organisatie iemand hebt die nog niet per se de hele dag met God wil communiceren en op die tractor kan blijven zitten. Dan is het voor die mensen effortless. Het masculine potentieel is niet iets wat… Hoe moet ik dat zeggen? We hebben daar weerstand tegen, maar het bevrijden van ons masculine potentieel is heerlijk. Het is een vrijheid. Het is de vrijheid om helder te communiceren. Het is de vrijheid om een commitment aan te gaan. Het is de vrijheid om honderd procent te kiezen. Ik heb dit gezegd, dit gedaan en dit ga ik doen.

01:12:37

Het is de vrijheid om je doelen te behalen, ook als je er eventjes geen zin in hebt. Het is vrijheid. Het bevrijden van het masculine potentieel gaat niet over dat je harder en groter en dat het groter moet. Maar het gaat over vrijheid. De vrijheid om ook in… En dat is dan de driehoek met de punt omhoog, die wat mij betreft het masculine vertegenwoordigt. Het is een vrijheid. Die vorm, hoe zinvol die dus ook is, en hoe we die ook kortcyclisch nodig hebben, het is een soort vrijheid om te kunnen sprinten. En van sprinten worden we fitter. Maar niet als we de hele dag sprinten, zeven dagen in de week. Maar als we sprinten en vervolgens na de sprint weer overgaan in een andere energie, waarin we herstellen, verbinden… Weer even terug tot de essentie komen, weer even open gaan en voelen van ga ik de volgende sprint in dezelfde richting zetten of moet ik een andere richting op of moet ik eerst even aandacht geven aan mijn collega of aan mijn vriendin thuis voordat ik de volgende sprint inga.

01:13:53

Dat is een Tweede energie, waar we na de pauze naar gaan kijken. Maar die eerste energie, de masculine, de sprint, is fantastisch. Daar worden we fitter van, daar worden we vitaler van. Ga lekker sprinten, 80% van je potentieel. Probeer die 80% lekker op te rekken. Maak er een leuk spel van. En zorg dat het altijd een kortcyclische beweging is en nooit de basislijn van je business. Het tweede, dat was zo’n… Een inzicht voor me, wat me tot in tranen geroerd heeft toen ik dat mocht zien, is dat het masculine potentieel, als wij nu praten over potentieel, een van de grootste factoren is op deze wereld, waardoor wij, en jij, en ik ons ellendig voelen. Het masculine potentieel is namelijk niet het voelen, maar het denken. En het potentieel wat we kunnen denken en wat we kunnen visualiseren, dat is iets wat onze identiteit vanzelf doet eigenlijk de hele dag.

01:15:12

Door onszelf te vergelijken met degene groter en degene kleiner. Degene dikker, degene dunner. Wij kennen onszelf, ons maskuline stukje van onze identiteit kent zichzelf door onszelf te vergelijken met een ander. Als er niks te vergelijken was, hadden we geen idee wie we waren, dat stukje in ons. Had geen idee wie het was. Het is juist doordat we ons kunnen vergelijken met… Met een Elon Musk en met iemand die op dit moment de gastrekening niet meer kan betalen, met twee kinderen, weet ik voor wat. Doordat we een lijn kunnen trekken van wat onze identiteit, ons ego, vindt als heel erg goed en heel erg groot en heel erg klein, en onszelf op die lijn ergens te positioneren, zo zien wij potentieel. Als ik ga plaatsen op de lijn van mijn masculine potentieel, dan heb ik mijn hele leven soort van gezien dat ik in mijn klas, in mijn school, binnen mijn vriendenclub, dat ik heel…

01:16:22

Ik was echt wel een van de actievelingen, die op z’n 18e al koffie aan het lezen was en iedereen aan het geven was. Kijk, eind voor ogen en allemaal dat soort dingen. Richard Branson was voor mij 200 bedrijven en zo gering ik er 1, 2, 3, 4, 5. Een enorme puinhoop maakte ik ervan. Maar in ieder geval verder dan 5 bv’tjes ben ik nooit gekomen. Als ik mezelf zou inschalen op die schaal met Richard Branson en waar ik dan zat in mijn potentieel, dan zou ik mezelf nog steeds hier ergens… Onder de 10 procent van het potentieel wat ik met mezelf projecteer in de realiteit. Dit is één van de redenen waarom onze identiteit zoveel haakjes heeft om mezelf niet goed genoeg te voelen. Het niet goed genoeg voelen is één van de aller… Meest traumatische, nare dingen die we als mensheid in ons systeem hebben, waardoor we lijden.

01:17:36

En een van de belangrijke redenen is dat wij dus in onze mind… Een projectie maken van het masculine potentieel, waarin we altijd aan de onderkant zitten. Altijd! En hoe hard wij ook naar boven gaan, hoe meer dat die lijn naar boven meeverschuift. Hoe minder dat we zien… Toen ik als fysiotherapeut ooit werkte en 2000 DM verdiende net over de grens in Duitsland, had ik van… Ik kan alles! Maar vervolgens verschuift die lijn weer. En is 2000 weer veel te weinig? En moet dat 5 worden? En dan gaat dat euro’s worden? Die lijn verschuift gewoon en het gevoel van niet genoeg, niet goed genoeg, niet genoeg en meer, blijft hetzelfde aanwezig. Dat is één van de… Valkuilen als we niet bewust zijn van het mechanisme van masculine potentieel. Maar dit was eigenlijk nog niet eens wat mij destijds tot tranen ontroerde. Maar in het bewust worden, in het wakker worden, waarin ik voel dat elke leider van de toekomst zal wakkerder worden, die zal richting bewustzijn gaan, die zal het leven in zijn polariteiten omarmen, die zal de masculine en de feminine aspecten volledig omarmen.

01:19:00

In dat wakker worden begon ik me ook af te vragen, maar die masculine lijn, is dat nou daadwerkelijk het potentieel? Waar leeft deze lijn? Waar bestaat dat potentieel wat ik hier zie? In mijn hoofd bestaat dus een potentieel waarin ik Richard Branson of Elon Musk op een plekje neerzet die een lijn bepalen in mijn geprojecteerde wereld van dat is het beste en ik zit hier. Of dat is het meest getalenteerd of het meest gebruikt van potentieel. Leef jij je potentieel wel? Waar heb je het dan over? Is dat lijntje, dat filmpje wat ik projecteer, is dat het daadwerkelijk potentieel? Wat gebeurt er als ik met alles wat ik heb ga proberen, mijn energie, of niet ga proberen, het ga doen? Ik ga in die lijn stappen en ik ga de volgende Richard Branson worden. En ik ga werken en ik ga bedrijven en ik ga het doen en ik ga doen.

01:20:15

Wat gebeurt er vervolgens met mijn leven? Ik heb het echt meegemaakt. Met heel veel mensen die in die vorm van hun potentieel stappen, die verliezen alles. Die verliezen alles. Omdat het enige wat je nog drijft, het enige wat nog je acties, je waarde, je zelfbeeld, alles zit gelinkt aan een plaatje wat een illusie is. Mijn vriendin zei dat mijn bedrijf op nummer 1 stond. Dat is helemaal niet waar. Dat was wel waar. Tijd om fatsoenlijk te eten had ik niet. S’avonds aan de computer een margaritronmaaltijd met een fles wijn. Tijd voor gezondheid had ik niet. Tijd voor vrienden in de kroeg, ladder zat. In dat potentieel zit kracht in, zit waarde in. Maar je verliest een heleboel. Want hoe groot is dat potentieel ten opzichte van het potentieel dat het leven, jouw leven, dit leven, dit universum op dit moment te bieden heeft? Hoe groot is het potentieel dat wij met onze mind, met onze gedachten, met onze projecties kunnen maken ten opzichte van het daadwerkelijk potentieel dat er is?

01:21:41

Het daadwerkelijk potentieel van een onvoorwaardelijke liefde aanwezig zijn bij alle magische dingen die de hele dag op ons pad komen. Hier veertig magische mensen met een fantastisch hart die liefdevol met elkaar de wereld aan het bouwen zijn. Zit ik hier met mijn fucking potentieel met Elon Musk me klein te voelen? Terwijl het fantastisch is wat we hier de hele dag aan het doen zijn. Met je collega’s, met je teammensen, met de mensen waarmee je werkt. Het is om tranen van ontroering te hebben, elk moment wat je samen aan het creëren bent. En waar ben je? In je hoofd, op je lijntje. Ja, maar ik ben niet Elon Musk. Het potentieel van de onvoorwaardelijke aanwezigheid en het omarmen van alle polariteiten, het omarmen van alle diversiteit die er is in jou zelf, in jouw partners, in je team. Dat omarmen, trouwens een ecosysteem, wordt sterker naarmate dat er meer polariteiten en meer onderlinge afhankelijkheden in zitten.

01:22:50

Het is fantastisch als we die diversiteit vergroten en dat we die gaan zien als één. En vervolgens onze masculine kracht lekker omarmen. Ja, laten we gaan voor die target! Yes! Te gek, wat gaan we ervan maken? Waar zit die 100% ja? En vervolgens ook de reverse leadership, de feminine principes gaan omarmen, die we na de pauze gaan bespreken. Maar het potentieel van jou en van jouw leven ligt niet in je hoofd. Je potentieel in dat plaatje is misschien nog maar 0,0001 procent van jouw daadwerkelijk potentieel. Het daadwerkelijke potentieel, wat is de doorgang naar dat potentieel? Wat is deur naar het daadwerkelijk potentieel? Een hele belangrijke vraag die hier nu komt. Wat gebeurt er als ik in mijn gedachten ga, in mijn masculine potentieel, als ik daar instap, met alle positieve dingen, waar ben ik dan? Ben ik dan nog hier? Mijn lichaam is nog hier, maar ik ben er niet meer.

01:24:17

Je ziet mensen verdwijnen. We noemen dat in onze trainingen hier en daar. Maar iemand die in die gedachte gaat van ik ben niet goed genoeg en ik moet Elon Musk en ik moet… Wat even een verhaaltje dat jij daar ook hebt, die verdwijnt. Je voelt dat er pijn zit. Je voelt dat er boosheid zit. Je voelt dat daar… Ik moet die kant op. En al is het iemand die staat en ik ga. Je voelt dat die persoon verdwijnt. Je verdwijnt in je mentale projecties. En in die mentale projecties, daar leeft niks. Dat is een geprojecteerde illusieland. En ik verdwijn uit het hier en nu. Ik, mijn aanwezigheid, die is nu hier. Met jullie verbonden. Het moment dat ik ga… Ja, maar Elon Musk en ik moest daar en ik ga… Je ziet als mensen een soort van verdwijnen. Ze verdwijnen uit het hier en nu.

01:25:17

Ze zijn niet meer present, ze zijn niet meer aanwezig. En zijn dan in hun potentieel met de hele lalala, maar niet meer hier. En wat is nou net de doorgang tot mijn potentieel van alles? Hier, het hier en nu. Het hier en nu is de doorgang naar je daadwerkelijk potentieel. Als ik met een collega, als er dingen gebeuren die niet fijn zijn, en ik wil daar het beste uithalen wat mogelijk is, dan moet ik niet daar zijn. Dan moet ik niet bezig zijn met mijn perspectief over de situatie. Dan moet ik hier zijn. Dan moet ik hier zijn met de persoon, omdat in het hier en nu, Als we kunnen landen in het hier-en-nu, dat is een hele belangrijke leiderschapscompetentie, het present zijn, aanwezig zijn in het hier-en-nu en ruimte kunnen houden. Het landen in het hier-en-nu brengt ons daar waar het is. En als we daar zijn waar het is, daarin kunnen we een volgende stap bewegen.

01:26:21

En die stap in het hier-en-nu bewegen, dat is het potentieel. Dat is de beweging in het potentieel. Niet in ons plaatje. Als we in teams gaan kijken, maar dat begint al op scholen en dat begint al in je relatie en dat begint al bij je ouders, dan verhouden wij ons tot elkaar binnen het masculine potentieel. Wat ik daarmee wil zeggen is dat we binnen dat masculine potentieel, binnen onze gedachteprojecties, in hoe wij vinden dat het moet zijn, dat is waar vervolgens onze reactieve mind zijn input vandaan haalt. Dus mijn collega doet iets wat anders is dan mijn voorkeur en ik geef hem even ruimte. Maar iets in mij begint al te borrelen. Vervolgens doet hij nog een keer iets wat anders is dan mijn voorkeur en hij haalt zijn resultaat niet. En vervolgens ga ik hem helpen. Ik ga hem helpen. Door feedback te geven.

01:27:41

Feedback te geven, lieve collega, en wat doen we dan? Ik vind echt dat je het heel erg goed doet de laatste tijd. En de collega heeft training gehad, feedback training gehad, eerst iets positiefs, ja, vertel maar, wat is er aan de hand? En vervolgens komt, maar als ik heel eerlijk ben, dan zie ik daar en daar en daar, dat je… En dan komt feedback. Feedback is fantastisch, feedback heeft een functie. Maar de manier hoe wij onderling getraind zijn om elkaar feedback te geven… …komt 9 van de 10 keer vanuit onze overtuigingen, vanuit frustratie. Vanuit het idee dat het anders had moeten gaan… …en dat het had moeten gaan zoals wij denken dat het had moeten gaan. Dus de energie die we meegeven in de interactie om te bewegen met elkaar… …is gefueld door frustratie. Omdat we in het perspectief van het masculine potentieel zitten. Was die feedback nu de meest krachtige feedback die jij in jouw mogelijkheden hebt…

01:28:51

Om iemand te supporten naar zijn of haar daadwerkelijk grootste potentieel? Waarschijnlijk niet. Deze feedback, die gebaseerd is op frustratie en de masculine driehoek, die feedback doet pijn, maakt iemand klein, iemand gaat een breakdown, iemand heeft een intern proces. Oké, maar dat gaat me niet nog een keer gebeuren, dus maakt zich sterker. Dus die manier van feedback heeft kracht in zich, maar het is een wat indirecte beweging die mensen ook heel klein maakt. Wat nu als wij in het feminine perspectief gaan stappen, waarin wij een relatie naar elkaar gaan brengen wat niet gaat over mijn ego, wat mijn ego vindt van jou. Wat niet gaat over mijn voorkeuren. Mijn voorkeuren hebben kracht, hebben kwaliteit, maar wat als het grotere geheel en ook de ander veel meer is dan een invulling van mijn voorkeuren? Wat als wij de relatie met ons team, met onze kinderen, met onze partner, met onze leidinggevende of wat dan ook, als we die relatie gaan baseren niet op voorkeuren, maar op het intunen op het potentieel wat ik zie voor de ander.

