Joris Swinkels - 16 oktober 2023

Bewustzijn van, is niet bewust.

Wakker worden en het doorzien van systemen is niet hetzelfde als bewustzijn en kan zelfs lijden vergroten.

Bewustzijn en Gewaarzijn

Het is tijd dat we bewustzijn een nieuwe distinctie gaan geven, een nieuwe omschrijving gaan geven, een onderscheiding gaan geven. Omdat we in de samenleving op dit moment bewustzijn te pas en te onpas gebruiken. En bewustzijn heeft ook meerdere lagen. Die op dit moment allemaal door elkaar heen gebruikt worden. In het Engels is het iets makkelijker, omdat je in het Engels de verschillende woorden hebt.

Consciousness and Awareness.

Zo heb je in het Engels, Consciousness. En Consciousness is niet een werkwoord. Is niet iets persoonlijks. Maar is het bewustzijn of bewustzijn zelf wat iets anders is dan ‘bewustzijn van’ en natuurlijk kun je in het Engels ook zeggen I’m conscious of Maar in het Engels heb je ook het woord Aware. I’m aware that. Ik ben bewust van. Dus in het Engels heb je Consciousness en in Consciousness heb je Awareness. Dat waar we Aware in zijn. Waar ons Awareness in plaatsvindt.

Zichtbaar.

Dat betekent dat er dus in Awareness dingen zichtbaar worden net zoals dat mapjes of documentjes zichtbaar worden op het scherm van je laptop dat betekent niet dat als het mapje niet zichtbaar is op het scherm van je laptop dat het er niet is het zit wel ergens, het is ergens maar het is niet zichtbaar dus in consciousness is het aanwezig maar je bent er niet gewaar van aware of Nederlands gebruiken we het woord gewaar zijn niet veel, maar het zou een beter woord zijn. Dus ergens gewaar van zijn is iets anders dan consciousness.

Consciousness is vrij.

Consciousness, bewustzijn, is vrij, is onvoorwaardelijk, is de essentie van wie je bent, een onvoorwaardelijke aanwezigheid die er altijd is als jij er bent. Of je nu wakker bent, droomt, of een deep sleep, diepe slaap bent, waarin er geen verhaal meer gecreëerd wordt door je hersenen, dan is er nog steeds consciousness.

Ervaringen hebben.

Consciousness is het geen wat maakt dat wij een bewuste ervaring kunnen hebben, dat wij een bewustzijn hebben. Dat wij bewust kunnen zijn van iets en bewust kunnen zijn van onszelf. Een bewuste ervaring kunnen hebben. En bewustzijn geeft dus vrijheid. Bewustzijn is het soort van uitzoomen uit de attachment met de inhoud van bewustzijn. Het uitzoomen van het opgenomen worden, het ondergedompeld zijn, het vorm hebben aangenomen van de inhoud van bewustzijn. We hebben dus de inhoud van bewustzijn, het bewustwordingsproces ervan en datgene wat zich bewust is daarvan. En wat zich bewust is daarvan, dat is vrij, niet gerecht, vredig, gelukkig.

Wakker worden.

Nu, de laatste jaren zie je de hele beweging die aan het kijken is naar wat er in deze wereld allemaal gebeurt en is het wakker worden, met andere woorden het gaan zien wat er allemaal gebeurt in deze wereld, welke systemen er allemaal ons mens zijn en ons levens domineren.

En die systemen gaan doorzien, die noemt men wakker worden. Maar het wakker worden en het gaan doorzien van die systemen is inderdaad misschien meer wakker dan dat je dat niet ziet en alles gewoon ondergaat.

Wakker worden is niet het zelfde als bewustzijn.

Maar het is niet bewustzijn. Het is het bewustzijn van iets, het bewustzijn van een systeem, net zoals dat ik mij bewust kan zijn van mijn gedachten, bewust kan zijn van kamertemperatuur, bewust kan zijn van een emotie. Het bewustzijn van iets is niet in zichzelf bewustzijn. Bewustzijn is nog een stapje verder terug. Het bewustzijn van iets is in veel gevallen dan ook zelfs het omgekeerde van de kwaliteiten van bewustzijn.

Voorwaardelijk bewustzijn.

Het is namelijk niet onvoorwaardelijk, het is niet vrij, het is vaak niet vredig en vaak niet gelukkig. Het moment dat wij bewust worden dat er wereldsystemen zijn of financiële systemen of overheidssystemen die een aparte agenda hebben waar wij als mensheid niet beter door worden, als dat hetgene zou zijn waar jij je bewust van wordt, dan vorm je daarover een mening die niet vrij is, die ook niet vrij voelt, geen vrije ervaring geeft, die voorwaardelijk is, die een positie inneemt, en die eerder onrustig maakt dan rustig of vredevol en eerder ongelukkig dan gelukkig.

Dus dat wat mensen op dit moment noemen als bewustwording, het wakker worden, brengt eigenlijk het tegenovergestelde. Het vergroot het lijden.

Aanzet tot verandering.

En ja, het zet aan tot acties die verandering brengen, dus in zichzelf is dat fantastisch en positief, maar het is niet hetzelfde als bewustzijn. Bewustzijn is datgene dat de mogelijkheid heeft om gewaar te zijn van al deze dingen. En hoe meer dat wij uit de content van het bewustzijn komen, hoe minder dat wij vastgehouden worden of onze aandacht, onze aanwezigheid vastgehouden wordt, gevormd wordt, door de inhoud van het bewustzijn, dat wat er allemaal is en wat er beweegt en wat we daarvan vinden, hoe meer dat we daar los van komen, hoe vrijer, gelukkiger en vredevoller we zullen zijn.

