Joris Swinkels - 16 oktober 2023

Nieuw leiderschap

De bedoeling.

Dus als we gaan kijken naar wat is de bedoeling van leiderschap? Waarom is er iets wat leiderschap heet? Waarom is leiderschap er? Wat doet leiderschap? Hoe is het als het er niet zou zijn? Wat zou er dan missen? Wat is de bedoeling van leiderschap in zichzelf? Dan op datzelfde spectrum van bovenaan het goddelijke of het gewaarzijn en beneden het aardse, gemanifesteerde leven en in het midden de storyline, onze interpretatie ervan. En ik zie overigens nog een vierde lijn die heel belangrijk is om te zien in dit leiderschap, want daar gaat reverse leadership over. Maar dan zie ik als eerste op die awarenesslijn bovenaan dat er binnen het goddelijke, binnen het opmerk, binnen het gewaarzijn, daar is geen ordening, daar is geen richting geven, daar is alles de richting. Het alles, dus het creëren van het alles, de beweging van het creëren van het alles, is daar het hoogste goed van leiderschap, maar dat is dus ook Het negatieve zit daar ook allemaal in.

De uitverkorene leider.

Dus het alles, God zelf, de beweging, de intentie, als er een intentie zit in leiderschap, een beweging van het goddelijke, dan is dat het neerzetten van het spectrum van het alles. Als we naar de benedenlijn gaan, wat is de bedoeling van leiderschap in het aardse, daar zien we dat er wel degelijk ordening is dat er wel degelijk beweging is, het is creatie, het is beweging en dat in die beweging hebben verschillende onderdelen in die beweging hebben een andere rol, hebben een andere plek en als we er heel sec naar kijken is daar wel die plek, maar geen leiderschap. Leiderschap is wat wij ervan maken door er naar te kijken. We zeggen, de ene vogel vliegt voorop en de ander vliegt achter hem, dus wij projecteren dan dat de voorste de weg wijst. Maar dat weten we eigenlijk helemaal niet. Want de vogel weet dat hij naar het noorden vliegt, of naar het zuiden, maar dat weet die vogel zelf helemaal niet.

De toekomst van leiderschap?

Een vogel weet wanneer hij moet vliegen, maar die vogel zelf geeft dat niet door. Dus die vorm van leiderschap die wij daarin zien, dat is volgens mij het einddoel van de reverse leadership. Het volledig verdwijnen van het ik, het niet weten waar het naartoe gaat, het niet weten in welke constellatie en toch het maximale aan het geven zijn om bij te dragen dat we op het juiste moment naar het noorden vliegen of naar het zuiden. Met z’n allen in de rol waar we in zitten zonder dat we daarover overleggen, zonder dat we erover nadenken, zonder dat weten waarom. Als we naar andere dieren gaan kijken, maar dan gaan we dus het verhaal omhoog, dus op dat level is leiderschap een gezamenlijk fenomeen wat we niet kunnen, ja wat wel kunnen beschrijven, maar op het moment dat we het gaan beschrijven gaan we eigenlijk uit dat level.

Intuïtieve ordening.

Maar er is daar ordening en die is afwisselend en die is intuïtief en die heeft geen plan wat door de vogel zelf genicheerd wordt maar dat is een plan wat onderdeel is van het grotere plan wat daar uitgerold wordt met de seizoenen, met de temperaturen, met de windvlagen, met alles wat daar aan elkaar gekoppeld zit. Als we vervolgens nou op de tussenlagen naar het verhaal gaan, en we gaan kijken naar mensen, dan vinden we dat er in het meest basale niveau van mensen, waar we het een keer over gehad hebben in de business circle een tijdje terug, dat wij onszelf ook ordenen binnen een groep.

Ego ordening.

Dat wij een volgorde, het ego, hetgene wat vorm heeft, creëert de vorm door het te plaatsen ten opzichte van iets anders door de grens tussen het ene en het andere te bepalen en vervolgens zich te plaatsen ten opzichte van dat andere dus het ego construct van body and mind creëert altijd dat er een ordening is dat het zichzelf ordent ergens in groter, kleiner, beter, slechter ouder, jonger mooier, minder mooi, sneller, langzamer.

Het Ego ordent zichzelf om zichzelf te kennen.

En daarbinnen, als we daar naar gaan kijken, dan zie je dat bepaalde mensen dus een rol hebben binnen een geheel, waar we de sticker op plakken, dat die meer impact hebben, meer sturing geven, meer Leiden, meer richting geven, meer duwen, meer trekken, meer voorlopen, meer manipuleren. Dat de energie van sommige mensen, zonder dat ze het woord leiderschap in de mond genomen hebben, bij kinderen bijvoorbeeld, dat al meer ordenend, meer bepalend is voor de beweging.

Natuurlijk leiderschap.