01:30:14

Niet wat ik bedenk, maar het potentieel in het hier en nu. Ik ga nu een oefening met jullie doen die voor sommigen fantastisch is, want dit gebruik ik al. Voor anderen zullen zeggen, dit snap ik helemaal niks van. Maakt ook eventjes niet zoveel uit. Maar de oefening is een oefening waarin we gaan intunen op het potentieel van een ander. Het makkelijkste is als we dit voor deze oefening gaan doen met iemand die je niet kent. Of in ieder geval niet goed kent. Zodat je niet in getriggerd wordt snel om in de wat meer oppervlakkige, sociaal wenselijke energie te gaan, waar je met mensen die je goed kent, makkelijk in komt. Dus kies voor de oefening dadelijk, oefening is een tweetallen, iemand uit die je niet kent of niet goed kent. Wil je hem graag doen met je eigen team, is ook prima, dan doe je met je eigen team, het is dan jou.

01:31:18

Wat we gaan doen is, Twee stoelen tegenover elkaar zetten. Je mag ook ergens anders gaan zitten of op een plek waar je het fijn vindt. En we gaan eerst even de ogen sluiten om heel even uit je verhalen en even naar je eigen energie, misschien naar je ademhaling, gewoon even in het hier en nu te landen. En ik zal je begeleiden door de microfoon en vervolgens ga je de ogen open doen en ga je verbinden gewoon met de ogen van de ander. Je hoeft niks is fout, alles mag gaan zoals het is. Dan kiezen we wie is A en wie is B. En vervolgens zeg ik wie dat er begint, A of B. En wat je gaat doen is, zonder dat je iets weet van de ander, ga je verbinden met het potentieel wat je ziet. En ga je kijken welke gedachten er in je opkomen.

01:32:12

Het kan zijn dat je een advies hebt of dat je dingen oppikt, dat iemand een beetje meer dit of een beetje minder dat, of dat iemand meer… Er kan van allerlei gedachtes kunnen erop komen. Blijf gewoon praten, kijk wat er komt. Komt er niks, blijf je zitten en kijk je elkaar aan, maar ga geen ander gesprek aan. Want op het moment dat we een ander gesprek aangaan, dan gaan we in die masculine laag, van communicatie en ik wil juist hiermee intunen op een andere laag die eronder zit. Dus als er niks meer komt, dan blijf je gewoon stil en blijf je elkaar aankijken en het moment dat er dan misschien 30 seconden later, de oefening is maar 2 minuten dus hij is wel wat kort, maar als er nog iets komt dan spreek je ook dat uit. Het is een experiment. Het kan niet goed of fout gaan.

01:33:05

Het kan niet fout gaan, dat moet ik zeggen. Het gaat. En nadat we beide van rol gewisseld zijn, dan zullen we de oefening afsluiten en dan ga ik even ophalen hoe de oefening voor je was. Zijn er vragen over de oefening? Even iets harder. Ja, dus het veld waar je intunet, welke naam je daaraan geeft, pak een naam vooral die resoneert. Voor de een is dat, voor de andere zeg van, wat is dat? Dus ik noem het intunen. Maar ik snap helemaal wat je bedoelt. Het is tune in, potentieel van de ander en begin daarover te praten. Yes? Oké, zoek even een partner, dat je met z’n tweeën bent. De eerste. We kunnen niet van iedereen je hele ervaring horen, maar wie heeft het een inzicht gebracht, deze manier van potentieel feedback? Geven. Je kan iets delen over wat je opmerkt in deze manier van feedback geven.

01:34:55

Verbinding maken, iemand zien, in twee minuten. Ja. Mogelijkheden geopend die de ander… Aangaf. Ja. Dank je. Dat we dus bewust kiezen om met iemand te gaan zitten die je niet kent, Ik heb geprobeerd dit aan mijn moeder uit te leggen en die zei hoe doe je dat? Hoe kun je nou feedback geven aan iemand die je niet kent? En dat kun je niet uitleggen hoe je dat moet uitleggen. Maar het moment dat je ervaart dat als je dus eventjes je oordeel, je perspectief, je mind loslaat en gewoon gaat kijken wat komt er dan blijkt ineens dat je magische dingen kan zeggen, dat je dingen kan zeggen waarvan de ander echt met alles in de wereld gehoopt had dat helemaal niemand dat zou zien, dat er dingen zijn die je zelf al je hele leven wil horen, dat iemand dat eventjes, of al heel lang wil, in twee minuutjes even zegt, dat er verbinding is, waar we niet allemaal gekke dingen voor hoeven te doen, en ook niet teamdagen en weet-ik-wat- allemaal.

01:36:53

Voor mij is deze laag, wat gaat over de verbinding, wat gaat over de eenheid, wat gaat over een veld waar we blijkbaar informatie uit kunnen halen die we kunnen delen, die we niet wisten van tevoren. Dit gaat over de feminine leiderschapsprincipes en dit is voor mij een onderlaag. Dit is een onderlaag die als het aan mij ligt, zou ik dit als fundament willen hebben in mijn organisatie en in mijn teams. En op dit fundament zou ik heel graag een context hebben om regelmatig in heerlijke sprints te gaan met mijn team om vet te knallen met heerlijke targets. Om vervolgens daar behaald te hebben wat we behaald hebben en weer even terug te kunnen naar dit veld waar we de verbinding weer op kunnen zoeken. Dus voor mij is het plaatje wat ik altijd gebruik gewoon een soort holy grail voor alles. Het is terug naar bewustzijn, terug naar omarmen, terug naar deze energie, om vervolgens daaruit het masculine en het feminine lekker te omarmen en volledig te leven, doorleven en gebruiken.

01:38:14

Maar eerst is er bewustzijn. Dan is er relatie. In het bewustzijn ontstaat het leven wat een polariteit is. Die polariteit geeft relatie. Eerst relatie en dan resultaat. Dan komt de vorm. Op dit moment is mijn indruk dat wij in het totale systeem dat omgedraaid doen. Eerst resultaat. Vanuit onze perspectieven bepaalt resultaat willen, op angst en op allerlei wensen gebaseerd. En dat het primaire lijn is waar we met z’n allen in begeven. En daar binnen zoeken naar de lijn waar we het nu eigenlijk over hebben. Dus wat ons betreft zie je dus ook dat er in het leiderschap, zeg maar als we het feminine en het masculine, dat ze er beide mogen zijn, maar dat er eerst het feminine is en dan het masculine. Dat dat de manier is waarin we beide duurzaam kunnen voortbrengen. Zien jullie dat als iets wat we in de komende 10 jaar op handen kunnen maken of op de boodschap?

01:39:49

De nieuwere generaties hebben de school niet eens nodig. De school brengt hen eerder wat verder terug hierin. Dan vooruitbrengt. Dus we zitten hierin. Dit is een verandering, maar het moment dat je het ziet, kan je het gaan doen, kan je het gaan toepassen. Kun je met je team, met de mensen om je heen, gaan leren hoe dat dit werkt. En volgens mij zijn daar niet boeken van die je moet gaan volgen, maar moeten we zelf deze stappen gaan lopen. Op individueel vlak, want als we het individueel zeggen, ja, woeze die Swinkels, Forget it. Dan is dat iets om te omarmen. Als er mensen in je team zijn die zeggen dat ze niet naar zo’n dag gaan, want dat is allemaal te zweverig. We hebben daar nu geen tijd voor. We moeten heel hard bezig zijn met z’n allen om in de burn-out te raken, zodat we dan tijd hebben of zoiets.

01:40:51

Persoonlijke ontwikkeling. Ik denk dat iedereen hier zit in een persoonlijke ontwikkeling in deze richting. En in deze richting zit ook dat masculine in. Ik benoem dat een aantal keren, omdat het lijkt soms dat we dat niet willen. Daar zit teamontwikkeling in. Dat begint bij je eigen dichte relaties en vervolgens de relaties met de mensen in je team. En er zit een collectief in en er zitten structuren. Maar die groeien alle drie soort van simultaan. We hebben daar ook best wel ideeën en werkvormen, hoe je dat allemaal kan doen en hoe wij daar ook zelf mee aan het onderzoeken zijn. Maar het gaat er in eerste instantie om dat je dat totaalplaatje gaat vatten, want dan hoeven we eigenlijk niet die werkvormen aan te bieden, want die ga je zelf uitvinden. Voelen dat wat je nu gevoeld hebt in deze verbinding, dat je misschien ook een keer met je team in de week op die plek wil zijn.

01:41:58

Het hoeft niet de hele dag, want je mag de hele dag zwermen. Je mag de hele dag vliegen in je acties, maar vervolgens om weer even samen te landen op dat veldje voor de nacht of voor dat moment, dat je weer even samen bent, weer even in die verbinding bent, even weer uit de perspectieven, uit het potentieel, uit de frustratie en weer die verbinding kan opschonen. Ook daar zijn allerlei technieken voor die verschillende van jullie in onze trainingen allemaal al geleerd hebben. Om vervolgens als de relatie weer helemaal kan ontspannen, om dan weer recht te vliegen. Uiteindelijk is het niet alleen een oefening die je doet. Is het niet alleen maar iets wat uiteindelijk iedereen zou moeten leren. Maar het is een fundament waar je op kan staan en van waaruit je kijkt. Van waaruit je handelt. En je kan heel bewust met iemand die oefening doen.

01:42:53

Maar je kan er ook voor kiezen om in een soort basisenergie te zitten. Van ik zie bij iedereen het potentieel. Ik kijk niet. Wij doen dat de hele tijd. In trainingen, in coaching en wat dan ook. Ik kijk niet naar wat iemand me vertelt over wat hij doet en wie hij zegt dat hij is. Dit is waarom wij nooit voorstelrondjes doen. Ik zei al bij jullie, was ik vergeten te zeggen, ga jezelf nou niet aan elkaar voorstellen. Waarom? Je weet toch niet wie je bent. Je denkt dat je weet wie je bent. En je denkt dat je bent wie je denkt dat je bent. En we hebben een soort van hele rare onderlinge afspraak met elkaar. Dat, weet je wat, als jij nou doet alsof ik ben wie ik denk dat ik ben, dan doe ik dat bij jou ook en dan hoeven we allebei niet te groeien.

01:43:41

Dat is wat Joris net ook bedoelde van, en dan ziet iemand ineens iets in je waarvan je dacht dat je dat heel goed verborgen had, zodat je daar ook niet op aangesproken kon worden, op dat niet benutte licht van je. Maar uiteindelijk, op het moment dat je op die manier naar de wereld gaat kijken en naar elkaar gaat kijken, Dan zie je echt andere dingen. Zullen we daarmee gaan lunchen? Een potentieel lunch? De Reverse Leadership Potentieel Lunch. Dus de uitnodiging om ook als je elkaar gaat opzoeken dadelijk tijdens de lunch om vanuit die energie te komen. Je hoeft niet tijdens de lunch in stilte eerst tegenover elkaar één minuut in te tunen en dan om de beurt. Kun je doen trouwens, kan ook goed zijn, maar dat hoeft niet. Maar ga eens onderzoeken, ook wie ben jij? Wie ben jij als je met iemand praat?

01:44:38

Want je mag er nu op vertrouwen dat met wie je ook praat tijdens de lunch, dat die in ieder geval de intentie heeft om zich af te stemmen op jouw potentieel. Die is niet op zoek naar jouw 0,01 versie. Die is gewoon op zoek naar wie jij bent. Wie word jij als je weet dat iemand anders op die manier naar je kijkt? Ja, beloven jullie dat? GELACH. Hoe laat wordt terug? Een uurtje, half 2? Het zou heel fijn zijn als we niet met dat belletje hoeven langs te komen. De lunch. Jullie zijn weer opnieuw welkom bij restaurant Leefgoed. Daar heeft Lisette een fantastische vegetarische en ook veel veganistische lunch voor jullie klaargezet. Daar mag je gewoon van langs lopen, je mag op het terras lekker zitten, het is heerlijk weer. Het restaurant is officieel dicht, dus het is echt gewoon voor ons nu. Een stukje wandelen kan ook, je mag het hele terrein op en ja, zorg dat je om half twee weer binnen bent.

01:45:43

Als je het fijn vindt om juist even hier te blijven, de kerk blijft open, dan komt hier niemand je tas weghalen, maar als je het fijn vindt om even hier te hangen, ook goed. Wij zetten een lekker muziekje aan enjoy. Welkom terug allemaal. Heeft de lunch gesmaakt? Heerlijk! Nog wat doorbraken gehad in het potentieel? Ongelooflijk gelukkig. Heeft iedereen een pen? Mooi. Want ik ga jullie een vraag stellen. En dat is om een cirkeltje met zeven cirkeltjes eromheen tekenen. Dus een cirkeltje, zeven streepjes en zeven cirkeltjes daar weer bij. Gedurende de dag, en dat kan zijn al thuis, maar zeker ook in je bedrijf, ben je in contact met anderen. En het moment dat je in contact komt met anderen, soms, als je er alleen al aan denkt, dat je met een bepaald iemand in contact gaat komen, dan gebeurt er iets in je energie. Het kan zijn dat je energie een soort van in een expansie gaat.

01:47:40

Je hebt mensen, daar weet je al van, als je die dadelijk gaat zien, nu gaat je frequentie al omhoog, je zit al in een expansie, je komt al in meer flow. Je hoofd wordt helderder, je hebt er zin in, er gebeuren makkelijker processen die misschien anders een beetje moeilijk waren. Maar er zijn mensen waarbij je automatisch soort van in een andere gezamenlijke energie komt. Er zijn ook mensen waarmee je in aanraking komt en het moment dat je de overlegkamer binnen gaat en je ziet de andere persoon, dat het omgekeerde gebeurt. Dat je juist geen expansie krijgt, maar dat je een soort van een beetje afsluit. Dat je wat kleiner wordt, dat je eigenlijk niet zoveel zin hebt of misschien valt het niet heel erg op. Dat je ook misschien wat minder makkelijk uit je woorden komt. Bij de ene kun je gewoon vertellen alsof het automatisch gaat en bij de ander lijkt het of je het elke keer een beetje fout zegt of zo.

