Joris Swinkels - 15 oktober 2023

Reversed Leadership

Van ik naar wij.

Reversed leadership is een leiderschapsbenadering waarbij de traditionele hiërarchische structuur wordt ingevuld door een bottum up informatievoorziening. In plaats van dat leiderschap uitsluitend wordt uitgeoefend op basis van inzicht en informatie van personen met formele leidinggevende titels of hogere posities in een organisatie, wordt reversed leadership gekenmerkt door het idee dat leiderschap gebaseerd wordt op basis van informatie uit verschillende niveaus en functies binnen de organisatie.

De kerngedachte achter reversed leadership is dat iedereen binnen een organisatie onderdeel is van het totaal van het bedrijf, ongeacht hun officiële functie of titel. Het moedigt een meer inclusieve, diversieve en collaboratieve benadering van leiderschap aan, waarbij beslissers uitgenodigd om voorbij te gaan an louter eigen agenda en spreekspersoon te worden voor het organisatie collectief.

Dit concept benadrukt dat effectief leiderschap met een duurzame impact zich vaak niet kan beperken tot een zuiver top-down hiërarchie, maar eerder afhangt van de capaciteiten en bijdragen van alle teamleden, ongeacht hun formele positie. Het kan bijdragen aan een positievere bedrijfscultuur, verhoogde betrokkenheid van werknemers en verbeterde prestaties binnen een organisatie

Linker en rechter brein leiderschap

Ons brein heeft twee onafhankelijke samenwerkende breinhelften. De linker hersenhelft is gericht op orde, structuur, taal en details en wordt geacht de dominante helft te zijn in ons huidig leiderschapparadigma. Het is echter onze rechterhelft gericht op chaos en creativiteit die multidimensionaal harmonie en eenheid aan kan voelen en daarmee belangrijker is als CEO van ons brein. Ontwikkeling in de neuropsychologie spreekt dan ook van een verschuiving naar de functies van onze rechterbrein helft als de primaire leider en de linkerhelft als uitvoerder.

Ratio en intuïtie

Een effectieve leider combineert de bestaande principes van leiderschap (overwegend linkerbrein/ liniair/ masculien) met een meer intuïtief ( overwegend rechterbrein/ circulair/ feminien) leiderschap. Het is belangrijk op te merken dat deze stereotypen niet betekenen dat alle mannen of vrouwen automatisch leiderschap op een bepaalde manier uitoefenen. Mensen kunnen diverse leiderschapsstijlen vertonen, ongeacht hun geslacht.

Lineair leiderschap: Plan & Act

 1. Hiërarchisch: Vaste posities met vaste taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 2. Taakgericht: Focus op taken, doelen en resultaten. Het legt de nadruk op prestaties en effectiviteit en efficiëntie.
 3. Onafhankelijkheid: Deze stijl benadrukt vaak onafhankelijkheid en individualisme, waarbij de leider dominant is, de controle uitoefend en besluiten neemt.

Lineair leiderschap kent competenties die fundamenteel zijn aan de invulling van elke samenwerking. Verantwoordelijkheid, accountability, kraakheldere visie, strategische keuzes, heldere doelstellingen, nakomen van afspraken, openstellen voor feedback, leren, bijsturen, integratie zijn allemaal nodig om met een team of organisatie samen te bewegen.

Circulair leiderschap: Sense & Response

 1. Relationeel: Meer nadruk op relaties, empathie en samenwerking. Het probeert een ondersteunende en inclusieve sfeer te creëren. Resultaat is het gevolg van relatie!
 2. Zorgzaamheid: Deze leiderschapsstijl kan zorgzaamheid, begrip en aandacht voor het welzijn van teamleden en de organisatie als geheel te benadrukken. Veiligheid is een basisvoorwaarde om tot volle expressie van potentieel te komen.
 3. Delegatie: Feminien leiderschap is vaak meer bereid om verantwoordelijkheden te delegeren en teamleden te betrekken bij de besluitvorming.
 4. Consensusgericht: Het zoekt vaak naar consensus en probeert conflicten te vermijden door middel van open communicatie en overleg. Consensus is wat anders als middenweg. Het is het omarmen van twee perspectieven waardoor een derde perspectief mag ontstaan.
 5. Kort-cyclisch: circulair leiderschap werkt in korte cycli.

Het is belangrijk op te merken dat duurzaam effectief leiderschap niet gebonden is aan één specifieke stijl en aan integratie van zowel masculien als feminien leiderschap. In vele gevallen zal het bestaan uit het aanvullen van het bekende masculiene liniaire leiderschap met het circulaire feminiene.

Een organisatie bestaat uit allemaal individuen. Door gebruik te maken van informatie uit de organisatie, zowel rationele informatie als intuïtieve informatie en verschillende perspectieven te belichten, voelt de groep zich betrokken, creëer je draagvlak en maak je een meer duurzame beslissing voor het geheel. De snelheid van het geheel bepaalt immers het succes van de organisatie.