In het onbewust leiderschap zie je dus al dat er op constellatieniveau al een hele grote ordening is waar je leiders zou kunnen uithalen, de natuurlijke leiders. Maar dat is een energetische ordening die misschien is die ego gedreven of Naarmate er meer boosheid of frustratie of energie in dat systeem zit, gaat die energie meer, of meer vrijer is een energie, meer de vrijheid om alles en de vrijheid om niets.

Als dat meer aanwezig is, gaat iemand meer uiten en die gaat meer zijn en meer richting geven en meer botsen en meer niks doen. En dus in de energetische vorm, in de constellatie vorm, gaan Mensen die vrijer zijn in hun vrijheid alles, vrijheid niets, op een prinsenniveau, die gaan meer leiderschap waarschijnlijk, meer invloed, beïnvloeding uitvoeren. En nu komt de vierde lijn, want dit is eigenlijk nog een heel onbewust niveau van wat wij leiderschap noemen. Het is een natuurlijk vorm van onbewust leiderschap.

Bewust leiderschap.

Dat wordt mogelijk bewustleiderschap als we er een label op gaan plakken en zeggen jij kan dat goed, jij moet die groep leiden, dan wordt iemand zich bewust dat hij dat doet. Maar nu komt volgens mij de vierde lijn en dat gaat over het bewustwordingsproces dat egoleiderschap, wat gebaseerd is op de vrijheid alles en de vrijheid niets, dat in die masculine energie we een soort van vastgelopen zijn, of in ieder geval dat we daar heel veel narigheid in creëren door de polarisatie van dat leiderschap, doordat we daar heel erg op ons eigen landje focussen, op ons eigen ikje focussen, krijgen we steeds ruzie tussen de landjes, en ruzie in de relaties, en ruzie met onszelf, en ruzie, en in dat stuk, daar komt door de ruzie, door de frictie, door de pijn, komt de beweging naar bewustwording, de evolutie naar een groter bewustzijn, naar meer ruimte, naar meer eenheid, naar meer liefde.

Reversed Leadership.

En dat is dus op deze lagen van leiderschap een beweging waarbij we, misschien moet ik zeggen het ego, waar zeg maar dat ego meer een reflectie aan het worden is van bewustzijn zelf. Het ego is geïnspireerd door wat bewustzijn doet. Het ego is geïnspireerd door het goddelijke en wil graag de reflectie worden van het goddelijke. Het wil niet de moordenaar en de Hitler worden, maar het heeft een intentie, een drive om het goddelijke, het eenheids, het liefde te gaan zijn, wat we steeds meer ervaren als we in een hoger bewustzijn komen. Als we door al die weerstanden van het ego heen, wat Ram Das zei, als we zo door de weerstand heen gaan van het ego weerstand, komen we in de blis. En naarmate dat we die ervaring steeds meer hebben, gaan we dus ook leiderschap veranderen. Dat is een beweging in leiderschap die minder naar het separerende ego, ik eerst, en meer naar het goddelijke, wat verantwoordelijkheid neemt voor het hele spectrum, door te gaan voelen en zelf te verdwijnen.

En dat is dus niet een weg naar boven of naar beneden, maar het is eigenlijk een soort, als het midden het spectrum is van het verhaal waar het ego en de vrijheid om alles en de vrijheid om niets beweegt, Zo voelt dit als een beweging uit dat midden, wat naar bewustzijn en wat vervolgens ook eigenlijk meer naar het aardse toe gaat en wat ook meer die vogel wordt, doordat het illusionaire ik wat in het midden zit aan het verdwijnen is en we puur bewustzijn worden en puur leven worden. En dat is de omgekeerde beweging dan de ego beweging die het reguliere leiderschap eigenlijk kenmerkt. En dat is waarom we het reversed leadership noemen.

Deze notitie liever in audio luisteren?

Samenvatting:

Leiderschap heeft verschillende betekenissen en doelen. Bovenaan het spectrum is leiderschap gericht op goddelijkheid en gewaarzijn, waarbij er geen ordening of richting is. Het hoogste goed van leiderschap in dit niveau is het creëren van alles, inclusief het negatieve.
Onderaan het spectrum, in de aardse wereld, is leiderschap gericht op ordening en beweging. Er zijn verschillende rollen binnen deze beweging, maar geen duidelijk leiderschap zoals wij dat zien.
In de natuurlijke wereld hebben dieren ook een vorm van onbewust leiderschap gebaseerd op energie en constellatie.
Het ego speelt ook een rol bij menselijk leiderschap door zichzelf te ordenen ten opzichte van anderen. Sommige mensen hebben meer impact en sturing dan anderen. Bewustwordingsproces brengt ons naar een hoger bewustzijn waarbij egoleiderschap wordt getransformeerd naar reflectie van goddelijkheid. Dit zorgt voor meer ruimte, eenheid en liefde in leiderschapsstijlen.
Dit proces wordt ‘reversed leadership’ genoemd omdat het tegenovergesteld is aan traditioneel ego-gedreven leidinggeven.