01:48:44

Of is het ingewikkelder. Iedereen in je leven die heeft dus een bepaalde impact. Een verbinding met heel veel mensen en die verbinding heeft impact. In die relatie zitten een aantal dingen. Die maken dat je of in een expansie gaat of in een contractie gaat. Jouw functioneren, jouw creativiteit, jouw overgeven aan het potentieel wat je leeft, jouw impact met je bedrijf, in je bedrijf, is in grote mate afhankelijk van de zeven belangrijkste van deze mensen die rondom jou heen circuleren gemiddeld in een week. Dat kunnen er natuurlijk ook 25 zijn. Daar kan ook een ouder bij zitten, die ondanks dat hij niet aanwezig is of misschien zelfs al overleden is, toch nog steeds een bepaalde invloed op je heeft. Het kan zijn dat je partner thuis, je liefdespartner daarin zit. Het moment dat daar dingen in een minnetje zijn, dan merk je dat je in alles wat je die dag doet gewoon er niet helemaal bent.

01:50:04

Het kan zijn, als we het uittrekken, dat het nog veel verder gaat dan mensen, dat het ook nog allerlei stromingen zijn in de wereld en dat eigenlijk de hele wereld een soort feedback organisme is. Maar voor deze oefening wil ik je vragen om de zeven mensen op te schrijven die het meeste impact hebben op jou gedurende een week. Dus waar jouw energie het meeste van omhoog of omlaag gaat en schrijf dat dan ook erbij. Dus de naam in zo’n rondje of daarnaast en een plusje en een minnetje en soms kan het een plusje en een minnetje zijn. Dat het iemand is die je over het algemeen heel erg in een expansie brengt, maar die het ook heel goed kan, als het fout zit, je heel erg in een contractie kan brengen. Mag het ook een dier zijn? Het mag ook een dier zijn. Welke zeven beings zal ik er dan van maken?

01:51:03

Je staat in dit geval zelf in het midden, maar je zou ook jezelf in een cirkeltje nog kunnen zetten. Dat is ook zeker mogelijk. Ook een interessante. Er zitten veel dimensies in deze oefening. De impact van wie jij bent, de impact in jouw bedrijf, met jouw bedrijf, de impact in jouw leven, is in grote mate afhankelijk van de dynamiek die er nu op dit kaartje staat. En vanuit ego-perspectief, zul je zien dat jouw acties, jouw gedrag, er in grote delen van jouw leven op gericht is… Om te overleven van de minnetjes. Om een manier te vinden hoe jij om moet gaan met de minnetjes op dit papiertje. De continu in een soort… Power-struggle zitten met de minnetjes, waarin je ouders de eerste plusjes en minnetjes zijn, waar je als mens vaak mee te maken hebt, of de mensen die je grootgebracht hebben. Tot ons zestigste jaar, als je ouders nog leven, kun je nog eens in de power-struggle zitten met je vader of je moeder.

01:52:33

Iedereen mag dat zeggen, behalve mijn moeder. Want als die iets zegt, dan komt er binnen mij ineens weer die reactie op. Maar wat nu als dit juist een cadeautje is, dat je juist de minnetjes aantrekt op dat level waar je bent? Als het gaat over de ontwikkeling van jou als ego, het stukje ook in jou waarmee je vorm creëert in deze wereld. Wat nou als jij partners aantrekt en mensen op het werk aantrekt die jou triggeren, en dat de mensen die jou triggeren exact de juiste mensen zijn. Dat het exact de mensen zijn die nog dingen in jou kunnen raken, die in jouw weg naar bewustwording nodig zijn om geraakt te worden. Het is een beetje als dat je met judo of karate zo’n bandensysteem hebt. Je begint met een witte band en dan krijg je een gele band, volgens mij, en dan een oranje.

01:53:36

En als je een oranje hebt, dan ga je met de groene of de blauwe die daarna komen, waarschijnlijk met de groene en misschien met de blauw, maar je gaat niet… Vechten of sporten met een bruine band. Want dat is geen partij, een oranje en een bruine band. Dus jouw ego trekt dan niet de bruine banden aan, want die lopen over je heen. Dus wat ga je aantrekken? Net iemand die een bandje hoger is of een bandje lager of hetzelfde. Want dat is het stukje waar je het spel van het leven, het spel van jouw identiteit, gaat zijn. Gaan staan voor wie je bent, vormen wie je bent. Op dat level kun je dat spelen. Niet als doel om te winnen of te verliezen, maar juist om te groeien. Dat is waarom kinderen in de pubertijd zich af gaan zetten… Ten opzichte van die dingen bij hun ouders.

01:54:22

Dat is hoe wij vorm krijgen, hoe wij een ervaring van mens zijn krijgen. En alle minnetjes die je dus op papier hebt, als je daarna gaat kijken, gaat zien dat je die aantrekt, juist omdat ze iets van jou laten zien wat als je daaroverheen groeit, Als je dat transformeert, als je met bewustzijn gaat bekijken wat daar gebeurt, zodat je naar de volgende band kan gaan, dan zul je zien dat het fantastisch is dat je een heleboel minnetjes om je heen verzamelt, met als doel om te groeien. En op het moment dat je de zwarte band behaald hebt, ga je dan zien dat niemand je meer uitdaagt. Dus binnen leiderschap kunnen wel heel erg ook naar de feminine principes gaan kijken, wat ik ook nog verder ga doen dadelijk. Maar we kunnen het systeem wat denkt en voelt, waar wij een eigen waarde en een eigen gevoel uithalen, wat ik het masculine noem, dat kunnen we niet aan de kant zetten.

01:55:29

Dat moet ook doorgroeien. Want op het moment dat ik in dat stuk niet vrij ben en ik blijf op een groene band hangen, dan blijf ik de hele tijd in mijn team conflictsituaties opzoeken met andere groene en bruine banders. En als het gaat over leiderschap, dan zijn we nu in een beweging van individu naar collectief. En als ik blijf hangen op groene band en steeds uitgedaagd blijf worden daarin, wordt het heel ingewikkeld en heel vermoeiend voor mij om naar het collectief te groeien. Want het zijn de zwarte banden die uitdaging niet meer aan hoeven te gaan en ook niet meer uitgedaagd worden en vervolgens daarmee zeg maar de ruimte en rust hebben om ruimte te houden voor al de banden die erin zitten. Ja, ik vind het zelf een heel mooi element als het gaat over leiderschapstraining, dat het dus niet alleen maar gaat over het zo goed mogelijk in een zen-toestand kunnen verblijven, in ruimte houden, maar dat het ook gaat om al die andere kwaliteiten volledig te omarmen in jezelf en in de mensen in je team.

01:56:53

Dit is een haakje om een stukje erin te gooien. De reden dat Joris me vraagt is omdat we in dit proces… Op een gegeven moment iets zijn gaan zien en sommige van jullie weten het misschien en anders weet je het nu. Een van mijn specialisaties is schaduwwerk en wat ik vooral graag doe bij mezelf en soms ben ik mezelf een beetje beu en doe ik het bij anderen, is het loshalen van wat is die donkere kant in je of wat is de andere kant. Van het stuk wat je eigenlijk de hele tijd probeert te worden, dat is het eigenlijk. Dus op het moment dat we proberen iets te worden, zeggen wij alles heeft een polariteit, alles bestaat bij de gratie van de polariteit. Als het één er niet was het andere er niet. Dus als jij zegt ik wil heel graag heel succesvol worden, dan moet je naar mij komen om erachter te komen hoe ontzettend niet succesvol je ook kunt zijn.

01:57:51

Om dat te voelen, om dat helemaal te integreren. Niet met het doel om, je hoeft niet altijd maar het donker op te zoeken of de negatieve kanten op te zoeken, alleen in dienst van een bepaalde positie of een bepaalde groei die je wil, is dat wel heel nuttig. Waarom? Als je dat niet doet. Dan zal die kans zich laten zien. En dat is een stukje van wat Joris van Morgen deelde over als je alleen maar je focus hebt op Elon Musk-woorden of Richard Branson, dan dikke kans dat er aan de andere kant gewoon de polariteit zich massaal laat zien. Soms in de vorm van als je succes nastreeft dat je succes mislukt, maar het kan ook prima zijn dat je succes nastreeft en vervolgens je gezondheid mislukt of instort. Dat principe lag er al. Maar wat we ook zagen op een gegeven moment, is dat de energie die we stoppen in het proberen gelijkwaardig te zijn met iedereen, als leider met name, omdat je wil graag dat anderen met je mee kunnen sparren.

01:59:02

Er was in het begin met een hele rage dat managers allemaal heel gelijkwaardig gingen. Die gast die op die tafel ging staan. Ja, dat manager is ineens zo van, ik ben ook maar een mens. Omdat we die hiërarchie ergens niet willen, dus we willen een soort van gelijkwaardigheid opzoeken, maar in het proberen te vinden van gelijkwaardigheid, wat gebeurt er dan? We negeren de polariteit daarvan. We negeren het feit dat er ook een niet-gelijkwaardigheid in ons zit. En of dat nou is omdat je, weet ik veel, omdat je 100.000 volgers hebt op Instagram versus mijn 600, dan ben je dus in een hiërarchie op een andere positie. Je kan wel een heel gelijkwaardige energie neer willen zetten als directeur van een bedrijf, maar je bent wel degene die… Uiteindelijk de beslissing neemt of die gezondheid die de macht heeft of het recht heeft om iemand te ontslaan.

02:00:07

Dat is nou eenmaal een hiërarchische positie die je hebt of je hem nou wil of niet en je kan met je al je liefste kanten en je ontzettende zwarte band in gelijkwaardig zijn in die gelijkwaardigheid gaan zitten. Als je doet alsof dat andere stukje dan niet is, krijgt je gedoe. Het wordt naast die En ik weet dat met name mannelijke leiders, er zijn een paar mannen in de zaal, dit al herkennen in hun werkveld. Maar vrouwen kunnen het ook voelen in het moment dat je een hiërarchische positie hebt, dat iemand anders in jouw zwerm, die misschien niet zozeer jij op je lijstje hebt staan, maar waarvan je weet dat jij op hun lijstje staat, waarschijnlijk zelfs als een minnetje, omdat diegene zich in jouw aanwezigheid kleiner gaat voelen. Dat komt omdat die persoon jou nodig heeft… Om bijvoorbeeld door een eigen vader- of moederissue heen te werken.

02:01:11

Een issue met autoriteit krijg je meestal met je baas. Als je een autoriteitsissue hebt opgelopen met je vader… Moet je eens opletten wat er gebeurt als je een mannelijke baas hebt… Die gelijkwaardig probeert te zijn. Dat zijn trouwens de ergste. Waarom? Omdat dan lijkt het gelijkwaardig, maar iets in je weet het. En als je leiderschap naar dat volgende level wilt tillen, en dat is iets wat we gevoeld hebben, dan moet je dus toestemming geven aan je innerlijke klootzak. Aan die innerlijke kutwijf-bitch die je ook kan zijn. Ik heb echt moeten leren oké te zijn met dat anderen me niet mogen, omdat ik gewoon soms de lakens uitdeel hier. En ik vind gewoon dat iets op die tafel daar moet staan, omdat ik het zeg. Als ik zou doen alsof dat niet zo was, dan word ik inauthentiek. Ik verlies mijn eigen kracht, ik word zelf kleiner.

02:02:16

En eigenlijk zeg ik daarmee tegen anderen om hetzelfde te doen. Oftewel laten we vooral doen alsof ik denk wie ik denk en jij denkt. En dan gaan we dat gekste spelletje spelen. Maar erkennen dat je in heel veel mensen hun leven een minnetje kan zijn en mag zijn, maakt je uiteindelijk, en dat moet het doel niet zijn, maar maakt je uiteindelijk een betere plus. Omdat als je dan in potentieel van een ander gaat staan, je vanuit een hele authentieke en meer oerenergie kan komen. Maar je moet die eerste stap doen. Je moet eerst die twee polariteiten vatten, snappen, voelen, erkennen en ze gewoon zeggen het is zo. En wat je ook doet, nogmaals, het feit dat je hier zit, je komt voor een leiderschapsseminar, wil zeggen dat er iets van leiderschap in je zit, of al in de uitvoering of in een uitvoering vooruitbewegend. Kijk dan eens waar je probeert soms, ja, niet belangrijk gevonden te willen worden.

02:03:22

En dat eigenlijk energie en kracht wegneemt. Was dat wat je bedoelde? Dank u. Ik weet niet of jullie weleens zo’n schaduwwerksessie gedaan hebben, waar je eventjes in je innerlijke klootzak mag stappen om je eens even lekker te bevrijden. Heerlijk! GELACH. Wat is het? Jij? Ik ga het jou even… Ja, jij bent te enthousiast. GELACH. Jij? Wat heeft het je gebracht? Ja, het is wel een bevrijding. Want ik merkte bij mezelf dat ik het alles heel erg doorschoot van perfect willen zijn. En dat ik eigenlijk die schaduwkant heel erg aan het wegduren was door altijd maar aan te staan. Dus alles over matig werken, sporten, et cetera. En door naar binnen te gaan, dat te voelen, dat te herkennen en dat te laten zijn. Ja, dat geeft heel erg wel een gevoel van bevrijding. Hé, Laura, ik had gewoon een toffe vraag. Welke, wat was je schaduw?

02:04:34

Oké, innerlijke criticus? Wie? En dat zeg ik ook, want die heeft ook weer vormen. Die heeft ook inderdaad weer een kleur. Ja, maar bevrijdend. Ja man. Nee, als je de gele band hebt, kom je bij de groene. Je wil niet weten gewoon. Volgens mij is het… Ik denk ook hoe meer je in je energie of op je zielspad een functie hebt waar meerdere mensen in voorkomen. Ik vind niet dat iedereen maar impact moet hebben op de hele wereld. Volgens mij hoort het bij je pad of niet. Je bent niet meer waard op het ene pad of op het andere pad. Maar als je een pad hebt waarbij je impact hebt op veel mensen, en nogmaals, of dat nou komt omdat je heel veel volgers op Instagram hebt, of je hebt een bedrijf, of je helpt heel veel mensen een op een, heb je dus heel veel schaduwkanten te integreren.

02:05:49

Want je zult altijd een invloed hebben op al die verschillende schaduwkanten van al die mensen. En als je het leuk gaat vinden en gaat ontdekken hoeveel energie en kracht en lol er vrij kan komen als je daarin gaat, met mensen van de… Ja, oké, nogmaals, niet de hiërarchie gaan zoeken in hoe goed we daarin zijn, maar als je met gelijkgestemden op dat vlak gaat spelen, wij doen dat de hele tijd. Dan wordt het veel meer een spel, in plaats van een probleem wat je moet fiksen, of een kant van jezelf die je nog moet oplossen. Want dat is wat we vaak doen. Massive, ja. De context voor jouw groei wordt grotendeels bepaald door deze zeven mensen rondom je heen. En daarmee het fundament van alles, eigenlijk. Wil je eigenlijk niet met minnetjes op hetzelfde level blijven spelen? Want dan ga je eigenlijk een soort broertje-zusje-relatie aan met de mensen in je team, waarvan jij in de cirkel staat als een minnetje.

