Joris Swinkels - 3 oktober 2023

7 senses met live vleugel en tribals

In deze meditatie worden verschillende lagen van bewustzijn aangeraakt. Er wordt begonnen met het ontspannen en dieper ademen om in een staat van diepe ontspanning te komen. Vervolgens word je uitgenodigd om je bewust te worden van de ruimte waar je bent en de geluiden, gevoelens en gedachten die opkomen en weer gaan. Je wordt eraan herinnerd dat jij meer bent dan deze gedachten en gevoelens, dat er iets is wat blijft – jouw bewustzijn.
Daarna brengt de meditatie je naar het niveau van spirit, waarbij je gevraagd wordt hoe vrij je bent om jezelf te zijn. Het leven kan jou alleen ondersteunen als jij volledig expressie geeft aan wie jij werkelijk bent. Vervolgens gaat de aandacht naar het niveau van de mind, waarbij je observeert welke inspiraties er in jou opkomen en hoe jouw mind daar moeiteloos naartoe beweegt.
Je keelgebied vertegenwoordigt het niveau van expressie, waarbij gevraagd wordt wat er uit jou wil komen qua expressie in dit moment. Alles wat waar is in jou mag via jouw keel naar buiten stromen zodat niets achterblijft. Dit sluit ook aan bij het niveau hart, waarin veiligheid centraal staat – of je open wilt staan voor anderen of juist even naar binnen wilt keren.
Het niveau buik heeft betrekking op commitment: wat mag 100% ja hebben in jouw leven? Wat is belangrijk genoeg om volledige overgave aan te geven? Het bekkengebied staat voor speelsheid en levensenergie, waarbij je wordt uitgenodigd om vrij te zijn in het spelen en dansen door het leven.
Tot slot gaat de meditatie naar het niveau van vitaliteit, waarin je gevraagd wordt hoe vitaal jij bent op dit moment in jouw leven. De meditatie eindigt met een overgave aan het hogere, aan de Divine.

Opname

Meditatie

Oké, laten we beginnen en gewoon doorgaan met intuïtief spelen.

Welkom bij deze 7 senses meditatie. Ga in een fijne positie zitten, die je in 20 tot 30 minuten kunt volhouden. Ontspan. Laat je lichaam gedragen zijn door je stoel, door je matje, daar waar je nu zit, waar je ligt. En adem een keertje dieper in en uit. Bij elke ademhaling raak je in een diepere ontspanning. Laat gisteren even voor wat het was. Laat vandaag even voor wat het is. Laat morgen even voor wat het is. Je hebt het allemaal even niet nodig. Word je gewaar van de ruimte waar je in bent, de ruimte die jij bent, de ruimte waar geluiden, gevoelens, gedachten, omgeving in opkomt en weer gaat. Geluiden, gedachten, omgeving die opkomt en weer gaat. En terwijl alles in jou opkomt en weer gaat, is er iets dat blijft. Dit moment volledig aanwezig. Jouw presentie, jouw aanwezigheid die er altijd is als jij er bent.

En in die aanwezigheid Er komen gedachten op, gevoelens op, geleiden op, die komen en gaan. Ontspan. En hoe kun jij iets zijn dat in jou opkomt en weer gaat? Elke gedachte, elk gevoel dat in jou opkomt en weer gaat, hoe kun jij dat zijn? Jij bent dat wat blijft. En ook op dit moment is dat wat blijft volledig aanwezig, volledig present. Dat wat blijft is bewustzijn, is jouw bewustzijn. Waar binnen de wereld jouw gedachten en jouw emoties en triggers en concepten opkomen en weer gaan. Wordt u bewust van dat stukje wat niet opkomt en ook niet gaat. Dat stukje wat blijft. Jouw essentie, jouw bewustzijn. Bewustzijn zelf. Wat er altijd is als jij er bent. Breng nu je aandacht naar je kruim, niveau spirit. Spirit is de ruimte waarin jij verbonden bent met alles om jou heen, het pad wat jij aan het lopen bent in dit leven.

De vraag op niveau spirit is, hoe vrij ben jij om jezelf te zijn? Hoe vrij ben jij om jezelf te zijn? Hoe vrijer jij bent om jezelf te zijn, hoe beter het leven op niveau spirit jou kan vinden. Het leven kan jou ondersteunen als het leven jou kan vinden. En het leven kan jou alleen maar vinden als jij je eigen vorm aanneemt. Hoe vrij ben jij om jezelf te zijn. Breng de aandacht een stukje omlaag naar je voorhoofd, de binnenkant van je hoofd, het niveau mind. En in de mind gaan we niet kijken naar de gedachte zelf, we gaan alleen kijken Observeren wat jouw gedachte, wat jouw mind doet. De beweging van jouw mind, die beweegt naar jouw inspiraties. Moeiteloos beweegt jouw mind, jouw gedachte, de hele dag naar jouw inspiraties. Je hoeft ze alleen maar te volgen. Waar wil jouw inspiratie naartoe? Waar naartoe wijst jouw mind jou de weg?