Reversed leadership kan een organisatie veel opleveren:

 1. Verhoogde productiviteit: Wanneer mensen een positieve mindset hebben, neemt persoonlijke verantwoordelijkheid toe, wat op zijn beurt de collectieve verantwoordelijkheid beïnvloedt. Dat zorgt voor minder uitval, meer productiviteit en betere resultaten op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
 2. Meer vertrouwen: Door medewerkers persoonlijke mentoring aan te bieden, betrek je hen bij de organisatie en laat je zien dat zij belangrijk zijn. Dit zorgt voor meer autonomie en verantwoordelijkheidsgevoel. Mensen voelen niet alleen dat het management vertrouwen in hen heeft, maar krijgen ook meer vertrouwen in het management. Vertrouwen is de basis voor een goede samenwerking en effectieve communicatie.
 3. Behoud van medewerkers: Door mensen in hun kracht te zetten, zodat zij hun werk met meer bezieling en begrip voor anderen zullen doen, zullen onderlinge relaties verbeteren en voelen mensen zich verbonden met elkaar en met de organisatie. Dit zorgt ervoor dat mensen graag bij een bedrijf willen komen werken en blijven werken.
 4. Eigenaarschap: Als elke medewerker zich gewaardeerd voelt en gehoord wordt, levert dit positieve energie op die zal doorwerken in het hele bedrijf. Medewerkers krijgen zelfvertrouwen en voelen een verantwoordelijkheid voor het grotere geheel, niet alleen voor hun eigen taken, maar ook op team- en organisatieniveau.
 5. Stimulerende omgeving voor teamwork: Wanneer uitdagingen zich voordoen, is een team meer bereid om mee te denken over mogelijkheden en oplossingen als de betrokkenen weten dat er naar hen geluisterd zal worden dat er een serieuze kans is dat hun ideeën in praktijk gebracht zullen worden.

Joris Swinkels: verbindende mentoring

Joris Swinkels staat voor business mentoring met bezieling. Joris kan met 20 jaar ervaring als ondernemer, trainer en mentor en zijn persoonlijke, bezielende en pragmatische aanpak duurzame verbinding maken tussen mensen in teams en organisatie.

Joris werkt met leidinggevenden en medewerkers op mens-, relatie- en teamniveau, maar altijd in een individuele setting. Een team of organisatie is een groep van individuen. Bedrijfsresultaat is een resultante van meerdere onderliggende dynamieken die met elkaar mee, maar vaker ook tegen elkaar inwerken waardoor veel team en bedrijfspotentieel onbenut blijft liggen.

Met individuele mentoring krijgt elke persoon de volledige aandacht waardoor Joris diepgaande en persoonlijke begeleiding kan bieden, afgestemd op de unieke behoeften, doelen en uitdagingen van die persoon. Een-op-een mentoring biedt een veilige plek en bevordert diepgaande zelfreflectie en ondersteunt de persoonlijke groei die nodig is om gedachten, gevoelens en ervaringen te verkennen en openhartige gesprekken te voeren. Intrinsieke groei zorgt voor duurzame bijdrage en geeft voldoening en zingeving.

Door op zoek te gaan naar iemands potentieel, motivatie en behoeftes, komt iemand in zijn kracht te staan zodat hij/zij maximale impact kan maken op het team en de organisatie. Zij zullen hun werk met meer bezieling doen en met meer empathie samenwerken wat ten goede komt aan de sociale cohesie binnen een bedrijf. 

De start

Reversed leadership vereist kwetsbaarheid en openheid van het management. Het management zal zich moeten openstellen om het bestaande leiderschap onder de loep te nemen en in te tunen waar openingen zitten voor een meer heel of verbonden leiderschap.

Commitment en voorbeeldgedrag van de directeur / CEO is essentieel. De 3 – 7 eindverantwoordelijke van een organisatie zijn het fundament, het voorbeeld van het denken en doen van de organsiatie. Elke verandering start daar van binnen naar buiten.

De route

Joris Swinkels werkt met vaste elementen, maar weet op basis van zijn kennis en ervaring dat de beste route op natuurlijke wijze ontstaat. De coaching start altijd met de eindverantwoordelijke persoon of personen. Die bepalen vervolgens welke volgende sleutelfiguren / belangrijke sparringpartners aan bod moeten komen en zo verder.

De vaste elementen die aan bod komen:

Mens, rol en verantwoordelijkheid

Relaties en team potentieel

Scaling up

Sessies van 2,5-3,5 uur, 1-3 x per maand

Thema’s die in de mentoring aandacht krijgen:

Hoe breng je rationele en intuitieve sturing het beste samen?

Hiërarchie is nodig om horizontaal samen te kunnen werken.

Bewustzijn van gekozen en natuurlijke hierarchie in een systeem.

Resultaat is een gevolg van relatie.

Spanning en ontspanning van een team als richting aanwijzer.

Potentieel: van oordeel naar support.

Feedback: van frustratie naar potentieel.

Presence en feitelijkheid vs perspectief en interpretatie.

De logica van groeps dynamiek.

Individuele accountability in een collectieve responsibility.

Het breken van afspraken breekt een organisaties in het kwadraat.

Afspraken waarmaken bouwt een organisatie in het kwadraat.

De vier onderliggende vrijheden voor krachtige leiders.

Reversed in-form-ation

The spokesperson of the collective (or whole) (De Rinkelaar)

JS Methode V1Downloaden

Het leven is iets héél bijzonders!

Maar soms moet je daar even aan herinnerd worden.

Regelmatig deel ik mijn bevindingen en reflecties over het leven. Dingen die ik ben tegengekomen die me opvielen, me verwonderden. Zoals dat vergeven niet de handdoek in de ring gooien is, maar ruimte voor jezelf creëren. Of dat een breakdown het begin is van een breakthrough. Ik leer je op een andere manier kijken naar het leven, zodat je dit kan blijven vieren.

Dingen als deze, die ik graag wil delen met je. Zodat jij je leven net zo gaat waarderen als ik dat doe.

Wil je deze mails ontvangen? Leuk! Meld je aan, dan krijg je eens per week een mailtje van me. Geen poespas, geen ellelange mails, gewoon wat gedachtes.