02:07:04

Ik merk dat ik hier over het terrein maar rond hoef te lopen en mensen raken getriggerd. En ik ben echt de allerliefste van de hele wereld. Toch ben ik in staat om zonder dat ik het bedoel, gewoon alleen maar doordat ik iets zeg of een grapje maak, omdat ik weleens grapjes maak over de rug van anderen, wat ik dan zelf vind van niet. Alla, of dat ik dingen zeg die… In ieder geval ben ik heel erg goed in staat om mensen te triggeren. Dat komt niet omdat ik zo’n na-persoon ben, maar omdat, net wat Sascha zegt, het moment dat je in de keten ergens een bepaalde positie staat, projecteren mensen hun issues met vriendjes van vroeger, broertjes en zusjes, pappers en mamma’s, op jou. En je zult ermee te dealen hebben. Maar wat gebeurt er als leider als jij dat niet ziet? Dan heb je weer die vervelende medewerker die elke keer tegen mij zegt van nou ga eens van die troon af.

02:07:58

Ik zit helemaal niet op de troon. Wat is dat nou weer voor een onzin? Als iemand niet op een troon wil zitten ben ik het wel. Als iemand niet op een troon wil zitten ben ik het wel. Dus krijg ik ook een medewerker die tegen mij zegt ga eens niet op die troon zitten. Maar het moment dat ik dat op gelijkwaardig level niet zie en dus mee in confrontatie ga, ja dan krijg ik mijn broertje zusje dynamiek Terwijl een bewuste leider die daaruit gestapt is, die dat getransformeerd is, die ruimte heeft voor de polariteiten vanuit bewustzijn, die is een prachtige space voor een ander om daarin te groeien. Om oké te zijn dat ik trigger. En daarmee niet die trigger goed of fout maakt, maar gewoon aanwezig kan blijven met de persoon, die vervolgens kan delen wat hij gisteren allemaal heeft meegemaakt toen ik zei van ga eens even naar de kant.

02:08:53

En wat daar dan allemaal gebeurde, en terwijl je verbonden blijft met, in compassie met de persoon, met wat er doorgemaakt wordt, en aanwezig zonder zelf een trigger of een verantwoording te gaan, creëer je eigenlijk een ruimte voor de ander om daar doorheen te bewegen. Dus dit zijn ook weer van die dingen waarvan we zeggen in leiderschapsontwikkeling schaduwprincipen, bewustzijnsprincipen zijn essentiële onderdelen van leiderschap. Want voordat dit op een bepaald level is, dan is het ingewikkeld om met teamdynamiek aan de slag te gaan. Je hebt net namen opgeschreven, mag ik die even erbij pakken? Ja. Want er zit iets heel moois wat je kan leren alleen al nu al van wat je nu hebt opgeschreven. Gewoon leuk, dan heb je meteen echt een takeaway hieruit. Kies eens één iemand op de lijst waar je een minnetje bij hebt geschreven. Kies nu. Ja, ik zie mensen gewoon niet kiezen.

02:10:07

Ja, allemaal eentje? Wat is het wat deze persoon doet, of niet doet, kan ook nog, wat jou zo triggert? Je hoeft het niet te delen, ik wil dat je zelf die oefening doet. Schrijf het er maar bij. Welk gedrag of welke… Arrogant of lui… Is er iemand die even hard op hun woord durft te roepen, zodat we wat woorden hebben om mee te werken? Begrenst jou. Ja, oké. Laks is laks. Begrenst is laks. Gaat aan zichzelf voorbij. Nog een keer. Ja, goed shit bij jou over de hecht. Hij confronteert die waar zijn en dat frustreert je en dat maakt je klein. Wat zeg je? Hij wil gelijk hebben. De rest even, je hebt je eigen ding. Wat gebeurt er als iemand tegen jou zegt dat precies wat jij doet? Je had het al, ja. Nee, maar goed, bij sommigen is het van oh, ik zie het al meteen.

02:11:57

Het kan ook zijn van oh shit, nu je het zo zegt, inderdaad. Wie zegt nee, echt niet? Oké, work to do. Ik zweer het je kan alleen maar getriggerd worden door iets wat je herkent omdat je het zelf ook hebt. Dat is waarom het nasty is. Anders zou het niet pijn doen. Pak één plusje. Pak eens één mens waar een plusje bij staat. Wat is de kwaliteit in deze persoon die je het meest waardeert? Wat kan deze echt supergoed of waarvan zou je willen dat jij het ook had? Wat doet diegene waardoor jij omhoog geteeld wordt? Meer een paar woorden als het kan. Inspireerd. Inspireerd. Onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Toewijding. Toewijding? Oké. Laat je lachen. Oké, iedereen heeft iets opgeschreven? Het feit dat dit nu bij je naar boven komt op dit moment, dus ik sta hier als een soort spokesperson, onbehalve jullie, ik sta hier namelijk jullie potentieel de hele tijd zo jong leren.

02:13:22

Het feit dat dit nu bij je naar boven komt, want je had ook een andere kwaliteit kunnen kiezen of een andere persoon of wat dan ook, maar dat dit nu bij je naar boven komt, toewijding, wat zei jij? Dat zijn kwaliteiten die nu in jou super aanwezig zijn, onder de oppervlakte zitten te wachten totdat jij zegt kom maar, dat ik je in ga zetten. Blijkbaar is dit een kwaliteit die je nu in een ander kan herkennen. Dat is waarom je hem ziet, omdat hij hier zo ergens onder de huid zit. Het is hoe gitaarsnaren op elkaar reageren. Die resoneren met elkaar. Als je er twee hebt en ik trek hier aan een snaar, gaat daar dezelfde snaar trillen. Een geluid maken zelfs. Zonder dat je die aanraakt, hè. Resonantie. Trilling. Dat is ook wat er gebeurt als jij geïnspireerd raakt door iemand of positief geprikkeld raakt.

02:14:13

Dat is omdat diegene een bepaalde snaar speelt die jij ook hebt. Anders zou dat geen geluid gaan maken. Dus zowel je plus als je min zit je groeiding in. Werk te doen. Oh en er is nog hoop! Allemaal voorbeelden over individuele bewustzijnsontwikkeling. Individuele leiderschapsontwikkeling waarin bewustzijn een essentieel onderdeel is. Als het in jou nog niet bevrijd is, zul je het buiten jou tegenkomen. Als een leider in zichzelf nog een heleboel issues en een heleboel thema’s uit te werken heeft, en allerlei gedrag waar hij nog mee bezig is, dan zal hij dat met zijn team tegen gaan komen. De weg daaruit… Is dus niet alleen maar om te gaan zeggen dat het allemaal niet mag, dat je niet zo mag gedragen en dat je sociaal-wenselijk moet gedragen, maar de weg daaruit is juist om daarin te gaan dus. Juist om in die kwaliteiten te gaan staan, om in die krachten te gaan staan, om die te bevrijden, zodat je in die krachten naar de zwarte band kan gaan.

02:15:34

Dat betekent dat bewustzijn en het leven bij elkaar komen als jou en dat het echt om jou gaat en dat je in jou durft te gaan staan en in jou durft te gaan geloven en in die kracht van jouw persoonlijke manifestatie daar de energie bevrijdt. Dat is de masculine weg binnen het leiderschap. De tweede route die gepaard gaat met die eerste route, maar die dus in het huidige leiderschap voor mij veel minder bekend is om juist uit de persoon te gaan stappen. De energie die dus eerst in jou, alles, het gaat om jou, om mijn mening, mijn visie, mijn oplossing. Ik heb de oplossing van de wereld. Ik ga jullie vertellen, ik ga de politiek, ik ga namelijk vertellen welke kant we op moeten met het totaal. Maar uiteindelijk gaat het vaak toch om de persoon. We bewegen nu van individu naar collectief. Het leiderschap is aan het bewegen van een individueel leiderschap naar een leiderschap van het collectief, waarin je als leider een spreekbuis begint te worden van het collectief.

02:16:43

En dat gaat niet als jij gevangen zit in je eigen koordrama’s nog steeds. En een moment dat je richting bewustzijn aan het bewegen bent, richting onvoorwaardelijk aanwezigheid, en je bent vrij om onvoorwaardelijk aanwezig te zijn en niet meer door elke trigger meteen in je perspectief te vervallen. En je beweegt richting het leven, je bent vrij om de polariteit van het leven gewoon lekker te beleven en allemaal te omarmen. Als die vrijheid er is, dan zul je zien dat je als leider ruimte gaat krijgen. Dat je uit dat perspectief van meningen gaat en in dat veld gaat komen… …waar we voor de pauze de feedback-sessie vanuit hadden. Dat we in een collectief potentieel komen. Dat we als leiders een vertaling worden van een collectief potentieel. Dit is allemaal individuele ontwikkeling. Gaan we nu naar teamontwikkeling, dan wordt het een stuk complexer. Want de teamontwikkeling zal nooit voor kunnen lopen op de individuele ontwikkeling.

02:17:56

Het moment dat we in het team nog niet daar zijn en we worden continu getriggerd, zullen we echt met die triggers te maken hebben en zal dat ons dagdagelijks werk worden. Dus als we naar teams gaan kijken, of naar je bedrijf gaan kijken, dan hoop ik dat je nu kan erkennen dat we dus masculine principes hebben die superbelangrijk zijn. Gewoon targets, to- do’s, visies, richtingen en al die dingen die ik al veelvuldig gezegd heb vandaag. En dat er mensen zijn die op dit moment helemaal aangaan van lekker in die actie te stappen. Tegelijkertijd zijn er ook mensen, en dit gebeurt in elk mens op zich, die even niet in deze energie zitten, maar die in een andere energie zitten, de feminine energie, waarin ze meer in contemplatie gaan, even niet de idee hebben hoe we dat volgend jaar moeten gaan doen, even ook niet een beeld hebben of we nu 50 of 100 als target moeten hebben, maar wel de essentiële stuurinformatie hebben voor een organisatie om als één geheel duurzaam in beweging te blijven.

02:19:11

Als je dit even heel simpel maakt, kan je dit ook terugbrengen naar een gezinssituatie. Want de individu van één persoon, vind je ook in twee personen, vind je ook in groepen, is allemaal exact hetzelfde. Je kent de voorbeelden, en nu ga ik heel even stereotyep werken, maar dat papa zegt, we moeten op vakantie, we moeten nu gaan, we moeten voor de file namelijk, daar en daar al zijn. En dat mama zegt, ik weet het heel stereotyp, ja maar Liesje is nog niet klaar. Liesje moet nog een schone luier of weet ik veel wat. We kunnen nog niet gaan. Vervolgens als papa toch zijn zin doordrijft om met z’n allen in die autohut te staan, wat gebeurt er dan? Dat hele gezin ligt overhoop. De kinderen die gaan ruzie maken, die gaan schreeuwen, die plassen nog een keer in de broek. Uiteindelijk gebeurt het, zeg maar, druk op dat systeem zetten.

02:20:03

En bij kinderen kan je deze kracht eigenlijk heel mooi zien, want die is nog niet zo sociaal wenselijk ontwikkeld, onder druk. Dus je gaat zien dat de kinderen enorm in tegenbewegingen gaan zitten. En in totaal dat niet sneller kan bewegen dan als we heel even gewacht hadden, ook al hebben we dan het risico dat we in de file komen, maar toch even wachten totdat het kindje dit en het kindje dat er klaar voor zijn. Beide krachten hebben een functie. Maar in de femininen zit dus de timing in. Daar zit het voelen in. Daar zit het voelen of de beweging juist is voor het geheel. Want soms zeggen we… We kunnen op vakantie, maar een van de kinderen… Daar gaat het niet lekker mee. Het is misschien beter als we binnen Nederland blijven. Weet ik wel wat daarvoor antwoorden uitkomen. Dus deze kwaliteit binnen je bedrijf, binnen je team, is een essentiële kwaliteit.

02:21:01

Een feminine kwaliteit, zoals ik dat dan noem. Maar wat gebeurt er, en dit is echt superbelangrijk, wat gebeurt er als je deze twee bij elkaar in één overleg zet? De ene helft die zegt, ik moet even stil, ik moet even voelen, ik moet even intunen op wat nu belangrijk is, wat er moet gebeuren. En de andere helft zegt, come on, we moeten nu gaan, dit is het doel, we lopen al achter, weet je de inkomsten, het is eind van de maand, huppakee. Wat gebeurt er als je die twee energieën in één overleg zet? Het clashed de eerste keer. Welke van de twee wordt dan degene die de overhand neemt en de dominante energie van het gesprek of van de meeting? Dit is de expressie-energie. Dus dit is de energie die in veel gevallen ook de wat minder bewustere medewerker of persoon is, die zijn mening niet in kan houden en het moet er nu uit.

02:22:13

Niet altijd, want ook als je hartstikke bewust bent kun je nog zeggen… …en nu is het genoeg, gewoon omdat je in deze energie zit… …en nu beslist dat je deze energie in je bedrijf wil hebben. Maar deze wint. Dit is de dominante energie in elke meeting. En waar zorgt die voor vervolgens bij deze mensen… …die deze informatie hebben, die gewoon cruciale informatie hebben… …voor de eenheid, voor de timing… Voor de synchronicity binnen je impact. Wat gebeurt er daarmee? Die slaan dicht. Zelfs als deze zegt, zeg jij nou eens even wat moeten we doen? Gaat niet. Gaat niet. Dus je zult… Binnen het bedrijf, binnen elk mens, maar ook binnen de werkvormen, moeten gaan erkennen dat er dus twee vormen zijn van informatie, van zijn, die beide cruciaal zijn, maar die niet samen in één overleg gezet kunnen worden. Je moet deze mensen ook niet vragen van, oké, waar moeten we dan nu over vijf jaar zijn en hoe moeten we dat target dan nu gaan bereiken?