Je Ware Essentie.

Dat is je ware essentie, dat is het fundament, de container, de ruimte waar de rest van het leven in plaats vindt. En vanuit dat bewustzijn als essentie van wie je bent, essentie van je leven, kun je alsnog kiezen om in meningenperspectieven te stappen, in het gewaarzijn van systemen, in het gewaarzijn van triggers, in het gewaarzijn van Dingen die je irriteren aan je partner of aan jezelf.

Het gewaarzijn van je gevoel, je stemmingen. Dat is ook onderdeel van het leven. Maar dat is niet meer vrij. Echt vrij. Want echt vrij is alleen bewustzijn zelf.

Keywords: #bewustzijnlagen #Consciousness# Awareness #gewaarzijn #bewustzijn

Samenvatting:

Het bewustzijn wordt in de samenleving vaak verkeerd begrepen en verward met andere termen zoals ‘awareness’. In het Engels is er een duidelijker onderscheid tussen deze begrippen. Bewustzijn is vrij, onvoorwaardelijk en essentieel voor onze ervaringen. Het wakker worden en bewustwording van systemen kan leiden tot meer lijden, omdat het gebaseerd is op meningen en voorwaarden. Echt vrij zijn betekent loskomen van de inhoud van bewustzijn en je ware essentie als ruimte om het leven te ervaren erkennen.

Outline:

Hier is een overzicht met alinea’s, inclusief de tijdstempels:

Hoofdstuk 1: Introductie van de verschillende betekenissen van bewustzijn
(00:01) Het belang van het herdefiniëren van bewustzijn
(00:13) Het overmatig gebruik van bewustzijn in de samenleving

(00:20) Bewustzijn heeft meerdere lagen
(00:29) Het verwarrende gebruik van verschillende lagen van bewustzijn

Hoofdstuk 2: Het Engelse concept van bewustzijn
(00:34) De Engelse taal biedt verschillende woorden voor bewustzijn
(00:41) Het onderscheid tussen Consciousness en Awareness in het Engels

(01:24) Het gebruik van het woord “gewaar” in het Nederlands
Hoofdstuk 3: De essentie van bewustzijn
(02:29) Bewustzijn is vrij en onvoorwaardelijk
(03:09) Bewustzijn is aanwezig in alle staten van bewustzijn
(03:35) Bewustzijn maakt bewuste ervaringen mogelijk
Hoofdstuk 4: Vrijheid en bewustzijn
(04:05) Bewustzijn geeft vrijheid
(04:11) Het uitzoomen van de inhoud van bewustzijn
(04:48) Het vrije, vredige en gelukkige karakter van bewustzijn
Hoofdstuk 5: De illusie van bewustwording
(05:44) Het wakker worden en doorzien van systemen
(06:05) Bewustwording van iets is niet hetzelfde als bewustzijn zelf
(06:48) De beperkingen van bewustwording en het vergroten van lijden
Hoofdstuk 6: Het loslaten van de inhoud van bewustzijn
(08:26) Het bevrijden van de aandacht van de inhoud van bewustzijn
(09:17) Het bewustzijn als de ware essentie van het leven
(09:55) Het gewaarzijn van emoties en stemmingen, maar niet meer vrij zijn

Hoofdstuk 7: Het belang van bewustzijn
(10:16) Echt vrij zijn is alleen bewustzijn zelf

Notes:

Bewustzijn heeft meerdere lagen en wordt vaak door elkaar gebruikt met verschillende betekenissen.
In het Engels zijn er verschillende woorden voor bewustzijn, zoals ‘consciousness’ en ‘awareness’.

Bewustzijn is de essentie van wie je bent en is altijd aanwezig, zelfs tijdens dromen en diepe slaap.
Het stelt ons in staat om bewuste ervaringen te hebben en bewust te zijn van onszelf en andere zaken.
Bewustzijn geeft vrijheid en is het loskomen van de inhoud van bewustzijn.
Wakker worden en het doorzien van systemen is niet hetzelfde als bewustzijn en kan zelfs lijden vergroten.
Bewustzijn stelt ons in staat om gewaar te zijn van alle dingen en maakt ons vrijer, gelukkiger en vredevoller.
Bewustzijn is de essentie waar het leven plaatsvindt, en vanuit dat bewustzijn kunnen we nog steeds keuzes maken en gewaar zijn van verschillende aspecten van het leven.
Echt vrij zijn is alleen mogelijk door bewustzijn zelf.

Deze notitie liever luisteren?

Het leven is iets héél bijzonders!

Maar soms moet je daar even aan herinnerd worden.

Regelmatig deel ik mijn bevindingen en reflecties over het leven. Dingen die ik ben tegengekomen die me opvielen, me verwonderden. Zoals dat vergeven niet de handdoek in de ring gooien is, maar ruimte voor jezelf creëren. Of dat een breakdown het begin is van een breakthrough. Ik leer je op een andere manier kijken naar het leven, zodat je dit kan blijven vieren.

Dingen als deze, die ik graag wil delen met je. Zodat jij je leven net zo gaat waarderen als ik dat doe.

Wil je deze mails ontvangen? Leuk! Meld je aan, dan krijg je eens per week een mailtje van me. Geen poespas, geen ellelange mails, gewoon wat gedachtes.