Outline:

Ik kan de transcriptie opsplitsen in de volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk 1: Inleiding tot leiderschap
Tijdstempel: 00:01 – 00:17
Onderwerpen: De betekenis en doel van leiderschap, de rol van leiderschap in het goddelijke en het aardse, interpretatie van leiderschap.

Hoofdstuk 2: Reverse leadership
Tijdstempel: 00:22 – 01:51
Onderwerpen: Reverse leadership als een belangrijk aspect van leiderschap, het goddelijke als bron van leiderschap, het creëren van alles en de rol van intentie in leiderschap. Hoofdstuk 3: Leiderschap in het aardse
Tijdstempel: 01:51 – 02:53
Onderwerpen: Ordening en beweging in het aardse, verschillende rollen en posities in leiderschap, de perceptie van leiderschap als de voorste in een groep.
Hoofdstuk 4: Leiderschap in de natuur en dierenrijk
Tijdstempel: 03:04 – 04:26
Onderwerpen: Ordening in de natuur, intuïtieve leiderschap in constellaties, het grotere plan en seizoensgebondenheid in leiderschap.
Hoofdstuk 5: Ordening en ego in menselijk leiderschap
Tijdstempel: 04:26 – 05:35
Onderwerpen: Het ordenen van het ego in menselijk leiderschap, het bepalen van grenzen en het plaatsen van het zelf in relatie tot anderen.
Hoofdstuk 6: Impact en invloed in leiderschap
Tijdstempel: 05:35 – 06:34
Onderwerpen: De impact van mensen op beweging en richting, onbewust leiderschap en het energetische aspect van constellaties.
Hoofdstuk 7: Bewustwordingsproces en evolutie in leiderschap
Tijdstempel: 06:34 – 08:52

Onderwerpen: Het bewustwordingsproces in leiderschap, de polarisatie en frictie in ego- leiderschap, de beweging naar groter bewustzijn en eenheid.
Hoofdstuk 8: Bewustzijn en ego in leiderschap
Tijdstempel: 08:52 – 09:58

Onderwerpen: Het ego als reflectie van bewustzijn, veranderingen in leiderschap naar verantwoordelijkheid voor het geheel.
Hoofdstuk 9: De omgekeerde beweging van reverse leadership
Tijdstempel: 09:58 – 11:01

Onderwerpen: Het verdwijnen van het illusionaire ego en de beweging naar puur bewustzijn, de omgekeerde beweging van traditioneel leiderschap.
Let op: De tijdstempels kunnen enigszins variëren, afhankelijk van de transcriptiekwaliteit.

Notes:

Wat is de bedoeling van leiderschap?
Waarom bestaat leiderschap?
Wat doet leiderschap?
Wat ontbreekt er als leiderschap er niet is?
Wat is de bedoeling van leiderschap op zich?
Leiderschap is op het goddelijke niveau alles en creëren van alles.
Reverse leadership gaat over het verdwijnen van het ik en toch bijdragen aan de juiste beweging.

Leiderschap op aards niveau gaat over ordening en beweging.
Leiderschap is wat we projecteren, maar vogels weten zelf niet waar ze naartoe gaan. Leiderschap bij dieren is een gezamenlijk fenomeen met intuïtieve ordening.
Mensen ordenen zichzelf binnen een groep en sommigen hebben meer impact en sturen. Onbewust leiderschap is een energetische ordening.
Bewust leiderschap ontstaat wanneer iemand zich bewust wordt van zijn leidende rol. Ego-leiderschap kan vastlopen en leiden tot ruzie en frictie.
Bewustwording leidt tot meer ruimte, eenheid en liefde in leiderschap.
Leiderschap verschuift van egogericht naar goddelijk verantwoordelijk voor het hele spectrum.
Omgekeerde beweging van egogericht leiderschap naar puur bewustzijn en leven. Reverse leadership is de term voor deze omgekeerde beweging.

Het leven is iets héél bijzonders!

Maar soms moet je daar even aan herinnerd worden.

Regelmatig deel ik mijn bevindingen en reflecties over het leven. Dingen die ik ben tegengekomen die me opvielen, me verwonderden. Zoals dat vergeven niet de handdoek in de ring gooien is, maar ruimte voor jezelf creëren. Of dat een breakdown het begin is van een breakthrough. Ik leer je op een andere manier kijken naar het leven, zodat je dit kan blijven vieren.

Dingen als deze, die ik graag wil delen met je. Zodat jij je leven net zo gaat waarderen als ik dat doe.

Wil je deze mails ontvangen? Leuk! Meld je aan, dan krijg je eens per week een mailtje van me. Geen poespas, geen ellelange mails, gewoon wat gedachtes.