02:23:32

Want je kunt wel zeggen, oké, ik heb een plan uitgewerkt. Dit is het plan voor de komende maand. Ja of nee? Ze voelen heel goed… Dit is veel te veel voor deze man. En dan komt het, want als je dan zegt… Als je dat plan gaat doen, dan gaan Jantje, Pietje en Keesje omvallen. En Truusje die gaat om vijf uur naar huis en die gaat je tegenwerken en die meldt zich ziek. Dat zijn even wat voorbeelden. Maar deze persoon is namelijk op een ander level verbonden met het geheel. Die is in harmonie. Die voelt of de harmonie verstoord wordt in een bedrijf. Maar die kan het je niet uitleggen. Dus deze energie zul je vragen moeten stellen. Net zoals dat je een pendel hebt waar mensen zeggen ja of nee. Zo kun je deze mensen aan hun benen ophangen, pendelen en die zeggen ja of nee.

02:24:28

Ja? Ik denk dat… Ik denk dat deze kwaliteiten binnen één persoon afwisselen. Ik denk dat iedereen momenten heeft, want ook diegene die hier staat te schreeuwen… Nee, ja, ik over… Ook diegene die hier heel expressief, heel gepassioneerd aan het vertellen is… Wat er de komende maand voor Targets moet gebeuren, die heeft een moment waarschijnlijk gehad, en dat kan in de auto zijn geweest, dat kan zijnsmorgen zonder de douche, of dat er ook een moment van contemplatie is geweest. Maar deze manier van intunen is een andere dan hier. Hier, deze is heel erg rationeel en deze gaat over voelen, intunen. Het gaat over verbinden met een ander domein van informatie dan deze. Dus ik zou niet personen… Het is wel zo dat wij ook in ons team sommige personen hebben die zitten 90% van de tijd hier. Super ingewikkeld. Ja, probeer daar maar eens een bedrijf mee te bouwen met mensen die…

02:25:41

Maar je kunt ze wel heel goed gebruiken als een dashboard met lampjes, wat heel helder wordt dat ze op een gegeven moment op rood gaan. En daarmee kun je wel verder gaan dan, maar je verliest mensen. Je verliest een gedeelte van je organisatie op het moment dat deze mensen op rood gaan. Beide hebben een kwaliteit. Beide kun je in bepaalde werkvormen terug laten komen. Maar zet ze niet bij elkaar, want dan gaat deze kant domineren… En deze belangrijke informatie gaat in je systeem verloren. Zeker. Ja. Zeker. En uiteindelijk is binnen jou, binnen één persoon als leider, heb je volledige vrijheid om te sturen, te domineren, de koers uit te zetten, gepassioneerd voor de groep te gaan staan, in je schaduw, in de klootzak, in je liefde, overal lekker in te gaan stappen en dit volledig te leven zonder dit kwijt te raken. Zonder dat je zeg maar de opening om te blijven voelen.

02:27:18

Dus hier zul je zien dat mensen gepassioneerd in gesprek gaan, maar heel even pauseren en intunen of dat wat zeggen ook landt. En of dat landt op de juiste plek en of de manier hoe dat jou of fysieke of mentale reacties, emotionele reacties, hoe die reageren of in eenheid blijven met ons gesprek. En op het moment dat ik hier registreer dat je gaat afschakelen, dat je dichtgaat, wat in het begin misschien niet voor iedereen voelbaar is, maar op een gegeven moment wel, dan ga ik hier in leven uit. Dan moet ik even terug, want dan moet ik terug naar de relatie, dan moet ik terug naar het verbinden, terug naar het voelen. Om vervolgens, als jij je weer veilig voelt en alles er mag zijn… Ik hoor daar straks veiligheid. Als alles er weer mag zijn, kunnen weer ontspannen en dan kunnen weer in de beweging gaan.

02:28:21

Ontspanning is een van de meest cruciale competenties om te leren aanvoelen in deze leiderschapsontwikkeling. Ontspanning van de ego. Ontspanning van het ego, van jezelf, van de ander en van het collectief. Want wat gebeurt er op het moment dat je met een groep ergens naartoe wilt en één persoon ziet het niet zitten? Getriggerd of dan dat ego. En het ego is iets positiefs. Het ego is onze machine die kan creëren en die kan neerzetten. Dus het ego is even een positieve benaming voor onze masculine energie. Als die getriggerd wordt, dan gaat die of domineren of afschakelen of hij wordt de joker of hij wordt de victim. Hij gaat in ieder geval in een energie. Maar je gaat merken dat er ego-spanning gaat zijn. En hoe meer egospanning er gaat zijn in een groep, hoe meer dat het getriggerd wordt. Vaak is het zo dat als wij mentale perspectieven met elkaar gaan bediscussiëren, en we hebben verschillende perspectieven, dan voel je dat de spanning van de groep omhoog gaat.

02:29:37

Ken je dat? Mentale perspectieven, mensen gaan nog betere argumenten om hun gelijk te halen en de spanning van het totaal gaat omhoog. Uiteindelijk, als je alleen maar het mentale perspectief hebt, gaat één van de mensen, degene mogelijk met de meeste strepen of de beste argumenten, die gaat winnen. Wat gebeurt er met de tweede en derde, die niet helemaal eens zijn, een ander perspectief hebben, maar minder goede argumenten hadden? Gaan die 100% aangehaakt dan vervolgens die nummer 1 volgen? Nee. Dit is een van de grootste problemen die alle bedrijven tegenkomen. Hoe krijg ik mijn mensen gemotiveerd? Inherent aan de piramideleiderschap is gewoon dat mensen één persoon moeten volgen, wat ze in essentie nooit zullen doen. Zeker niet als we dat op een intellectueel rationeel manier tot stand brengen. Dus wat moet een leider van de toekomst, een reverse leader, wat moet hij gaan leren om die ego- spanning op te pikken?

02:30:49

Om niet zelf de meest dominante te zijn, want dat is het vaak al, maar om vervolgens die ego-spanning op te pikken en om iedereen aan het woord te laten. En iedereen ruimte te geven. Niet alleen maar degenen die het makkelijkste verbale argumenten hebben, maar om iedereen ruimte te geven. En vervolgens ga je… Als je iedereen ruimte gegeven hebt, dan ga je voelen dat bij sommige mensen, als die delen over de richting of over het perspectief of over de stap die we als team moeten gaan zetten, dat je voelt dat de hele groep wat ontspant als die persoon aan het praten is. En dat is zeker niet altijd degene met de beste argumenten. Sterker nog, degene met goede argumenten dan vraagt aan die persoon, maar waarom dan voel je dat die spanning weer omhoog gaat? Maar die persoon zit op dat moment meer in dat tweede veld waar we straks ingetuned zijn.

02:31:47

En vanuit dat veld is die een soort kanaal ingetuned op wat de richting is voor jullie team voor deze week of deze maand. En je ziet dan dat het collectief gaat ontspannen. De groep komt een soort van tot rust. En hoe meer dat de groep tot rust komt, hoe minder dat het ego primair al in de weerstand zit. En hoe meer dat die vanuit verbinding automatisch mee zal gaan met die beweging. Dus de juiste richting in het collectief, in je team, is daar waar de minste egospanning zit in het collectief. Het is goud om dat te gaan onderzoeken met je team, om te gaan voelen waar die spanningen omhoog gaan, waar die omlaag gaan, om zelf de ruimte te zijn om die spanningen op te vangen, daarna te vragen, dat te kalmeren, ego’s te kalmeren en vervolgens met ontspanning de juiste richting kiezen. Daarvoor moet je als leider echt ook erkennen dat de duurzame, harmonische juiste richting waarschijnlijk …eerder hieruit komt dan hieruit komt.

02:32:57

Als vervolgens de richting en de timing er is… …dan uiteraard hebben we dan helderheid nodig. Dan moeten we kortcyclisch de masculine energie gaan gebruiken… …om te vertellen, wat gaan we dan precies doen deze maand? Want waar moeten we dan precies naartoe? Hoeveel mensen moeten er dan gecontact zijn? Hoe gaan we dat dan doen? Dan komen die masculine vragen, die komen allemaal en zijn net zo belangrijk, maar die worden gestuurd door het feminine. Dus dan is het toch uiteindelijk weer zo dat de vrouw de baas is. Ego-spanning. Ego-spanning is dus één van de cruciale elementen die je als in je leiderschapsontwikkeling mag gaan ontwikkelen. Een volgende, we hebben teveel onderscheidingen, distincties die over de leiderschap gaan dan dat in dit seminar past. We hebben de neiging om er sowieso heel veel in te stoppen. Maar eentje die ik niet wil onthouden, is eentje waar we ook veel, laatste tijd, echt ongelooflijke magie mee gewaarwoorden.

02:34:25

En dat noemen we het derde perspectief. Van nature hebben wij de neiging om in ons eigen perspectief te zitten. Ons eigen perspectief is het masculine. Is één helft van de polariteit waarmee wij ons geïdentificeerd hebben als de oplossing. Herkent iedereen dat? Dat hij een natuurlijke drang heeft om in zijn eigen perspectief te zitten van een stukje realiteit? Dit kun je heel makkelijk voorstellen als je het hebt over een relatie, als je het hebt over een liefdesrelatie. Daar komt het ook heel erg voor. Het komt overal voor, maar daar vind ik het zelf heel voelbaar. Wat gebeurt er als ik in mijn relatie in mijn eigen perspectief zit? Wat gebeurt er vervolgens met de ander? Ja, hoe harder… Ik in mijn perspectief ga staan, niet als hetzelfde perspectief is als de ander, maar als er een klein verschil in zit, hoe harder ik, hoe meer energie ik ga stoppen in het eerste perspectief, hoe meer dat de ander terecht gaat stoppen in het ander perspectief.

02:35:42

Dat is een heel simpel, natuurlijk fenomeen wat we overal kunnen zien. Maar wat ons al heel veel liefdevollere levens brengt, als we dat gaan omarmen, dat niet kwaadwillendheid is, maar dat we dat allemaal doen. Dat dat gewoon is hoe dat, het ego en het leven, werkt. Maar welke van die twee perspectieven is nu waar? Welke is nu de waarheid? Het probleem ligt al bij de ander, toch? GELACH. Ja, dus onderdeel van het eerste perspectief is dat het tweede perspectief de schuld is. Dat tweede perspectief dingen moet veranderen. Waar ligt nu de waarheid? Ligt die in het midden? Ligt die daar tussenin? Is die er niet? Ja, hangt er vanaf waaruit je kijkt. Hoe kom je nu tot het gezamenlijk perspectief? Wat is de gangbare manier? En dan leggen we meteen even naar bedrijven. Wat doen bedrijven als er twee perspectieven zitten? Degene die het hardst schreeuwt heeft gelijk.

02:36:54

Dank je. Precies. Het andere perspectief wordt vanzelf kleiner als de ene maar hard genoeg schreeuwt. Als je dan een iets verder ontwikkeld bedrijf hebt dan dat. En we zullen ze de kost geven, maar dat het nog steeds zo is. Want doe eens even dit eerst en verdel dan wat je doet. Nou, iedereen die zit zo aan tafel. Omdat die energie gewoon die erin zit, heerlijk, die is gewoon al zo manipulatief dat daarna iedereen zo zit. Ja, is goed. Dan is hard schreeuwen even een andere vorm gekregen. Maar stel, we ontwikkelen iets verder en we geven ruimte, maar wat gaan we dan doen? Dan gaan we een compromis sluiten. Dan gaan we kijken hoe we dan tussen die twee perspectieven een soort van het beste uitkomen. Maar een compromis is eigenlijk een soort van verlies voor beide. Want het is niet eigenlijk wat ik vond en het is ook niet wat de ander vindt.

02:37:57

Dus eigenlijk hebben we beiden nou niet wat we willen. Maar wat gebeurt er in je relatie als je het volgende gaat doen? Ik breng hem even terug naar een relatie en dan brengen we hem naar een bedrijf. Of misschien hoeft dat niet eens. In je relatie zit je in twee perspectieven. Wat als je samen in die relatie nu in staat bent… …om de één even helemaal… …dat die helemaal oké is in het perspectief. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als jij… De bewustzijnsontwikkelingen hebt, dat ondanks dat je een heel ander perspectief hebt dan je partner, toch volledig kan overgeven dat het helemaal oké is dat je partner in dat perspectief mag vinden, mag zijn, wat hij is, wie hij is. En jij geeft daar helemaal met onvoorwaardelijke aandacht, onvoorwaardelijke ruimte voor dat er mag zijn. Wat gebeurt er dan? Ontspanning. Je krijgt ontspanning van het eerste perspectief.

02:39:01

Wat is vaak het gevolg van de ontspanning van dat eerste perspectief? Dat de persoon in dat eerste perspectief die vastzit… Even kan stoppen met vechten, opengaat en dat er ruimte komt voor het ervaren, het voelen, het intunen op het andere perspectief. En dat er dus hetzelfde wat op dat ene perspectief plaatsvindt, op het tweede perspectief plaats gaat vinden. Dus dat beide personen het ene en het ander perspectief. En wat ontstaat er? En dan, dit is dan op relaties soms wat makkelijker te erkennen, als ik wilde dit, jij wilde dat, en als we beide helemaal kunnen ontspannen in die perspectieven, wat gebeurt er dan? Gaan we dan een compromis sluiten? Want ontstaat er iets nieuws? Dan ontstaat in één keer het derde perspectief. Dan ontstaat, en dat woord hoorde ik straks, emerged. Dat is een fantastisch woord, emerged. Dat derde perspectief kun je niet creëren, dat kun je niet manipuleren.

02:40:14

Maar dat derde perspectief ontstaat door de allowance, door de volledige omarming van het eerste en het tweede perspectief. En daar ontstaat in één keer een derde perspectief, wat alle beide partijen beter vinden dan hun eigen perspectief. Nu zitten we in de Advanced Leadership Development. Het derde perspectief. Het derde perspectief is precies nu op twee personen en twee ideeën, maar waar we het net over hadden, over die polariteiten, over die twee kanten in jezelf, is exact hetzelfde. Het moment dat je ene kant net zoveel, en echt net zoveel, integreert als de andere kant, komt er een derde kwaliteit bij je naar boven waarvan je niet wist dat je hem kon hebben. Het is er eentje die je niet kan najagen, die je niet kunt ontwikkelen, kun je geen training involgen, kan niet. De enige route om een derde perspectief van jezelf ook te vinden, is echt beide kanten van jezelf 100% te vinden en te erkennen.