Ontspan. Naast je inspiraties wijst je mind ook aan waar complexiteiten zijn. Dat stukje waar je fundamenten wat los staan. Als er onderwerpen steeds terugkomen en complex zijn, dan betekent dat je het moet organiseren, moet regelen, dat je fundamenten moet verstevigen. Welke complexiteiten komen er regelmatig terug? Ook dat geeft je mind aan moeiteloos. We brengen de aandacht weer een beetje lager naar de keel. Niveau expressie. Op het niveau expressie, de hoogte van je keel, is de vraag, wat wil er uit jou komen? Wat mag er expressie hebben? Finding your inner voice, expressing your inner voice. Welke expressie wil er op dit moment in jouw leven uit jou komen? Niveau expressie, jouw keel is ook de plek waar jouw binnenwereld naar buiten mag. Alles wat er waar is in jouw binnenwereld, mag via jouw keel expressie vinden, gekanaliseerd worden naar de buitenwereld, zodat er niets in jou achter hoeft te blijven.

En in het verlengde van je keels en je armen en je handen die een expressie zijn van het leven dat jij in bouw bent. In welke mate ben jij het leentje van jouw dromen? In welke mate ben je alles wat er uit jou mag komen expressie aan het geven? De woede, het verdriet, de angst, de boosheid, de vreugde. Wat wil er expressie hebben in jouw leven? Ontspan. We brengen de aandacht weer een niveautje lager naar de regio van je hart. Jouw hart toont aan of het veilig is, of je mag openen of sluiten. Of je naar buiten mag openen naar de wereld. Jouw kwetsbaarheid mag laten zien. Of dat je even niet helemaal veilig voelt en even naar binnen wil keren. Er is niks goed, niks fout. Naar buiten, naar binnen. Het is allemaal oké. Wat wil jouw hart? Als jij je hart mag volgen, wat wil jouw hart dan?

En op het niveau hart voelen we ook verbinding. De verbinding met anderen. De verbinding met jezelf. Ontspan daarin. En de laatste op het niveau hart, is dat je op het niveau hart voelt. Emoties voelt. Alle emoties die in jou aanwezig zijn, mogen er zijn. Geef je hart toestemming om alle emoties die er in jou plaatsvinden te omarmen. Het doel van een gevoel is om gevoeld te worden. Breng de aandacht nog een niveau lager naar de buik. Niveau Commitment. In de buik voel je mogelijk een vurige, warme energiebal. Het is de energie van Commitment, van de hand in je rug. De vaderlijke hand die jouw veiligheid, de kracht achter je woord, de kracht achter je commitment is. De hoogte van de buik, niveau commitment, gaat het om 100% ja. Wat mag jou 100% ja hebben? En wat mag 100% nee hebben? De 100% nee maakt plaats voor de 100% ja.

Wat is jouw volledige ja, de overgave en dat waar jij ja tegen zegt? En wat mag je daarvoor neengeven? Niveau Commitment ter hoogte van jouw buik. En dan gaan weer een niveau omlaag naar je bekken waar de sensexuele energie zit. De levensenergie, de vreugdenenergie. De energie achter spelen, de energie achter dansen, verbinden. De vrije vlinder die door het leven danst. Hoe vrij ben jij om te spelen? Wat wil het spelen in jou? De bubbly energy in jouw bekken, in je seksorganen, die bij een inademhaling door je neus langs je wervelkolom omhoog kan gaan over je hoofd en aan de voorkant bij de uitademhaling weer naar beneden. En dan gaan we door naar het laatste niveau. De vitaliteit, jouw body, jouw lichaam. De fundamenten waarmee je in deze aardse realiteit staat. Vitaliteit. Hoe vitaal ben jij op dit moment? Hoe vitaal is jouw leven? Hoe vitaal is jouw business?

Wat wil de vitaliteit in jouw leven op dit moment? Ontspan. En langzaam gaan we de meditatie tot een einde brengen en volledig overgeven aan het hogere, het divine. Al deze lagen volledig open als een offering aan de Divine. Geef je maar over en laat het maar gebeuren.

#intuïte #spelen #ontspanning #bewustzijn #vrijheid #expressie #vitaliteit #meditatie

Het leven is iets héél bijzonders!

Maar soms moet je daar even aan herinnerd worden.

Regelmatig deel ik mijn bevindingen en reflecties over het leven. Dingen die ik ben tegengekomen die me opvielen, me verwonderden. Zoals dat vergeven niet de handdoek in de ring gooien is, maar ruimte voor jezelf creëren. Of dat een breakdown het begin is van een breakthrough. Ik leer je op een andere manier kijken naar het leven, zodat je dit kan blijven vieren.

Dingen als deze, die ik graag wil delen met je. Zodat jij je leven net zo gaat waarderen als ik dat doe.

Wil je deze mails ontvangen? Leuk! Meld je aan, dan krijg je eens per week een mailtje van me. Geen poespas, geen ellelange mails, gewoon wat gedachtes.