02:41:28

Niet een beetje, niet om het andere maar. Het heeft geen zin om de ander te gaan… Als ik Joris ga erkennen met het doel om hem te manipuleren, om hem vervolgens mijn perspectief te accepteren, weg. Het werkt alleen maar als je het echt met liefde en overtuiging en volledige aanwezigheid doet. Ja. En de vraag zal altijd zijn, in zo’n geval, op het moment… Ik bedoel, deze kun je ook stellen, weet ik veel. Je hebt ruzie met iemand en jij vergeeft die ander wel, maar de ander jou niet. We weten allemaal dat uiteindelijk als ik vraag wat zal meer effect hebben. Dat je allebei niet vergeeft of dat één van jullie het wel doet. En die vraag komt bij geel- oranje-groen-levels heel vaak voor, want die vinden namelijk dat eerst de ander dat moet doen en dan doe ik het wel. Bij de groen-blauw-bruin komt die wat minder voor en zwart heeft die vraag niet.

02:42:45

In de kleurenbanden van de judo. In zwart is die vraag niet meer. Nou nee, dat was niet mijn intentie om dat aan te geven. Maar om te zien dat de vraag dus ook evalueert naar een punt dat je op een gegeven moment op een punt bent dat je de vraag niet hebt en ook niet meer, ja, dat je ook daarmee ook helemaal oké kan zijn. Dat je volledig in bewustzijn, volledig liefdevol aanwezig in dat je ruimte hebt voor de ander en de ander. Dan kun je zelfs kiezen om mee te gaan in het drama van de ander. Halleluja, gezellig joh. Leuk spelletje is dat. Dan blijft zij de prinses en mag ik de prins zijn. Dan doe ik alsof ik de prins ben. Dat soort spelletjes doe je dan. Nee, je beweegt dan mee met wat er is en uiteindelijk, kijk, hoe verder ik mezelf als leider ontwikkel, hoe meer dat ik uit die spelletjes kan blijven en de spelletjes bewust kan kiezen en bewust in de masculine en bewust in die en bewust in…

02:44:05

Dat allemaal bewust kan doen, terwijl hoe minder bewust ik ontwikkeld ben, hoe eerder dat ik getriggerd word als leider en hoe eerder ik mijn papa-mama spelletjes aan het uitspelen ben met anderen in plaats van bewust leiderschap aan dit bedrijf te geven. En ik weet niet hoe lang het nog duurt voordat we deze bewustzijnsprincipes, want deze principes zijn niet anders voor individueel geluk, relationeel geluk, kinderen opvoeden, bedrijven voeren. Wereldpolitiek is allemaal exact hetzelfde als je het mij vraagt en ik weet niet hoe lang dat we nog nodig hebben dat deze principes op wereldniveau maar het begint in ieder geval met dat wij dit gaan doen… En met onze bedrijven en onze teams. Ja, je hebt gelijk. Ik bedoel… Nou, het is gewoon het meegaan. Kijk, als je iemand in het team hebt die om wat voor reden dan ook een bepaalde onzekerheid heeft en bevestiging nodig heeft dat die mag blijven in het bedrijf, bijvoorbeeld, dan kun je wel zeggen, ja, maar je hebt toch een vast contract, je hebt het toch al één keer doorgenomen, ben klaar, natuurlijk mag je blijven.

02:45:31

Maar als die persoon een week later weer komt en je voelt weer in het gesprek, ik heb, ja, ik weet niet of ik me al mag… Het kan zijn soms dat je vaker gewoon bevestigingen gaat geven van… Ja, natuurlijk. En dat… Even kunnen ontspannen dat het nodig is voor die persoon. En dat is niet een spelletje spelen, maar het is wel meegaan in een onwaarheid van het ego of van de identiteit van een ander. En daar kun je bewust voor kiezen. Ik kan ook zeggen… Ja, kom op, dat hebben we al drie keer beantwoord. Die vraag wil ik niet meer hebben. Dan… Ja. Ja. En soms moet ik wel zeggen helderheid en zeggen dat ik dit niet nog een keer met je ga bespreken, want hier moet je even zelf doorheen. Maar dat soort dingen pik je op in dat veld, welke van die twee.

02:46:23

Dat kun je ook weer niet beslissen, vandaag is het dit en morgen is het dat. En alles hangt af vanuit welk fundament je het doet. Dus op het moment dat je tegen iemand zegt… …ik ga hier geen antwoord meer op geven omdat ik er geen zin in heb… …is dat een hele andere benadering als ik ga er geen antwoord meer op geven… …want ik sta voor een grotere versie dan jij denkt dat je bent. Ik weet dat je deze vraag niet nodig hebt. En dan kom je uit een andere support-energie. Wij hebben het wekelijks, gewoon in elk stuk waarin de spanning omhoog gaat, omdat ik vind dat we nu dit moeten doen, we moeten een seminaar hebben met 100 mensen, En iemand anders zegt dat het mooi is als de zaal vol is. Dus in elk stuk waar onze spanning omhoog gaat, waar we in verschillende dingen zitten, is dat een oplossing en ontstaat iets magisch.

02:47:45

Het moment dat we niet in het derde perspectief komen en we gaan uit elkaar daar, dan gaan de mensen in het team zeggen… Dat niet uitmaakt hoeveel. En jij zegt dat er honderd mensen in moeten. Kunnen jullie eventjes overleg hebben? Kunnen jullie even duidelijkheid geven? Zitten zij ook in de hierarchische piramide. Dus het in het eerste en tweede perspectief blijven creëert dit soort fenomenen daarin. En ik denk dat als je zelf kijkt in je bedrijf en je kijkt naar de afgelopen week, dat je drie, vier, vijf situaties terug kan halen waarin je gesepareerd, in een residuusspanning bleef, terwijl jullie de relatie of het overleg verlaten hebben. En het is niet altijd zo dat je, als je een overleg hebt met zes mensen, dat je allemaal eerst in het derde perspectief moet zitten voordat je de meeting kan afgronden. Dat is ook niet zo. Er zit ook een individuele verantwoordelijkheid in iedereen.

02:48:51

En het moment dat je eenmaal weet waar we het over hebben, als je het valt en als je het niet valt om dat te gaan onderzoeken, het moment dat je dat een keer gevoeld hebt… Wordt dat ook weer je manier van kijken. Dus je hoeft niet op zoek te gaan, dan hoef je ineens niet twee polariteiten, want Joris zette net heel zwart-wit neer bijvoorbeeld over een seminar, maar wij hebben niet op die manier die gesprekken meer. Waarom? Omdat we in ieder gesprek al voelen van, oh ja, er is iets wat we nu niet zien. En we gaan dat niet zoeken, weten dat het komt. En meestalleen als we dat benoemen, Waar hebben we het nou eigenlijk over? Want weten dat morgen de wereld totaal anders uitziet. Net als wat ik zei vanmorgen, je bent vanmorgen op een manier hier binnen gekomen en je loopt hier straks naar buiten en er is iets gebeurd wat wij ook niet konden bedenken.

02:49:44

En als je dat weet, dat is al een derde perspectief. Vol nog in dit onderzoek. Ik denk ook dat, we hebben er nog geen boek over geschreven, er is nog geen methodiek hoe je reverse leadership de wereld inbrengt. Ik denk dat jullie mede onderdeel zijn van de mensen die dit mogelijk mee gaan onderzoeken. Niet omdat we de waarheid dan al weten, maar omdat we hier heel veel ellende en heel veel energieverlies en heel veel separatie en heel veel burn-out en heel veel dingen in ons eigen leven, in ons eigen bedrijf mee kunnen voorkomen of anders kunnen doen en daarmee een hele andere impact kunnen hebben op een groter geheel. Dus het moment dat je gewaarmaakt dat er twee polariteiten zijn in dit geval, en je laat mensen zelf daar naar kijken waar ze zich fijn bij voelen en wat ze willen. Dan ga je, bijvoorbeeld gebeurde dat ook, gaat de persoon zelf willen dat hij ook meer toch weer een doel gaat stellen?

02:51:12

Of ook die kant, als het gaat om vrijheid. Dus het gaat altijd om vrijheid. Het gaat nooit om, je zit meer links dan rechts en je zou moeten ontwikkelen daar naartoe. Nee, fantastisch dat je de kwaliteiten hebt om heel veel rechts te zitten, En op het moment dat er gewaarzijn komt op dat het beide vrijheden zijn, die voor elk persoon aanwezig zijn, dan ontstaat een intrinsieke behoefte om dat wat meer te ontwikkelen. Maar dit is een heel mooi thema, omdat ik denk dat, ik weet niet hoeveel mensen hier weleens een burn-out hebben gehad, toch wel een aantal. Hoeveel mensen hebben mensen met burn-out in het bedrijf gehad? Daar zitten veel mensen die eerder aan de rechterkant willen blijven zitten en minder meer aan de linkerkant. Geen sales meer, geen targets meer. En dat is prima om een soort van heling plaats te laten vinden, maar uiteindelijk is het dienend ook aan hen, als ze de vrijheid weer hebben, om ook weer naar die andere kant te bewegen.

02:52:19

Maar het moment dat je dat te snel doet of onveilig doet, of ze het forceert daarin, dan is het heel snel een bevestiging van iets wat ze niet willen, en komen dan toch na drie maanden… Ja, dit is toch niet helemaal wat ik ervan verwacht had. Het is toch niet helemaal voor mij? En dan zijn ze na drie maanden weer weg. En dan heb je eigenlijk een heleboel energie gegeven, maar iets te snel. Ja, dus hoofdlijnen. We hebben al een heleboel benoemd. Hoofdlijn, individuele ontwikkeling, teamontwikkeling in het collectief, de beweging van individu naar… Collectief de beweging van spreken voor wat ik wil naar het spokesperson voor het groter geheel. Je ziet al vanzelf, en daar kunnen we ook nog heel veel over vertellen, maar dat doen we vandaag niet, dat daar ook hele andere werkvormen bij passen. Daar passen niet grote teams, je kunt niet met 12 mensen hier tegelijkertijd…

02:53:25

Met dit soort dingen. Daar zitten kleinere teams in, daar zit een andere flow in, daar zit een cyclische beweging in. Er zitten een heleboel facetten van je bedrijf gaan langzaam andere vormen aannemen omdat mensen merken dat om in die flow te blijven dat ze andere omstandigheden nodig hebben. Dat ze nodig hebben om op meerdere plekken te zijn. Dat ze online-offline moeten verbinden. Dat ze met maximaal drie bij elkaar kunnen zitten in zo’n groepje en niet met zes. Omdat dan met zes er toch een aantal dynamieken niet werken. Nou en zo zitten er een heleboel dingen die je waarschijnlijk al weet en al aan het leren bent als je zeg maar meer in de reverse leadership gaat begeven. We gaan een korte pauze, plaspauze, Ja, het is een korte pauze, want daarna, dat weet Joris ook nog niet. GELACH. Tot vijf voor drie? Ja, het is gewoon echt even 10 minuten pakken wat te drinken.

02:54:25

Dadelijk gaan we iets doen wat voelt als een pauze. Ja? Je gaat dadelijk iets doen en dat gaat voelen als een pauze, maar ik wil dat wel graag met z’n allen doen. Mag ik even iets zeggen over je boek? Anders valt hij dadelijk zo ergens tussen soep, aardappelen en weet ik veel wat. Wil je zelf iets zeggen? Verrassing. Ook voor ons als een verrassing. Eigenlijk ook voor mij. Dat je hier bent was ook een verrassing. Ik heb dit boek geschreven. Ja, heel kort. Ik heb al heel lang gewerkt bij ING. Toen ging ik eigenlijk op mijn werk. En alles werd mooier en beter. GELACH. GEROEZEMOES. Ik hoop dat er zoveel deuren open in harten en plekken. Dat het gewoon komt, dat je weet van oké, ik ben goed, ik ben een liar. En als ik weet wie ik ben, als ik mag zijn wie ik ben.

02:56:29

En helemaal, ja, jezelf mag omarmen. Ja, dan wordt het heel erg mooier. Ik heb net vrijdag 2000 voor deze boeken gekregen. Dus ik heb er voor jullie. Ik ben hier om te serven, om de space te houden zodat iedereen kan groeien en kan bloeien. Wil je een foto? Ja, zeker. En dadelijk gewoon bij die tafel. We hebben net het hele altaar volgelegd. Je bent hier vandaag omdat je eigenlijk gisteren een boek, één boek naar Joris zou brengen en in plaats daarvan kom je vandaag veertig boeken naar iedereen brengen. Ja, we waren hier ook in het militaire festival. Ook in het werk, niet hier alleen, maar ook bij het museum. En we waren hier allemaal gewoon samen. Waarin we elkaar upliften. Het is een festival dat we ooit geïnvloedd hebben. Iedereen doet het omdat hij weet, oké, dit is zo mooi om te doen met elkaar.

02:58:03

Ik denk dat, zeg maar, wat, ja, zo iets geïnvloedd is, dat je gewoon echt, als je draai gevonden hebt, en als je weet, oké, hier sta je voor, dan is Nou ja, 24 uur. Helemaal goed, I get you. Dankjewel, dankjewel. Dus straks, hier liggen ze. Neem er één mee en laat me weten hoe het was. Ik moet het hier rechtop zetten. Wat heb ik gedaan? Helemaal goed. Iemand vroeg al in de zaal, gaan we nog even yoga doen? Dan gaan we een volgende keer. Gaan we yoga doen? Hier? Oh, is goed. Ja, we hadden dus net een gesprek, wij kenden elkaar dus niet voor vandaag. Maar wel dat je op een gegeven moment door hebt dat we met z’n allen in een soortzelfde beweging zitten. Alleen iedereen in z’n eigen vorm. En ik ben dan heel blij dat jij er bent met jouw vorm. Omdat het mij weer wat meer ruimte geeft om bijvoorbeeld net de andere kant wat meer te belichten.

02:59:17

En die polariteiten waar we het al een beetje over hadden. Wij hebben echt even een tijdje het gevoel gehad. En ook in uitvoering juist heel erg de wat zachtere kant opgezocht. Die feminine driehoek, echt verkend tot op het bot, totdat de anderen er helemaal chagrijnig van werden, omdat wij effortless zaten te wachten totdat het licht tot ons kwam. Om vervolgens ook weer die andere kant zuiver te maken, die masculine kant. Ik zoek even een bruggetje. Ik heb geen ander bruggetje dan dat ik roep abracadabra. Waarom staat dat op mijn arm? Waarom abracadabra? Wie weet wat het letterlijk betekent? En iedereen die het al een keer van mij gehoord heeft, mag het niet zeggen. Is er iemand die het nog nooit van mij heeft gehoord, maar die wel weet wat het betekent? Ja? Ja, oké, dan mag jij het zeggen. Het ging over wat ik realiseerde.

03:00:22

Ja, ja. Abracadabra is Armeens en het betekent letterlijk ik creëer met mijn woord. I create as I speak. Het heeft heel veel lagen. Je kan deze afpellen tot op het bot. Een wat simpelere versie zou je kunnen zeggen, ik creëer met mijn woord, is ik creëer met mijn commitment. Waar ik mijn woord aan geef, zal gebeuren, mits ik integriteit leef met mijn commitment. Het moment dat ik ergens een belofte doe en ik kom die belofte na, zal er dus een resultaat zijn in een soort van lijn met die belofte. Je doet dit de hele dag, by the way, want het gaat niet alleen over de beloftes die je heel bewust maakt met het doel om iets positiefs te creëren, maar iedere stelling die je in je systeem hebt zitten, bijvoorbeeld de stelling ik ben het niet waard, is ook een belofte. Een belofte maakt schuld.

03:01:23

Guess what? Dus dat is abracadabra op individueel, persoonlijk level, mentaal stukje, je woord gebruiken. Maar abracadabra zit in zoveel dingen. De manier waarop jij je uit, dus uiting geeft, woorden geeft, kleur geeft, je beweegt, je maakt niet uit. Alles wat je naar buiten brengt is een abracadabra. Zo zal de realiteit zich gaan vormen naar jou of naar dat wat op die manier uit je komt. Geldt ook voor je bedrijf. Be the change you want to see in the world. De uitspraak van Gandhi. Gaat ook hierover. Omdat namelijk het moment waarop jij een uiting bent van de verandering die je daar wil zien, abracadabra. En dat klinkt soms wat flauwig, alsof alles maar maakbaar is op ieder level en we met een toverstokje… Ik verander jou in een kikker kunnen zeggen en dat dan iemand in een kikker verandert, maar uiteindelijk… Als je gaat kijken naar het gemak waarmee jouw woorden en uitspraken zich manifesteren in de wereld, kun je zien dat daar wel iets van waarheid in zit.

03:02:42

En of dat makkelijk gaat of niet makkelijk gaat, heeft te maken met hoe betrouwbaar ben je. Hoe veilig is het om helemaal jou te zijn? En hoe veilig is het om helemaal in de essentie van jezelf of je bedrijf te kunnen staan? Want hoe veiliger het is, hoe meer zelfvertrouwen je hebt. En hoe meer zelfvertrouwen je hebt, hoe meer vertrouwen er is. Dan kun je dat zelf weglaten. En hoe meer vertrouwen er is, hoe makkelijker jij je woord en je hele hebben en houden, een toewijding, een overgave, kan geven aan dat doel wat je hebt. En dan komt er pas die feminine draagkracht bij, maar abracadabra is een hele masculine manier van kijken naar hoe ik de werkelijkheid om me heen creëer. Alles waar jullie vanmorgen mee zijn gekomen, en ik weet dat er nog veel meer is als je even verbindt met wat je vanmorgen besproken hebt, van waar mag het nou naartoe met leiderschap?

03:03:45

En het kan zijn, wat is het resultaat ervan of wat is er voor nodig? Maar wat als dit allemaal dingen zijn waar we gewoon zelf in te staan hebben, waarin we gewoon zelf als individu eerst, en als je dat gemasterd hebt met je directe omgeving, waar kan je dat met je gezin of met je team of met je directe collega, met je compagnon, gaan doen? Gaan verkennen, veel meer die ander inspireren om het potentieel van de relatie, maar ook van wat daar het derde perspectief nog kan zijn, en vervolgens je bedrijf of een grotere groep of misschien wel een hele community of zo niet, een hele wereldbevolking. Ik weet niet meer hoe ik deze zin begonnen ben, dus ik weet ook niet of ik hem nou af heb gemaakt. Maar het maakt niet uit, want volgens mij vatten jullie wel waar ik het over heb.

03:04:45

En als je dus gaat zien dat je daar wel degelijk invloed op hebt… …en niet hoeft af te wachten of de vraag hoeft te stellen… …of we hoeven niet met z’n allen een wetenschappelijk onderzoek te gaan doen… …of we over twintig jaar, over veertig jaar of over tachtig jaar pas daar zijn. Want dat hele onderzoek heeft geen zin. Wat wel zin heeft, is gewoon voor waar jij bent… Als individu, als groep, als team, als bedrijf, als community, om vanuit die plek een volgende stap te zetten. Want vaak gaat het over een volgende stap zetten. Omdat er steeds een nieuwe laag te verkennen is. Elke keer als ik denk, nu heb ik het derde perspectief, blijkt dat toch het tweede perspectief was, naast de optelsom van die andere twee. Je kan steeds opnieuw dat rondje lopen. Alleen je komt wel steeds een laag verder. En of dat nou is met meer impact of meer diepgang, langer, sneller, korter, groter, linkser, het maakt niet uit.

03:05:45

Maar het begint wel met die stap zetten in het weten dat er een abracadabra-energie beschikbaar is, dat er een derde perspectief is, dat het barst van de mensen die liever naar potentieel kijken dan naar het resultaat. Reverse feedback is feedback geven op het potentieel in plaats van feedback op het resultaat, om maar iets te noemen. Dus dat is een van de dingen die wij teachen. Maar voordat je iemand anders feedback kan geven op zijn potentieel of op haar potentieel, alhoewel, volgens mij hebben jullie dat supermooi gedaan daarstraks al en doe je dat al vaker, maar je kan het maar doen in de mate waarop je het ook bij jezelf kan. Het is niet zo flauw als je kan alleen maar zoveel houden van een ander als van jezelf. Zo zit die niet helemaal, maar je kan wel begrijpbaar zijn voor een ander. Jullie kunnen mij alleen maar vatten en begrijpen over wat ik hier aan het vertellen ben, tot het level waar ik het zelf snap.

03:06:51

Dus je zult zelf doorheen moeten werken op het moment dat je ziet dat je een verschil wil maken of dat je iets wil veranderen in een ander in je omgeving. En of dat nou die ene persoon is met dat minnetje waarvan je zeker weet dat jij dat niet hebt. Of het is een hele beweging in je bedrijf waarvan je het gevoel hebt dat het de verkeerde kant op gaat. Ga eerst maar eens zelf in de energie, in de verandering stappen die je zo graag aan de buitenkant wil zien. We hadden het vanmorgen ook over die meerdere lagen of dat lichaam, dus dat er een stuk is waarin we al veel meer zien dat het niet alleen maar gaat over wat je met je hoofd kan beredeneren, met je mind, met je gedachten. En gelukkig hebben meer en meer mensen dat door. Maar dat het ook een fysiek iets kan zijn.

03:07:47

Sommige mensen weten gewoon vanuit een fysieke respons of iets goed is of niet goed is. Andere mensen kunnen het vanuit hun emotionele lichaam aanvoelen. Of iets klopt of niet klopt, of ze links of rechts moeten. En ik ben echt heel blij dat er steeds meer bewegingen zijn om mensen te helpen om dat te leren voelen. En wij hebben bijvoorbeeld wel heel veel oefeningen die dat faciliteren om dat te leren. Maar de echte teaching zit wat mij betreft veel meer in bijvoorbeeld in yoga of in die routes. Die hebben wij niet. Maar we maken wel gebruik van het feit dat die lagen er zijn. Dat je die verschillende lichamen hebt en dat je die verschillende tentakels in kan zetten die voorbij gaan aan de mind. Dan zou ik vanuit de mind alleen maar werken of vanuit wat ik denk wat klopt of niet klopt. Nou ja, volgens mij weten we inmiddels dat dan een gekke route gaat ontstaan.

03:08:40

Bewustzijn is overigens echt iets anders dan wat je met je hersenen kan bevatten. Het is wetenschappelijk aangetoond dat bewustzijn blijft bestaan op het moment dat de hersenactiviteit stilvalt. Er is echt onderzoek nagedaan bijna doodervaringen, dus bewustzijn is echt iets anders dan je hersenactiviteit. Dus daarom is het ook zo goed om te kijken naar al die lagen. Oké, we gaan dus een oefening doen die gaat aanvoelen als pauze. …mits je daar in een soort overgave in gaat zitten. Dus als je nu heel edgy denkt dat je iets heel goed moet doen, dan wordt het hard werken. Maar ik ga je uitnodigen om de ontspanning te vinden, dus je ego te ontspannen. Je gaat zometeen bewegen, by the way. Rustig. We gaan gebruikmaken van het zevenkompas. Het zevenkompas zijn de zeven lagen die wij benaderen als het gaat over ergens meer dan alleen maar je mind. Ik ga ze heel snel in vogelvlucht door, want daarna gaan we een soort lopende, je kan zeggen meditatieve oefening doen.

03:09:53

Je gaat zometeen hier in de ruimte lopen met jezelf. Je hoeft helemaal niet bezig te zijn met anderen. Je kan een beetje slenteren. Maar door in beweging te zijn, gebeurt er iets anders met je cellen en met je lichaam. Want op het moment dat we alles alleen maar hier gaan vertellen, ben je alleen maar het hier aan het opslaan. Zo meteen ga je lopen en dan gaat Joris met je door de zeven lagen heen. Dus je hoeft ze niet nu te onthouden. Hij doet dat dadelijk nog een keer. Ik doe het in vogelvlucht, zodat je een beetje weet waar we het over hebben. Ik heb het al gehad over er is een fysiek lijf wat je als mens hebt, je lichaam, waar je vitaliteit huist. Als bedrijf waar je bestaansrecht huist, waar de gezondheid van je bedrijf zichtbaar is. Maar er zit ook hier aan de bovenkant een laag.

03:10:44

Vanuit het chakraperspectief, de Crown Chakra, je kan zeggen, je pijnappelklier waarmee je verbinding maakt met het universum, maar maak je hem wat nuchterder en wat platter, gaat het hierover het helemaal jezelf kunnen zijn of helemaal in lijn kunnen zijn met essentie, met purpose, met helemaal niet meer bezig hoeven zijn met al die dingen waarvan we benoemd hadden, van nou, konden we dat maar aan de kant schuiven. Dat zit ongeveer hier, dat je helemaal, wie ben je dan? Ga je laag naar beneden, kom je inderdaad bij dat mindstuk. Super handig om te hebben. Als alles afhangt van je mind, wordt het heel vermoeiend. Maar dit gebruiken voor inspiratie, voor goede ideeën, voor visieontwikkeling, heel fijn. Zelfexpressie zit bij de keelchakra, maar staat als symbool voor alles wat je naar buiten brengt. Het is niet alleen je woorden, maar het is, wat ik zei, abracadabra, alles. De auto waarin je rijdt, of vooral als je geen auto rijdt, kan dat ook zijn.

03:11:41

Ja, alles wat een stukje laat zien wie jij bent, is zelfexpressie. Weer naar beneden zit je hart. Hierin is de verbinding met de ander. De verbinding met jezelf, de verbinding met een mens. Maar het is ook de verbinding met je klant. De verbinding met een derde perspectief. Verbinden doe je vanuit hier. Voelen en verbinden. Weer verder naar beneden. Hier huist je oerkracht, je commitment. Dit is de meest masculine plek energie die we hebben. Hier zetten we grenzen neer. Hier zit begrenzing of onbegrensd. Hier bepaal je waar je ja tegen zegt en waar je nee tegen zegt. Oerkracht is hier. Op het moment dat we als vrouw een kind baren… …en als je dat zelf ooit gedaan hebt of bij een bevalling bent geweest… …of als man, als je ooit een vrouw hebt zien bevallen… Dan weet je pas wat kracht is. En dat doe je vanuit hier.

03:12:43

Dus ja, het komt er hier uit, maar hier gebeurt het, dames. Hier zit de oerenergie waarmee we dingen echt voor elkaar kunnen krijgen. Weer een stukje lager kom je bij het senssexualiteit of sekssensualiteit. Hier zit spelen. Als je hier inspiratie binnenkrijgt of een heel leuk idee, zeg maar een heel leuk idee, voel je dat hier. Opgewonden raken van een goed idee is eigenlijk heel fijn, maar we hebben een soort laag gelegd opwinding en verliefdheid en dat soort dingen. Maar eigenlijk is het niets anders dan, wow, dit is een idee waar mijn ego messen van ontspant. Leuk, spelen. Dus daar huist spelen met het leven, flirten met ideeën, hier huist… Wat kinderen vanzelf doen, die dat verhaal nog niet hebben, die lopen de hele dag de boel te verleiden en dingen voor elkaar te krijgen met een knip oog en lief kijken. Wij vinden daar inmiddels wat van.

03:13:47

Hoe vrij ben je daarin? Hier zit marketing! Dit is marketing! Hoe sexy ben je voor jezelf, voor je klant van de wereld? En dan tot slot wat ik zei, vitaliteit. Is het ook nog gezond? Want uiteindelijk, je kan al die zes lagen super vet allemaal hele toffe dingen mee doen, maar als je niet… Op het moment dat we fysiek ziek zijn, is er maar één ding belangrijk en dat is beter worden. En dat geldt ook voor alle processen en alle bedrijven. Zie, ja, abracadabra, zevenkompas. Je kan je schoenen aandoen, maar je mag ze ook uitlaten. Het mag ook op je sokken. Eh, we laten alles staan, he? Dat je hier kan lopen, ja. En? Halleluja! GELACH Abracadabra! Ook dat is een goede reminder, weet je? Uiteindelijk zijn we op de wereld om elkaar te herinneren aan wat waar is. Nou, als dat jouw manier is om jezelf te herinneren aan wat waar is…

03:15:10

All good. All good. Maar is er iemand die iets kan delen? Heeft er iemand bijvoorbeeld een vet plan? Of heeft hij gezegd… Wat ik nooit had bedacht, vanmorgen dat ik dat zou gaan doen, ga ik nu toch doen. En door het hart op te zeggen… Gaan wij als hele zwerm met je meebewegen of heb je gewoon een leuk inzicht ofzo? Of halleluja maar ook. Ik woon in de gemeenschap. En soms zijn mensen, ik denk dat mensen boos op me zijn. En wat ik dan normaal ga doen, is dan ga ik ze blokken. Dan zorg ik dat de woede in hen opkropt, dat ik het niet over me heen krijg. Maar vanavond aan de eetavond, we hebben communityavond, Maar ik ga dan gewoon zeggen, hé jongens, ik wil gewoon voordeel eten, wil ik gewoon even delen. Speelt er iets? Of zijn er frustraties? Dat mag persoonlijk zijn.

03:16:08

Lucht je hart. En dat eerst even met de handen vast, wat we altijd doen. Ik merk dat ik het eng vind, want ik ben bang dat ik dan dingen over meegaan. Mooi. Dank je. Zijn jullie aan het overleggen? Zullen we het zeggen? Zullen we het zeggen? Kan ik het zeggen? Kan het in de groep? Ja, oké. Nice, mooi, dank je. Ik wil meer vanuit het masculijn eigenlijk, en dat is veel meer dan lang geleden, echt meer aan doen, dus gewoon weer, ja, actie en ook spullen in de buurt ook, maar echt dat het combinerend is. In samenwerking met andere mensen, echt. Om een persoon te lichten, en je weet dat je eigenlijk een licht en die, en dan ligt er die samenrol. De masculinie wil terug, welkom in het proces. Ja, mooi. Thanks. Linne? Ja. Ik voelde eigenlijk de masculiniteit heel simpel vaak. En dat was zonder te spreken.

03:18:07

Ik wilde eigenlijk helemaal niets spreken. Ik merk wel dat het zo mooi is, zo’n betaalbaarheid. Het is gewoon waar de aarde zit. En ik vind het heel belangrijk dat ik in mijn systeem zou werken. En aan deze kant ook. Je komt ook van die kant. Mooi. Als je inderdaad wat meer in die graaste van de vrouwen een stuk bij mij stond, want ik ben dat masculine altijd geweest. Dat je die ruimte gewoon kan gaan voelen en vanuit die ruimte gewoon een stukje speelzijd en dan gebeurt er nog wel van alles wat je niet in alles hebt. Want dat komt dan wel, weet je. Ja, dat, die ruimte ervaren. Het komt hoe dan ook goed. Had jij dat lied vanmorgen op je tafel? Ja, uiteindelijk komt alles goed. Uiteindelijk komt alles goed. Zo niet, dan toch. Als het nog niet goed is het nog niet het einde.

03:20:27

Son. Ja. Dank je. Ja. Het is fijn hoe jij even in een paar zinnen nog een aantal dingen aanhaalt die vandaag de revue zijn gepasseerd, die je inderdaad mee mag nemen als een take-away. Dat afhankelijk van waar je bent, dat is sowieso altijd je startpunt. Als iemand vraagt waar moet ik beginnen? Nou, ik stel voor waar je nu bent. En dat als je vertrekpunt een hele masculine benadering is of een heel erg gestructureerde, dan kan het zijn dat je de uitnodiging voelt om dat andere stuk wat meer te verkennen. Of precies andersom. Of misschien heb je de afgelopen tijd wat heel mooi gemixt en ben je nu klaar voor daar een derde perspectief op te ontwikkelen. En uiteindelijk de kaders neerzetten, zeg maar, een speeltuin met een hekje, speelt op de een of andere manier vrijer, heeft meer veiligheid en meer duidelijkheid en kun je wilder losgaan op alles toestellen dan er staan.

03:23:01

Dan zeg maar een soort open gebied met oneindige mogelijkheden en het kan alle kanten op. Het neerzetten van je eigen kaders of je eigen fundament leggen en zeggen zo, en vanaf hier doe ik het, dit is mijn vertrekpunt en ik ga de volgende lagen verkennen, ja, dat geeft een soort vrijheid. Of dat nou voor jezelf is met kleinere stappen of met kleinere plannen of keuzes, of voor een bedrijf met grotere stappen of voor anderen. Het moment dat je voelt dat je voor anderen een pad vrij te spelen hebt of te helpen bij het laten emergen van het pad, ja, dan geldt dat daar ook. Eerst het fundament, eerst de basis, eerst de context. En ik geloof dat wij nog nooit zo gestructureerd… …als vandaag een programma hebben doorlopen. En dat komt ook omdat we nu voor het eerst, na heel veel jaren… …een soort outline hebben van acht thema’s, acht modules…

03:24:01

…waar we vandaag met jullie ook doorheen zijn gegaan. En doordat we die acht modules een soort van helder hebben… Hebben we dus vandaag ontdekt dat daar op zich alles wat we hebben in past. En we hebben vandaag echt niet alles gegeven wat we hebben, maar we hebben wel een structuur gehad waarin wij vandaag best vrij hebben kunnen bewegen. Waar eerder het wat moeilijker is of zoeken naar de woorden of shit, het hadden we beter moeten voorbereiden, is het nu veel meer in een flow ook voor ons. Dus dat hopen we ook aan jullie over te dragen. Want als je dat doet, als je een soort basisfundamenten neerlegt, als een masculine draagvlak en je gaat daar vervolgens opstaan en veel minder vanuit dat plan en act handelen, maar veel meer, oké, mijn plan ligt er, maar wat voel ik aan? Wat gebeurt er? Wat is het volgende wat ik ga doen?

03:24:51

En niet alleen maar vanuit dat hoofd, maar juist vanuit al die andere lagen. Wat ik zei, we hebben die acht modules. Die heb je vandaag doorlopen, zonder dat je het doorhad. Ik schrijf ze gewoon even op, dan kijk ik maar of je ze herkent. Waar is Joris mee begonnen eigenlijk? Weten jullie dat nog? Bewustzijn en met de vraag wat de fack is, de bedoeling. Bewustzijn, de bedoeling, context, het fundament waar je op staat, mag je allemaal onder één noemer pakken. Omdat namelijk afhankelijk van waar je bent en het proces wat je in wil gaan, moet je na gaan denken over je fundament, of moet je iets gaan doen met je bewustzijn, of moet je gaan kijken wat de context is waarbinnen je zit. Dus zowel het woord als de handeling, kijk maar wat resoneert. Maar wij gebruiken het woord fundament, Als ik een fundament heb van waaruit ik vertrek, of als er een context is waar ik naartoe wil bewegen, of als er een bewustzijn is wat ik wil vergroten, ga ik toch echt eerst kijken naar what’s going on.

03:26:12

En dat is, wat is je heerstende paradigma? En dit geldt voor iedere verandering die je in gang wil zetten of verruiming van bewustzijn of beweging als individu, als team, als bedrijf. Eerst licht schijnen op what’s going on. Wat is het heersende paradigma? Wat zijn de heersende overtuigingen die de abracadabra in stand houden die je niet meer wil? Ja, eerst naar kijken. Je kan ook zeggen het paradigma genaamd jij, de illusie doorbreken. Om vervolgens krachtvrij te spelen, en ik had hier Engelse termen, want Engels klinkt toch altijd net lekkerder en heeft een andere frequentie in zich. Unleash the power. En eigenlijk gaat het over het vrijmaken van je kracht door het slachtofferschap op te geven en eigenaarschap te nemen. Ownership was een van de termen die erop kwam. Eigenaarschap. Wat het ook is, welke kant van jou, je bedrijf of wat er ook aan de hand is.

03:27:18

Zelfs alles wat er in de buitenwereld aan de hand is. En of het nou oorlog is of een energiecrisis of wat het ook is, kun jij eigenaarschap nemen over jouw positie daarin. En zodra je dat kan, Eigenaarschap nemen, dan maak je kracht vrij en dat is een masculine potentieel. Waardoor je daadwerkelijk potentieel… Kunt gaan onderzoeken. Maar je moet dat eerst doen. Je moet eerst weten wat het paradigma is waar je vandaan komt en weten waar je tot dat moment slachtofferenergie hebt gezeten of nog geen eigenaarschap hebt genomen om te openen naar die eerste laag van potentieel. Maskuline potentieel om vervolgens feminine potentieel in te tunen, ruimte maken, Erkennen dat je bij god niet weet wie je bent, wat je doet en waar het allemaal naartoe gaat. En dat als je daarin gaat ontspannen, dat dan eigenlijk je daadwerkelijke jij en alles wat daarin mogelijk is, vrijkomt.

03:28:25

Om uiteindelijk stappen te kunnen gaan zetten in die richting, hebben we het ook gehad over dat je het lef moet hebben om… Die donkere kanten omarmen, om onaardig gevonden te worden, om nou eenmaal die klootzak of dat kutwijf te zijn, wat af en toe op nare strepen gaat staan, of gewoon simpelweg bent wie je bent en even nergens zin in hebt of niet hoeft te lachen of keuzes maakt met je bedrijf, die misschien niet populair zijn in de wereld, maar wel juist zijn in de lijn met waar jij voor staat of waar je bedrijf voor staat. The courage to be disliked. En dit is gewoon de sexy term voor schaduwwerk. Schaduwwerk is wel heel vet, maar kan ook een beetje bedreigend overkomen. Maar dit is gewoon het lef ontwikkelen. Vervolgens gaat het over het derde perspectief. Je kan zeggen reverse everything. En open up of let the third emerge.

03:29:32

En daar hebben we naar gekeken om vervolgens ons te realiseren dat Abracadabra het werk kan doen. De stift is bijna op, goed hè? Ja, maar je gaat het uiteraard nog allemaal van ons terug horen. Het is ook Abracadabra, ik creëer zoals ik spreek, niet zoals ik schrijf. Be the change, Joris. Be the change. Be the change. En je kan, ook deze heeft allerlei lagen, maar uiteindelijk gaat het erom, als je dan een heel proces doorloopt, met jezelf, met een team, met je partner, met weet ik veel wat, realiseer je tot slot altijd dat jij degene bent die de verandering kan zijn om hem te activeren. Dit hebben we vandaag doorlopen en dit is gewoon eigenlijk het model wat we in al onze dingen doen. Dus of het nou individuele trainingen zijn of één-op-één trajecten of een halfjaartraject in de business circle. We gebruiken altijd deze fundamenten.

03:30:48

En daar gaan we op in, afhankelijk van waar de groep is of waar het individu is. We starten, ik denk over 2 weken, maximaal over 3 weken, een 10-weken-programma. Maar dat is voor maximaal 10 personen, een online programma, dus niet hier. Dat wordt een beetje qua… Wie van jullie heeft mindfulness-training gedaan? Dan heb je namelijk hoeveel… Oh, echt heel weinig. Oh, is dat niet meer? Mindfulness gebruik ik vaak omdat dat een acht weken is met iedere week een soort 1 à 2 uur live contact… …en wel tussendoor doe je een soort eigen oefeningen. Dat gaan we hier dus ook mee doen, maar met maximaal tien mensen, dus uit deze groep alleen. Want we willen dat eigenlijk aangaan met tien mensen uit deze groep of mensen die dit al een keer gehoord hebben. Omdat wij aan de hand daarvan de filmpjes gaan opnemen en een werkboek gaan maken en de huiswerkopdrachten gaan vormgeven.

03:31:43

Dus als je interesse hebt om aan te haken in acht weken met ons door dat materiaal heen gaan, dan moet je dat even laten weten. Deze outline of die acht modules als thema’s zijn voor iedereen vrij te gebruiken. Dus als iemand zegt van hé, maar dat is handig. Dit is een fijne route om in mijn coachpraktijk of in mijn eigen teaching te gebruiken. Er zit geen copyright op. Het mag je gewoon zo gebruiken. Hebben wij ook niet bedacht. Het is ook maar een beetje tot ons gekomen. Maar als je er meer over wil leren of als je het gaaf vindt om het met ons verder te verkennen, dan hebben we natuurlijk een heleboel op de plank liggen. Daarover. Yes? Ja, wie voelt van… Wauw, dit zijn thema’s waar ik de rest van de komende jaren mee aan de slag ga. Wie voelt wel van, oké, dit is wel een stukje leiderschap, deze vormen, die combinaties.

03:32:44

All right, all right, goed. Nou, ik hoop dat we jullie daar in ieder geval op hebben kunnen inspireren. We gaan het seminar afronden. Voor de mensen die zeggen dat ze het leuk vinden om erin te duiken, zijn er tien plekken om die acht weken in te gaan. Ik vind het natuurlijk ook heel gaaf als jij of jouw team dit binnen je organisatie wil doen. Dus voel je vrij om ons te contacten. Nee, dat gaat andersom. Nee, we zijn echt superblij dat jullie hier allemaal waren vandaag. We gaan jullie allemaal afzonderlijk echt even benaderen, ook om op te halen… Over vandaag en ook om te kijken wat we daarin nog voor je kunnen doen. Helemaal goed. Er is nog een drankje. Wij zijn nog even hier. Zijn er nog vragen? Voordat ik nog een laatste andere vraag ga stellen. Oh, fijn. Het is ook gewoon zoveel informatie.

03:33:43

Is iedereen blij? Ja. Oké, wil iemand daar nog iets over? Wil iemand nog iets kwijt? Moet iemand nog een laatste… Ik denk dat we daar allemaal hier zijn. Ik wil graag overweldigd zijn. Supermooi. Supermooi. Mooi. Dat hoor je nooit meer hetzelfde vanaf nu. Nee. Nee, dank je. En je raakt even iets. Ik bedenk me dat we één ding helemaal niet hebben verteld of hebben uitgelegd of één metafoor nog niet hebben gebruikt. En dat is die zwerm. Die heb je maar een beetje genoemd. Een beetje. Maar de energie van een zwerm is wel waar wij naar kijken. Een zwerm trekvogels vliegt naar het zuiden. En er is niet één vogel die precies weet hoe hij daar komt. Die komt daar alleen maar door af te stemmen op de zes vogels om hem heen. Dat is hoe ze vliegen. En dat is wat we hier ook proberen te doen.

03:35:55

Of waarom we het hebben over wie zijn die zes om je heen. Ga zwermen. Ga zwermen en vlieg zo met z’n allen. En sluit je maar aan. Kom maar. Heel goed. Nou, ik rest me niks anders dan jullie te bedanken. En ons. Dank u. Drankjes achter hen. Tot snel. Muziek.

Het leven is iets héél bijzonders!

Maar soms moet je daar even aan herinnerd worden.

Regelmatig deel ik mijn bevindingen en reflecties over het leven. Dingen die ik ben tegengekomen die me opvielen, me verwonderden. Zoals dat vergeven niet de handdoek in de ring gooien is, maar ruimte voor jezelf creëren. Of dat een breakdown het begin is van een breakthrough. Ik leer je op een andere manier kijken naar het leven, zodat je dit kan blijven vieren.

Dingen als deze, die ik graag wil delen met je. Zodat jij je leven net zo gaat waarderen als ik dat doe.

Wil je deze mails ontvangen? Leuk! Meld je aan, dan krijg je eens per week een mailtje van me. Geen poespas, geen ellelange mails, gewoon wat gedachtes.